Kwalifikacje zawodowe UDT, TDT i WDT 

Nasza firma szkoleniowa organizuje kursy i szkolenia dla operatorów i konserwatorów, które są zakończone egzaminem na uprawnienia UDT, WDT i TDT.   

W Polsce dozorem technicznym zajmują się 3 jednostki  

maszyny budowla
 • UDT – Urząd Dozoru Technicznego  
 • WDT – Wojskowy Dozór Techniczny  
 • TDT– Transportowy Dozór Techniczny 

Urząd Dozoru Technicznego   

UDT zajmuje się urządzeniami technicznymi, to znaczy urządzeniami używanymi podczas prac budowlanych i magazynowych. 

Zakres działań UDT obejmuje

 • Sprawdzanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi.
 • Tworzenie projektów warunków dozoru technicznego oraz norm opisujących zasady bezpiecznego działania urządzeń technicznych.   
 • Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów dotyczących dozoru technicznego.  
 • Uznawanie laboratoriów prowadzących badania urządzeń technicznych.  
 • Wydawanie decyzji dotyczących dozoru technicznego.
 • Wydawanie i kontrola kwalifikacji osób, które produkują, budują, naprawiają, modernizują, obsługują i konserwują urządzenia techniczne. 

Do urządzeń podlegających dozorowi technicznemu przez UDT zalicza się:  

 • dźwignice linotorowe,  
 • układarki,   
 • koleje linowe,
 • podesty ruchome,  
 • dźwigi (hydrauliczne, budowlane, samochodowe),  
 • walce,    
 • wyciągi towarowe,  
 • wózki jezdniowe podnośnikowe,  
 • układnice,  
 • schody ruchome,   
 • połączenia kołnierzowe,  
 • żurawie HDS,  
 • wyciągi statków, 
 • koparki,   
 • suwnice,  
 • wciągarki i wciągniki,  
 • urządzenia do manipulacji kontenerami,  
 • urządzenia załadowcze lub wyładowcze,   
 • ładowarki teleskopowe,  
 • wózki widłowe,  
 • urządzenia podające ładunki w ciągach technologicznych przeładunkowych,  
 • urządzenia przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.   

operator koparki w kasku

Transportowy Dozór Techniczny  

Wśród urządzeń podlegających TDT znajdują się głównie transportowe urządzenia techniczne. Wśród nich są specjalistyczne i zwykłe urządzenia transportu ciągłego i bliskiego, do których zalicza się, także podesty ruchome.   

Zakres działań TDT jest bardzo podobny do tego z UDT, jednak obejmuje on:

 • wydawanie świadectw zezwalający pojazdom do przewożenia wybranych rodzajów materiałów niebezpiecznych, 
 • sprawowanie dozoru technicznego nad określonymi rodzajami urządzeń, nad którymi nie sprawują dozoru UDT i WDT.

Do urządzeń, podlegających dozorowi technicznemu przez TDT, zalicza się:  

 • urządzenia techniczne stosowane w obszarze kolejowym,
 • wyciągi narciarskie,   
 • koleje linowe osobowe,  
 • zbiorniki używane podczas ruchu drogowego, kolejowego i w żegludze śródlądowej, 
 • koleje towarowe, 
 • urządzenia techniczne używane w portach, w bazach przeładunkowych,  
 • urządzenia techniczne używane na statkach morskich.   

Wojskowy Dozór Techniczny   

Zajmuje się urządzeniami technicznymi stosowanymi w Siłach Zbrojnych RP.  

Zakres działań WDT obejmuje przede wszystkim:   

 • prowadzenie dozoru technicznego nad określonymi urządzeniami,
 • wydawanie świadectw dopuszczających pojazdy do przewożenia określonych typów materiałów niebezpiecznych,  
 • wydawanie decyzji dotyczących dozoru technicznego nad tymi urządzeniami.   

Do urządzeń, podlegających dozorowi technicznemu przez WDT, zalicza się:  

 • urządzenia ciśnieniowe i bezciśnieniowe, czyli zbiorniki, kotły, wytwornice acetylenu, rurociągi,   
 • urządzenia do transportu bliskiego takie jak: żurawie, dźwigi, dźwigniki, przenośniki, podesty, suwnice, układnice i wózki.   

Przebieg i forma szkolenia  

pracownicy budowlani podczas pracy

Typ szkolenia uzależniony jest od rodzaju urządzeń i uprawnień. Szkolenie podzielone jest na dwa etapy:  

 1. część – uczestnik kursu zapoznaje się w niej z poszczególnymi normami i przepisami w tym BHP,
 1. część praktyczna – w tej części kursanci zapoznają się z obsługą sprzętu. 

Wszystkie nasze szkolenia odbywają się w formie otwartej oraz zamkniętej, przeznaczonej wyłącznie dla konkretnej grupy odbiorców. Kursy odbywają się w naszej siedzibach naszych placówek, a także w siedzibie firmy klienta.  

Warunki przystąpienia do kursu

 • wykształcenie minimum podstawowe,
 • uczestnik musi mieć skończone 18 lat,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.   

Cennik  

Ceny naszych szkoleń ustalane są indywidualnie w zależności od ilości kursantów.  

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Pytania i odpowiedzi

Gdzie prowadzone są szkolenia?

Kursy odbywają się w naszej siedzibie w Warszawie, naszych placówkach na terenie innych miast w Polsce, a także w siedzibie firmy klienta.  

Jaka jest forma kursu?

Wszystkie nasze szkolenia odbywają się w formie otwartej oraz zamkniętej, przeznaczonej wyłącznie dla konkretnej grupy odbiorców.  

Kurs – podesty ruchome wiszące - eksploatacja
Kurs obsługa podnośników nożycowych
Kurs na podesty przewoźne - pająki
Kurs na zwyżki (podnośniki koszowe)
Kurs przygotowujący do pracy na podnośnikach za granicą (podnośniki koszowe – boom lift, nożycowe - scissor lift)
Kurs na podesty ruchome stacjonarne
Kurs na podesty ruchome masztowe
Kurs konserwatora urządzeń UDT z egzaminem na uprawnienia
Kurs konserwatora podestów ruchomych (podnośników koszowych - zwyżek)
Kurs na podesty załadowcze - uprawnienia dla konserwatorów
Kurs na podesty ruchome stacjonarne i masztowe – konserwacja
Kurs na podesty ruchome na pojazdach kolejowych – konserwacja
Kurs obsługa podestów ruchomych na pojazdach kolejowych
Kurs konserwacja urządzeń dla niepełnosprawnych: platform i podnośników
Szkolenie operatorów maszyn budowlanych
Specjalistyczny kurs na riggera hakowego w atrakcyjnej cenie
Kurs z obsługa dźwigów towarowych i towarowo–osobowych
Zdobądź uprawnienia na podesty ruchome
Żurawie HDS – kurs
Szkolenia z obsługa urządzeń załadowczych, wyładowczych i podających
Kurs na uprawnienia TDT
Uprawnienia TDT, UNO – szkolenia
Kurs na wózki kontenerowe
Kurs z obsługa urządzeń ciśnieniowych
Kurs na operowanie dźwigami budowlanymi
Kurs na operatora wyciągów towarowych
Montaż połączeń kołnierzowych – kurs
Sygnalista hakowy - zdobądź uprawnienie
Uprawnienia UTB na konserwatora wózka jezdniowego.
Żurawie wieżowe i szybko-montujące - zdobądź uprawnienia UDT.
Żurawie pływające – kurs na konserwatora
Szkolenie UDT  – operator żurawi samojezdnych
Kurs na uprawnienia UDT z obsługa żurawi stacjonarnych
Zostań operatorem żurawi kolejowych i na pojazdach kolejowych
Szkolenie na operatora i konserwatora żurawi wieżowych oraz szybkomontujących
Szkolenie UDT na uprawnienia operatora żurawi szynowych
Konserwator/operator wyciągów statków
Uprawnienia TDT do obsługa żurawi pływających
Żurawie kolejowe – szkolenie na konserwatora
Szkolenia na operatora dźwigu samojezdnego
Kurs na konserwacje dźwigów budowlanych osobowych i towarowo – osobowych
Kursy UDT na operatora dźwigu
Kurs UDT konserwatora żurawi stoczniowych i portowych
SZKOLENIA DLA OPERATORÓW KOPARKO–ŁADOWAREK
Kurs na uprawnienia konserwatora żurawi samojezdnych
Kurs na uprawnienia UDT na żurawie pokładowe
Kurs na uprawnienia konserwatora układnic magazynowych
ŻURAWIE POKŁADOWE – SZKOLENIE KONSERWATORA UDT
WCIĄGARKI I WCIĄGNIKI, KURS KONSERWATORA UDT
Kurs obsługa i konserwacja przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach
Kurs UDT na konserwatora żurawi stacjonarnych
KURS NA HAKOWEGO – SYGNALISTĘ
Kurs operatora ładowarki teleskopowej
Zostań konserwatorem żurawia HDS
Zdobądź uprawnienia konserwatora żurawi wieżowych
SZKOLENIA UDT NA PODESTY RUCHOME
Kurs na uprawnienia na konserwatora żurawi
Szkolenie na uprawnienia do konserwacja suwnic
Podesty ruchome – kurs szkoleniowy
Kurs na wózki widłowe wysokiego składowania – zdobądź uprawnienia UDT
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO ZE ZMIENNYM WYSIĘGIEM
KURSY UDT NA PODESTY RUCHOME MASZTOWE
Kursy dla operatorów i konserwatorów - wózki widłowe Merlo
Kursy UDT z obsługa wózków widłowych unoszących operatora

Więcej informacji: