zaświadczenie kwalifikacyjne UDT.

Firma “ERGON” przeprowadza kursy w zakresie Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB). Szkolimy m.in. operatorów, konserwatorów i innych specjalistów. Posiadamy niezbędną wiedzę i kadrę specjalistów do przeprowadzania szkoleń na terenie całej Polski.

Oferujemy szkolenia na konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia: wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.

Szkolenia konserwatora UTB

Zajęcia w naszym ośrodku są przeprowadzane w formie teoretycznej jak i praktycznej, program szkoleniowy jest zgodny z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego. Podczas szkolenia konserwatora wózków jezdniowych, kursant zapozna się z elektryką, mechanizacją i planami konserwacyjnymi.

Program szkoleniowy zawiera takie zagadnienia jak:

 • dokumentacja techniczna – omówienie dokumentacji i instrukcji urządzeń
 • budowa wózków jezdniowych – zapoznanie się z układem hydraulicznym i hamulcowym, instalacją elektryczną i napędem
 • zasady czyszczenia i naprawy urządzeń – przeprowadzanie napraw
 • plany konserwacji – wykonywanie planów działania w zakresie naprawy i konserwacji
 • zasady BHP
 • przeglądy konserwacyjne – zlokalizowanie usterki i jej zlikwidowanie
 • obowiązki i uprawnienia – omówienie aktualnych obowiązków i uprawnień na stanowisku konserwatora wózków jezdniowych
 • Książka konserwacji – zapoznanie się z zasadami prowadzenia i obsługą.

Egzamin i certyfikat

sprawdzanie oświetlenia w wózku jezdniowym.Po zakończonym szkoleniu w naszym ośrodku, kursant podchodzi do egzaminu wewnętrznego, po czym podchodzi do zdania go przed komisja powołaną przez UDT. Pozytywny wynik testu daje uczestnikowi zaświadczenie kwalifikacyjne UDT, które jest ważne bezterminowo. Dokument potwierdza znajomość warunków technicznych UDT, obowiązujących przepisów prawnych, a także umiejętności praktycznych w zakresie działania konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych.

Czym zajmuje się konserwator wózków jezdniowych?

Zawód konserwatora nie należy do najłatwiejszych i spoczywa na nim duża odpowiedzialność. Głównym zadaniem specjalisty jest naprawa urządzenia, szczególnie odpowiadając za weryfikacje stanu technicznego a także nadzór nad danym urządzeniem. Konserwator zajmuje się także, przygotowaniem sprzętu do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego. Każda wykonana czynność z urządzeniem powinna zostać odnotowana i dokładnie opisana w dzienniku konserwacji.

Podstawowy przegląd polega m.in. na:

 • weryfikacji ogólnego stanu technicznego urządzenia
 • wykonaniem przeglądu oświetlenia
 • sprawdzeniu zużycia osprzętu.

Cel szkolenia

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do uzyskania kwalifikacji konserwatora wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Kadra naszych specjalistów, pomoże Ci w zdobyciu wymaganych uprawnień. Nasz ośrodek szkoleniowy posiada bardzo duży próg zdawalności.

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie jest adresowane do wszystkich osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe. Szczególnie zachęcamy operatorów wózków, elektryków, mechaników i pasjonatów wszelkich napraw. Aby zostać specjalistą nie trzeba mieć specjalnego wykształcenia, wystarczy że zapiszesz się na nasz kurs zawodowy.

przegląd wózka jezdniowego.

Warunki przystąpienia do szkolenia:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie przynajmniej podstawowe
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu.

Inne kursy zawodowe:

 • kurs operatora koparko-ładowarki
 • kurs konserwatora rusztowań
 • kurs konserwatora suwnic.

Pytania i odpowiedzi

Na jaki okres czasu jest wydawane zaświadczenie kwalifikacyjne konserwatora wózka jezdniowego podnośnikowego?

Zaświadczenie kwalifikacyjne na konserwatora UDT wózka jezdniowego, jest wydawane bezterminowo.

Czy aby zostać konserwatorem wózków jezdniowych podnośnikowych, trzeba posiadać wykształcenie mechanika?

Nie, aby przystąpić do szkolenia na konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych, wystarczy posiadać wykształcenie podstawowe.