walec drogowy na placu budowyZapraszamy na specjalistyczne szkolenia operatorów maszyn do robót ziemnych oraz montera rusztowań. Zwiększ swoją atrakcyjność na rynku pracy i skorzystaj z oferty ERGON! Urządzenia wykorzystywane do ciężkich prac budowlanych pomagają usprawnić i znacznie przyspieszyć ukończenie inwestycji, warto jednak pamiętać, że ich operatorzy powinni posiadać niezbędną wiedzę oraz uprawnienia do ich bezpiecznego i prawidłowego użytkowania. Daj sobie szansę na zdobycie rzetelnej wiedzy, która w przyszłości przełoży się na profesjonalne wykonywanie obowiązków zawodowych.

 

Cel kursu

Szkolenie dla operatorów maszyn budowlanych ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu bezpiecznej obsługi wybranych maszyn do prac ziemnych oraz wszystkim aspektom pracy montera rusztowań metalowych. Zapewniamy przygotowanie do egzaminu państwowego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ładowarka kołowa z łyżkąInstytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

 

Szczegółowa oferta

Oferowane przez ERGON kursy podzielone są na część teoretyczną oraz praktyczną. W przypadku zainteresowania udziałem w kursie specjalizacji I klasy, konieczne jest posiadanie uprawnień III klasy dla danego rodzaju maszyny budowlanej. W naszej ofercie znajdziesz:

NAZWA MASZYNYKLASAZAKRES UPRAWNIEŃ
koparka jednonaczyniowaIIIkoparki jednonaczyniowe o masie całkowitej do 25 ton
Iwszystkie typy koparek bez ograniczeń masy całkowitej
ładowarka jednonaczyniowaIIIładowarki jednonaczyniowe o masie całkowitej do 20 ton
Iwszystkie typy ładowarek bez ograniczeń masy całkowitej
spycharkaIIIspycharki o mocy silnika do 110kW
Ispycharki powyżej mocy silnika 110kW
koparko-ładowarkaIIIwszystkie typy koparko-ładowarek
walec drogowyIIwszystkie typy walców drogowych

 

Program szkolenia na poszczególne maszyny zakłada zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W pierwszej części kursu uczestnicy zapoznają się z:

 • Ogólną budową i obsługą danego urządzeniasprzęt budowlany w trakcie pracy
  • budowa i charakterystyka maszyny,
  • budowa i zasada układów napędowych i jezdnych,
  • zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji,
  • budowa i wyposażenie kabin.

 

 • Technologię realizowanych robót
  • ogólne wiadomości o robotach ziemnych,
  • techniki pracy danym urządzeniem,
  • technologie stosowane w czasie eksploatacji,
  • zasady bezpiecznej obsługi.

W czasie zajęć praktycznych kursanci zapoznają się z:

 • instruktażem wstępnym,
 • instruktarzem stanowiskowym,
 • zakresem ruchów roboczych danej maszyny,
 • zakresem ruchów osprzętu dostosowanego do danego urządzenia,
 • techniką poruszania się po placu budowy,
 • przygotowaniem stanowiska pracy,
 • praca z osprzętem,
 • wykrywaniem i usuwaniem drobnych usterek,
 • sporządzaniem dokumentacji eksploatacyjnej.

 

Zakres tematyczny kursu dla montera rusztowań

Oferowany przez ERGON kurs zapewnia zdobycie wiedzy z:

 • przepisów BHP związanych z montażem i użytkowaniem rusztowań;
 • tworzenia dokumentacji technicznej;
 • zasad konstruowania rusztowań budowlano-montażowych z rur systemowych i stalowych;
 • technologii używanych przy montażu;
 • metod kontroli stanu technicznego;
 • bezpiecznego demontażu rusztowań.

Zajęcia praktyczne obejmują:

 • prace przygotowawcze prowadzone przed montażem rusztowań;
 • ćwiczenia montażu i demontażu rusztowań rurowych, modułowych oraz ramowych;
 • kontrolę stanu technicznego wzniesionej konstrukcji.

 

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Udział w naszym kursie zalecamy osobom potrzebującym zdobyć uprawnienia z zakresu obsługi koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, spycharki i walca drogowego. Od kandydatów wymagamy ukończenia 18 lat oraz orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku. Ponadto, od osób chcących wziąć udział w szkoleniu na montera rusztowań, wymaga się posiadania ważnego świadczenia lekarskiego o możliwości wykonywania prac na wysokości powyżej 3 metrów.

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej oferty prosimy o kontakt – nasi pracownicy chętnie pomogą wyjaśnić wątpliwości.

Zachęcamy do wybrania naszych usług!