walec drogowy na placu budowy

Kurs z obsługi maszyn budowlanych 

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenia operatorów maszyn do robót ziemnych oraz montera rusztowań. Zwiększ swoją atrakcyjność na rynku pracy i skorzystaj z oferty ERGON! Urządzenia wykorzystywane do ciężkich prac budowlanych pomagają usprawnić i znacznie przyspieszyć ukończenie inwestycji. Warto jednak pamiętać, że operatorzy powinni posiadać niezbędną wiedzę oraz uprawnienia do ich bezpiecznego i prawidłowego użytkowania. Daj sobie szansę na zdobycie rzetelnej wiedzy, która w przyszłości przełoży się na profesjonalne wykonywanie obowiązków zawodowych.  

Cel kursu 

ładowarka kołowa z łyżką

Szkolenie dla operatorów maszyn budowlanych ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu bezpiecznej obsługi wybranych maszyn do prac ziemnych oraz wszystkich aspektów pracy montera rusztowań metalowych. Zapewniamy przygotowanie do egzaminu państwowego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.   

Szczegółowa oferta 

Oferowane przez ERGON kursy podzielone są na część teoretyczną oraz praktyczną. W przypadku zainteresowania udziałem w kursie specjalizacji I klasy, konieczne jest posiadanie uprawnień III klasy dla danego rodzaju maszyny budowlanej. W naszej ofercie znajdziesz: 

NAZWA MASZYNY KLASA I ZAKRES UPRAWNIEŃ
koparka jednonaczyniowa Klasa III – koparki jednonaczyniowe o masie całkowitej do 25 ton 
Klasa I – wszystkie typy koparek bez ograniczeń masy całkowitej
ładowarka jednonaczyniowa Klasa III – ładowarki jednonaczyniowe o masie całkowitej do 20 ton 
Klasa I – wszystkie typy koparek bez ograniczeń masy całkowitej 
spycharka Klasa III – spycharki o mocy silnika do 110kW 
Klasa I – spycharki powyżej mocy silnika 110kW 
koparko–ładowarka Klasa III – wszystkie typy koparko–ładowarek
walec drogowy Klasa II – wszystkie typy walców drogowych

Program szkolenia na poszczególne maszyny zakłada zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. W pierwszej części kursu uczestnicy zapoznają się z: 

 • ogólną budową i obsługą danego urządzenia: 
 • budowa i charakterystyka maszyny, 
 • budowa i zasada układów napędowych i jezdnych, 
 • zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji, 
 • budowa i wyposażenie kabin. 
 • technologią realizowanych robót: 
 • ogólne wiadomości o robotach ziemnych, 
 • techniki pracy danym urządzeniem, 
 • technologie stosowane w czasie eksploatacji, 
 • zasady bezpiecznej obsługi. 

W czasie zajęć praktycznych kursanci zapoznają się z: 

sprzęt budowlany w trakcie pracy
 • instruktażem wstępnym, 
 • instruktarzem stanowiskowym, 
 • zakresem ruchów roboczych danej maszyny, 
 • zakresem ruchów osprzętu dostosowanego do danego urządzenia, 
 • techniką poruszania się po placu budowy, 
 • przygotowaniem stanowiska pracy, 
 • praca z osprzętem, 
 • wykrywaniem i usuwaniem drobnych usterek, 
 • sporządzaniem dokumentacji eksploatacyjnej. 

Zakres tematyczny kursu dla montera rusztowań 

Oferowany przez ERGON kurs zapewnia zdobycie wiedzy z: 

 • przepisów BHP związanych z montażem i użytkowaniem rusztowań; 
 • tworzenia dokumentacji technicznej; 
 • zasad konstruowania rusztowań budowlano–montażowych z rur systemowych i stalowych; 
 • technologii używanych przy montażu; 
 • metod kontroli stanu technicznego; 
 • bezpiecznego demontażu rusztowań. 

Zajęcia praktyczne obejmują: 

 • prace przygotowawcze prowadzone przed montażem rusztowań; 
 • ćwiczenia montażu i demontażu rusztowań rurowych, modułowych oraz ramowych; 
 • kontrolę stanu technicznego wzniesionej konstrukcji. 

Dla kogo przeznaczony jest kurs? 

Udział w naszym kursie zalecamy osobom potrzebującym zdobyć uprawnienia z zakresu obsługi koparki, ładowarki, koparko–ładowarki, spycharki i walca drogowego. Od kandydatów wymagamy ukończenia 18 lat oraz orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku. Ponadto, od osób chcących wziąć udział w szkoleniu na montera rusztowań, wymaga się posiadania ważnego zaświadczenia lekarskiego o możliwości wykonywania prac na wysokości powyżej 3 metrów.  

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej oferty prosimy o kontakt – nasi pracownicy chętnie pomogą wyjaśnić wątpliwości. Zachęcamy do wybrania naszych usług!

szkolenia ERGON