Uzyskasz kwalifikacje:
Uprawnienia UDT do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych unoszących operatora lub ze zmiennym wysięgiem

Ze zmiennym wysięgnikiemOśrodek Doskonalenia Kadr zaprasza do skorzystania ze swojej oferty szkoleniowej w ramach obsługi wózków jezdniowych napędzanych specjalizowanych!

Wózki jezdniowe napędzane specjalizowane to urządzenia transportu bliskiego (UTB) stosowane w szeregu prac załadunkowych i rozładunkowych. Wózki te wyposażane są w unoszoną kabinę lub zmienny wysięg, co nadaje im szerokie zastosowanie w różnych branżach.

Kursy na wózki jezdniowe napędzane specjalizowane oferowane przez nasz Ośrodek ERGON są przeznaczone dla kandydatów na operatorów tego typu sprzętu. Zajęcia prowadzimy w formie teoretycznej i praktycznej poprzez ćwiczenia na wózkach jezdniowych.

Podczas szkoleń poruszane są m.in. następujące tematy:

  • uprawnienia wymagane do obsługi wózków specjalizowanych
  • wózki specjalizowane ze zmiennym wysięgiem – informacje o budowie, charakterystyce pracy, czynnościach obsługowych
  • wózki specjalizowane z unoszoną kabiną operatora – informacje o budowie, charakterystyce pracy, czynnościach obsługowych
  • BHP przy pracy z wózkami specjalizowanymi

Czas trwania zajęć wynosi od 10 do 35 godzin dydaktycznych, w tym egzamin przed komisją UDT.

Na życzenie klienta Ośrodek ERGON może dostosować zakres prowadzanych zajęć do indywidualnych potrzeb.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w ODK ERGON!