Uzyskasz kwalifikacje:
Uprawnienia UDT do konserwacji dźwigników montowanych na pojeździe tzw. hakowce i bramowce

Montowany na pojeździeOśrodek Doskonalenia Kadr ERGON zachęca do skorzystania z oferty kursów na dźwigniki montowane na pojeździe – hakowce i bramowce!

Dźwigniki montowane na pojeździe – hakowce i bramowce to urządzenia transportu bliskiego (UTB) o szerokim zastosowaniu w załadunku i rozładunku wielu rodzajów mienia, w tym między innymi elementów betonowych, metalowych, drewna. Dzięki temu, że znajdują się one na pojazdach, możliwe jest korzystanie z nich w różnych obszarach – także tam, gdzie nie ma dostępu do sprzętu tego typu.

Eksploatacja dźwigników montowanych na pojeździe wymaga odpowiedniego przygotowania teoretycznego i praktycznego oraz uzyskania wymaganych uprawnień nadawanych przez Urząd Dozoru Technicznego – UDT.

Nasz Ośrodek ERGON zaprasza na profesjonalne i kompleksowe zajęcia dotyczące obsługi i konserwacji wyżej wymienionych urządzeń. Przekazujemy informacje teoretyczne i organizujemy ćwiczenia praktyczne, solidnie przygotowując naszych kursantów do podejścia do egzaminu i uzyskania stosownych uprawnień!

Podczas szkoleń poruszane są m.in. następujące tematy:

  • główne informacje o dozorze technicznym dźwigników montowanych na samochodach – dozór techniczny, uprawnienia, dokumentacja
  • informacje o budowie dźwigników montowanych na samochodach – elementy konstrukcji hakowców i bramowców
  • prawidłowa obsługa dźwigników montowanych na samochodach
  • konserwacja dźwigników montowanych na samochodach
  • przepisy BHP i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Czas trwania nauki wynosi od 38 do 68 godzin dydaktycznych, w tym egzamin UDT.

Ośrodek ERGON daje możliwość indywidualnej zmiany zakresu zajęć w zależności od wymagań klienta.

Zapraszamy serdecznie do wybrania oferty dostępnej w Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON!