Przygotowanie powierzchni pod użycie podestów ruchomych

Zapewnienie odpowiedniego podłoża do użycia podestów ruchomych jest kluczowe dla bezpieczeństwa pracowników i ich otoczenia. Podnośniki nożycowe, podnośniki koszowe, podesty samojezdne i innego rodzaju podesty muszą być użytkowane na odpowiedniej nawierzchni. Wszystkie podesty (wyjątkiem są podesty wiszące), są zależne od podłoża, na którym się znajdują. Jeżeli jest ono stabilne, wówczas także samo urządzenie działa bezpieczniej, co zapobiega wypadkom przy pracy. Dlatego każdy kurs na podnośniki obejmuje informacje związane z przygotowaniem nawierzchni pod użycie urządzenia.

Obecnie w użytku znajdują się różnego rodzaju podesty nożycowe, koszowe i inne, także takie, które przystosowane są do użycia na trudnym gruncie. Zawsze jednak zanim podnośnik koszowy, podnośnik nożycowy lub podnośnik kolumnowy czy innego rodzaju podest samojezdny zostanie zastosowany, konieczne jest sprawdzenie i przygotowanie nawierzchni. Jest ona odpowiedzialna nie tylko za bezpieczeństwo pracy, ale również dodatkowo za wygodę przemieszczania całego urządzenia.

Przed zastosowaniem urządzenia należy zbadać grunt – można dokonać tego poprzez inspekcję wizualną aż do specjalnych geotechnicznych badań. Oto najczęściej wykorzystywane nawierzchnie i zagrożenia, jakie niosą:

  • tereny obrośnięte trawą – największe zagrożenie stanowią te położone nad zbiornikami wodnymi, gdzie grunt może być podmywany
  • plaże – niska gęstość piasku oraz oddziaływanie wody powoduje, że to trudny teren
  • odłogi – niewiadome wcześniejsze konstrukcje, zagrożeniem mogą być nieoznaczone piwnice, doły
  • brukowane i wyasfaltowane tereny – są zasadniczo bezpieczne, ale zagrożeniem mogą być podmycia oraz uszkodzenia nawierzchni, w tym w szczególności jej krawędzie
  • centra miast – zagrożenie stanowią tunele, kanały, piwnice, studzienki kanalizacyjne, nieodpowiednio wypełnione doły

Warto przy okazji pamiętać, że na stan nawierzchni na zewnątrz wpływa aura. Przedłużające się opady deszczu powodują, że grunty są bardziej narażone na osuwanie się oraz podmywanie.

Niezależnie od warunków gruntowych pod podest nożycowy, koszowy czy innego rodzaju nieodzowne może być zastosowanie specjalnych płyt. Płyty te stabilizują urządzenie i zapobiegają jego uszkodzeniom.

Najważniejsze zasady rozmieszczania płyt:

  • należy wycentrować urządzenie i nie umieszczać go na krawędziach płyt
  • należy wypełnić ewentualne braki w gruncie, na przykład przy umieszczaniu urządzenia w obniżeniu
  • nie wolno umieszczać płyt w miejscu, w którym podejrzewa się puste przestrzenie pod wierzchnią warstwą gruntu
  • nie wolno umieszczać płyt i podestów w miejscu, w którym materiał może być spod nich łatwo wymyty, a przykład na pagórkach

Nasz kurs na kurs na podnośniki koszowe, nożycowe i innych typów dokładnie przedstawia Państwu wszystkie informacje związane z bezpiecznym umieszczeniem urządzeń na różnych nawierzchniach. Podesty robocze, nożycowe, podnośniki koszowe Warszawa – zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty szkoleniowej!

Więcej informacji:

Nakazy i zakazy

 

Praca w pobliżu linii energetycznych

 

Bezpieczeństwo

 

Przygotowanie powierzchni

 

Bezpieczeństwo przy pielęgnacji drzew