Najważniejsze nakazy i zakazy przy pracy z podestami ruchomymi

Pracownicy chcący uzyskać uprawnienia UDT do pracy z podestami ruchomymi różnych typów, otrzymują kompleksowe przygotowanie teoretyczne, które obejmuje także zasady bezpieczeństwa.

Zanim urządzenie zostanie użyte:

 • należy przeprowadzić wszystkie codzienne czynności sprawdzające stan urządzenia
 • nie należy używać uszkodzonych lub niekompletnych urządzeń
 • nie należy używać urządzeń na nieprzystosowanej do nich nawierzchni

Przed poruszeniem urządzenia:

 • należy dokładnie sprawdzić powierzchnię pod kątem jej uszkodzeń i przeszkód
 • należy sprawdzić kierunek poruszania się urządzenia

Poruszanie urządzenia:

 • należy stale sprawdzać przestrzeń przed oraz nad urządzeniem w kierunku jego poruszania się

 • należy poruszać podest w odpowiedniej prędkości
 • należy kierować urządzeniem, aby unikać pojawiających się przeszkód
 • nie należy przechylać się przez barierki urządzenia
 • nie należy umieszczać obiektów na panelu kontrolnym
 • nie należy opierać się o panel kontrolny
 • nie należy używać telefonów komórkowych

Umieszczanie urządzenia w odpowiedniej pozycji:

 • należy ustawić wysokość urządzenia na właściwym poziomie
 • należy uważać na pojawiające się przeszkody, także na suficie
 • należy sprawdzić nawierzchnię pod kątem jej uszkodzeń i poziomu

Używanie urządzenia:

 • podesty ruchome nie powinny być używane przez osoby bez przeszkolenia
 • operator powinien być zaznajomiony z konkretnym rodzajem urządzenia
 • operator powinien być zapoznany z ryzykiem używania urządzenia oraz zasadami pracy

Ratunek:

 • nie należy korzystać z urządzenia w sytuacji, w której nie jest się pewnym co do procedur ratowniczych oraz nie ma w pobliżu osoby, która byłaby z nimi zaznajomiona

Dodatkowo kurs podesty ruchome porusza inne kwestie związane z zasadami bezpieczeństwa podczas użycia urządzeń. Jako operator należy znać wszystkie z przedstawionych zasad na podesty ruchome, przejezdne, wolnobieżne oraz innego rodzaju zależnie od ich typu oraz nadanych uprawnień.

Wybierając nasz kurs na podesty ruchome, otrzymują Państwo kompleksową usługę włączającą przeszkolenie teoretyczne oraz praktyczne, które pozwalają na bezpieczne użytkowanie urządzeń.

Więcej informacji:

Nakazy i zakazy

 

Praca w pobliżu linii energetycznych

 

Bezpieczeństwo

 

Przygotowanie powierzchni

 

Bezpieczeństwo przy pielęgnacji drzew