Podesty ruchome załadowcze znajdują się na przyczepach samochodowych i służą do transportu towaru Podesty ruchome załadowcze (zwane również burtami samowyładowczymi) to urządzenia, które służą do podnoszenia i opuszczania towarów na przyczepach samochodowych. Są wyposażone w elementy hydrauliczne i działają jak swego rodzaju winda. Ułatwiają ładowanie i odbiór towarów za pomocą wózków widłowych w magazynach, sklepach, fabrykach czy na budowach. Aby podesty załadowcze były dopuszczone do użytkowania, muszą regularnie przechodzić badania i przeglądy. Ich wykonywaniem zajmują się wykwalifikowani konserwatorzy z uprawnieniami UDT.

Nasz kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć takie uprawnienia. Polecamy go zarówno osobom, które pracują już z podestami ruchomymi jako konserwatorzy, jak i tym, które nie mają doświadczenia w zawodzie. Uczestnicząc w zajęciach i zaliczając egzamin państwowy UDT, każdy kursant otrzymuje uprawnienia do napraw i konserwacji podestów załadowczych, w tym do transportu osób, ważne przez 5 lat.

Przebieg szkolenia

Szkolenie z konserwacji urządzeń transportu bliskiego – podestów załadowczych składa się z części wykładowej oraz praktycznej. Łączny czas trwania to od 32 to 96 godzin. Rozbieżność ta wynika z faktu, że w przypadku osób z doświadczeniem czas potrzebny na zdobycie kwalifikacji może zostać skrócony.

Program zajęć został uzgodniony z Urzędem Dozoru Technicznego i obejmuje między innymi takie zagadnienia jak:

  • Ogólne wiadomości na temat przepisów dozoru technicznego
  • Budowa i sposób działania burt samowyładowczych
  • Cześć elektryczna
  • Cześć mechaniczna, w tym hydrauliczna
  • Zapoznawanie się z instrukcją i dokumentacją techniczną urządzeń
  • Przepisy BHP obowiązujące przy konserwacji podestów
  • Obowiązki i uprawnienia konserwatora
  • Zasady eksploatacji urządzeń i utrzymania ich w dobrym stanie technicznym
  • Najczęstsze usterki występujące w burtach samowyładowczych, sposoby ich naprawy

Część teoretyczna – wykłady może być realizowana także online. Ośrodek przeprowadza wykłady w formie webinarów, odbywające się w czasie rzeczywistym. Część praktyczna – ćwiczenia z wykorzystaniem urządzeń musi odbywać się stacjonarnie, w siedzibie Ośrodka lub w jego oddziale.

Egzamin na uprawnienia konserwatora UDT

Aby uzyskać uprawnienia do konserwacji urządzeń transportu bliskiego, uczestnik kursu musi podejść do egzaminu. Ośrodek kompleksowo organizuje egzamin dla kursantów, w tym zapewnia bazę dydaktyczno-techniczną. Za proces sprawdzania kwalifikacji odpowiedzialni są egzaminatorzy UDT.

Kursanci są informowani o terminie egzaminu. Planując harmonogram szkoleń, staramy się, aby czas oczekiwania na sprawdzenie kwalifikacji był możliwie jak najkrótszy. Egzaminy odbywają się w miejscu szkolenia.

Inspektorzy UDT sprawdzają przygotowanie teoretyczne kandydatów za pomocą testu wiedzy oraz sprawdzianu ustnego z wykorzystaniem danego urządzenia.

Jeśli wynik egzaminu jest pomyślny, kandydat na konserwatora urządzeń objętych dozorem technicznym otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne w formie karty plastikowej.. Obowiązuje ono na terenie całego kraju i jest wymagane przy podejmowaniu zatrudnienia.Burta samowyładowcza - podest może być częścią samochodu ciężarowego

Kurs na podesty do transportu osób i załadowcze – szczegóły

Zapisy

Rezerwacji miejsca na wybranym szkoleniu można dokonać za pośrednictwem strony www.platformaedukacji.pl. Miejsce jest zarezerwowane po dokonaniu płatności przez Przelewy24.pl

Termin i miejsce zajęć

Zajęcia odbywają się regularnie w wielu lokalizacjach, w tym w Warszawie, na Śląsku, we Wrocławiu, Krakowie i innych dużych miastach. Aktualne terminy znajdą Państwo na stronie www.platformaedukacji.pl.

Wymagania wobec uczestników

Aby móc uczestniczyć w zajęciach, konieczne jest spełnienie następujących warunków: wiek 18 lat i powyżej, ukończona co najmniej szkoła podstawowa, brak przeciwwskazań zdrowotnych.

Więcej informacji na temat naszych kursów mogą Państwo znaleźć na stronie z często zadawanymi pytaniami.