Każdy sprzęt, nawet ten najmniejszy, wymaga odpowiedniej konserwacji, nie inaczej sprawa wygląda w przypadku gaśnic, które, aby sprawnie funkcjonować i spełniać powierzone im zadanie, powinny być poddawane odpowiedniemu przeglądowi spełniającemu wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

Przegląd powinien odbywać się cyklicznie, zgodnie z instrukcją eksploatacji i konserwacji danego sprzętu gaśniczego napisaną przez producenta – umownie możemy przyjąć, że co najmniej raz do roku. Okres ważności przeglądu sprzętu gaśniczego wynosi najczęściej sześć miesięcy, jednakże ze względu na uwarunkowania – czynniki zewnętrzne (np. dużą wilgotność) – pomieszczenia, w którym gaśnica jest przetrzymywana ważność ta może okazać się jeszcze krótsza.

A co ze środkiem gaśniczym? Powinien być wymieniany co najmniej raz na pięć lat.

Gaśnica i urządzenia

Wykonywanie przeglądów i konserwacji gaśnic oraz podręcznego sprzętu gaśniczego zalecamy zlecić placówkom specjalizującym się w tej dziedzinie, posiadającym kadrę przeszkoloną w bezpiecznej eksploatacji i konserwacji sprzętu gaśniczego. Istnieją także kursy prowadzone z zakresu BHP i UTB przez ośrodki szkoleniowe dla: firm, szkół, przedszkoli itd. Ogólnie przegląd sprzętu gaśniczego powinien być wykonywany wszędzie tam, gdzie jest on wymagany, czyli na przestrzeniach potencjalnego zagrożenia: magazynach, halach produkcyjnych, biurach.

Przegląd gaśnicy – do konserwacji sprzętu gaśniczego zalicza się:

  • okresowy przegląd techniczny gaśnicy
  • kontrolny przegląd sprzętu gaśniczego
  • wykonywanie czynności zarówno naprawczych, jak i konserwacyjnych
  • demontaż i montaż sprzętu gaśniczego
  • wymiana środka gaśniczego raz na pięć lat
  • oznakowanie sprzętu

Każdy przegląd kończy się wprowadzeniem na etykietę samoprzylepną danych zawierających informacje uzyskane po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych, są to:

  • nazwa i adres firmy
  • rodzaj przeprowadzanej kontroli
  • datę ostatniego i następnego przeglądu

Kiedy wykonujemy przeglądy?

Do tej pory wspominaliśmy jedynie o badaniach okresowych, jednakże istnieją również wytyczne dotyczącego poddania kontroli sprzętu gaśniczego, jeśli: został on uruchomiony, posiada ślady uszkodzeń mechanicznych/fizycznych, termin ważności jego kontroli jest nieczytelny, plomba umieszczona przez producenta (lub konserwatora) została zerwana na którymś z zaworów, w przypadku gaśnic wyposażonych w manometr, kiedy wskaźnik znajduje się poniżej zielonej strefy.

Kto zajmuje się przeprowadzaniem przeglądów?

Konserwacja sprzętu gaśniczego

Oprócz przeprowadzania przeglądów sprzętów gaśniczych, ludzie specjalizujący się w tej materii posiadają również wiedzę pozwalającą im dokonywać napraw gaśnicy – przeprowadzenia szeregu czynności mających na celu przywrócenie optymalnych funkcji sprzętu, do których przeprowadzenia wymagana jest znajomość wiedzy teoretycznej (technicznej) oraz posiadania odpowiednich umiejętności odpowiadających Polskim Normom. Autoryzowane konserwatoria gaśnic posiadają pracowników spełniających powyższe wymagania, dlatego to najczęściej im powierzana jest konserwacja sprzętu.

Polskie Normy

Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe, w tym i gaśnice poddawane są kontrolą technicznym, jak i innym czynnościom konserwacyjnym w oparciu o zasady określone przez Polskie Normy – są to zasady dotyczące zarówno wymagań konserwacji oraz zawierające instrukcję obsługi. Wyznaczone terminy badań okresowych powinny być dopełniane, aby zapewniać bezpieczeństwo osobom, których mogłoby dotknąć ryzyko pożaru (nie rzadziej niż raz w roku).