Uzyskasz kwalifikacje:
Uprawnienia UDT do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących, w tym szynowych

żurawOśrodek Doskonalenia Kadr ERGON zaprasza na szkolenia na żurawie wieżowe!

Żurawie wieżowe to urządzenia przeznaczone do transportu bliskiego, które posiadają szerokie zastosowanie, w tym między innymi używane są na placach budów. Żurawie wieżowe wymagają posiadania właściwych uprawnień do ich obsługi i konserwacji. Uprawnienia te nadawane są przez UDT – Urząd Dozoru Technicznego.

Ośrodek ERGON prowadzi kompleksowe kursy na żurawie wieżowe i szybkomontujące, które skierowane są do operatorów urządzeń tego typu, a także do ich montażystów, konserwatorów oraz do służb nadzoru eksploatacyjnego.

Nasze zajęcia składają się z części teoretycznej i praktycznej, dzięki czemu profesjonalnie i w pełni przygotowują uczestników do podejścia do egzaminu oraz do uzyskania odpowiednich uprawnień na żurawie wieżowe.

Podczas szkoleń poruszane są m.in. następujące tematy:

 • żurawogólne informacje dotyczące żurawie wieżowych i szybkomontujących
 • informacje o uprawnieniach potrzebnych do obsługi tych urządzeń
 • klasyfikacja żurawi wieżowych i szybkomontujących oraz ich mechanizmów
 • transport i montaż żurawi wieżowych i szybkomontujących
 • elementy budowy oraz mechanizmy żurawi wieżowych i szybkomontujących
 • konstrukcje nośne używane do żurawi wieżowych i szybkomontujących
 • zabezpieczenia stosowane w żurawiach wieżowych i szybkomontujących
 • sprzęt stosowany z żurawiami wieżowymi – zawiesia i inne urządzenia
 • zasady prawidłowej eksploatacji żurawi – ogólne zasady obsługi, sterowanie, kontrola
 • najczęściej występujące awarie żurawi wieżowych i szybkomontujących
 • dozór techniczny żurawi wieżowych i szybkomontujących

Czas trwania nauki w ramach obsługi żurawi wieżowych wynosi od 20 do 40 godzin dydaktycznych.

Nasz Ośrodek ERGON może dostosować zakres tematyki zajęć zależnie od indywidualnych wymagań klienta. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty w Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON!