Kurs G1

Szkolenie elektryczne G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać kwalifikacje do pracy przy dozorze i eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych zaliczanych do kategorii G1.

W naszym Ośrodku ERGON zapewniamy kompleksowe i profesjonalne przygotowanie dla naszych kursantów. Dysponujemy nowoczesnym zapleczem szkoleniowym, zatrudniamy wykwalifikowanych instruktorów i gwarantujemy obsługę na najwyższym poziomie.

Kurs G1 przygotowują uczestników do zdania egzaminu przed komisjami SEP, PSE, SIMP, SITPS skierowany jest do osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci:

  • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
  • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
  • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
  • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
  • urządzenia elektrotermiczne
  • urządzenia do elektrolizy
  • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
  • elektryczna sieć trakcyjna
  • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
  • aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej

Szkolenie G1 zawiera kompleksowe informacje niezbędne do podejścia do egzaminów przed następującymi komisjami certyfikującymi: SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich), Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż), Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP).

Cel szkolenia

Po zakończeniu szkolenia G1 i pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do obsługi, konserwacji, remontu, montażu na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 poz.828; Dz.U. Nr 192 poz. 1184).

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty!

Więcej informacji:

G1 (elektryczne)

 

G2 (cieplne)

 

G3 (gazowe)

 

Egzamin G1, G2, G3, PSE, SIMP, SITPS

 

Uprawnienia G1, G2, G3