uprawnienia UDT

Firma Ergon zaprasza na szkolenie przygotowujące do pracy jako operator urządzeń ciśnieniowych. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych poznacie budowę takich urządzeń oraz nauczycie się je obsługiwać. Nasza doświadczona kadra szkoleniowa przekaże Państwu wiedzę, która jest niezbędna do zdania państwowego egzaminu. 

Program szkolenia 

Aby móc obsługiwać wyżej wymienione urządzenia, potrzebne są specjalne uprawnienia. Dlatego też oferujemy kurs, który pomoże je zdobyć. Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego napełniania oraz użytkowania urządzeń i zbiorników ciśnieniowych. Nasze szkolenie to zarówno część praktyczna jak i teoretyczna. Zdobędą Państwo wiedzę dotyczącą: 

 • gazów, ich właściwości chemicznych oraz fizycznych, 
 • dozoru technicznego stosowanego dla zbiorników przenośnych, 
 • napraw zbiorników przenośnych, ich konstrukcji oraz parametrów, 
 • etykiet ostrzegawczych, znakowania, kodów barwnych zbiorników przenośnych, 
 • osprzętu, 
 • napełniania zbiorników (zabiegi kontrolne i robocze), 
 • zasad BHP, 
 • składowania zbiorników przenośnych. 

Zajęcia praktyczne dotyczą: 

 1. napełniania i użytkowania zbiorników ciśnieniowych – butli oraz wiązek gazami: 
 • rozpuszczonymi (acetylen), 
 • sprężonymi (powietrze, tlen, argon, azot), 
 • skroplonymi (amoniak, podtlenek azotu, dwutlenek węgla); 
 1. napełniania i użytkowania zbiorników kriogenicznych gazami; 
 1. obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych gazami: argon, tlen. 

Nasze szkolenia to elementy praktyki oraz część teoretyczna. Prowadzone są przez doświadczonych instruktorów z wieloletnim stażem. Wiedza przekazywana jest w sposób bardzo zrozumiały i taką metodą, aby egzamin państwowy UDT nie był dla Państwa wyzwaniem, a tylko elementem do zdobycia niezbędnych uprawnień zawodowych. Zachęcamy do kontaktu z nami. Bez problemu nasi pracownicy udzielą Państwu wszystkich potrzebnych informacji. Ceny u nas są rynkowe, przystępne i zawsze ustalamy je indywidualnie z klientem. Dla grup, które są duże i zorganizowane, mamy zniżki.  

urządzenia ciśnieniowe

Miejsce szkolenia 

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON przeprowadza szkolenia otwarte oraz kursy zamknięte. Główna siedziba naszego ośrodka jest w Warszawie, ale to nie jedyne miasto, gdzie działamy. Jesteśmy także między innymi w Krakowie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy, Gdańsku, Lublinie, Toruniu, Wrocławiu. Szkolenia prowadzimy na terenie całego kraju. W przypadku, gdy jest to szkolenie zamknięte, jesteśmy w stanie dojechać praktycznie w każde miejsce w Polsce.  

Urządzenia ciśnieniowe 

Najrozmaitsze urządzenia ciśnieniowe mają zastosowanie praktycznie wszędzie. Służą one zarówno do użytku domowego jak i profesjonalnego. Jeżeli mowa o urządzeniach ciśnieniowych przemysłowych, to mamy takie urządzenia, które podlegają pod dozór techniczny, czyli są rozpisane w dyrektywie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku. Należą do nich np.: 

 • zbiorniki na gaz skroplony, 
 • kotły parowe oraz wodne, 
 • rurociągi (parowe, przesyłowe, technologiczne), 
 • instalacja zbiornikowa, urządzeń węzła cieplnego, urządzeń kotłowni wodnej, 
 • zbiorniki ciśnieniowe przenośne (o pojemności większej niż 0,35 dm3), w tym butle gazowe. 

Jednym z wyżej wymienionych urządzeń są zbiorniki ciśnieniowe. Co to takiego? Sprężone powietrze można spożytkować na wiele sposobów. Znajduje ono swoje zastosowanie niemalże w każdej branży przemysłu. Do zwiększania ciśnienia powietrza służą sprężarki. Jednak, gdyby nie zbiorniki ciśnieniowe, sprężarki byłyby bezużyteczne. Zbiorniki są to urządzenia produkowane najczęściej ze stali nierdzewnej (bardzo wytrzymały materiał), a ich zadaniem jest przede wszystkim odciążenie sprężarek. Poza tym: biorą udział w chłodzeniu sprężarek oraz odpowiadają za stałą kontrolę jakości ich pracy. Urządzenia te magazynują gazy lub ciecz albo zachodzą w nich procesy technologiczne. 

Zbiorniki ciśnieniowe a UDT 

Jest wiele rodzajów zbiorników ciśnieniowych. Każdy z nich może posiadać inną pojemność, a także mogą być poziome lub pionowe. Zbiorniki o malej pojemności mogą być na przykład wykorzystywane w samochodach osobowych, pojazdach rolniczych lub przemysłowych. Urządzenia jakimi są zbiorniki, podlegają dozorowi technicznemu. Należy je zgłosić do Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), który funkcjonuje na podstawie aktu prawnego, w szczególności na podstawie ustawy z 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym. Certyfikat UDT opisuje kwalifikacje każdej z osobna zatrudnionej osoby w sferze konserwacji lub obsługi urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. UDT podlegają także zbiorniki ciśnieniowe przenośne o pojemności większej niż 0,35 dm3. Zawierają one gazy lub ciecze pod ciśnieniem, które jest wyższe od atmosferycznego. Urządzenia te: 

butla z gazem
 • są na stałe połączone z urządzeniami ruchomymi (służą tylko do przewożenia płynów zawartych w tych zbiornikach), 
 • zmieniają swoje położenie pomiędzy napełnianiem a opróżnianiem, 
 • magazynują paliwo do napędu pojazdów, z którymi są połączone na stałe. 

Należą do nich np.: zbiornik gaśnicy, butla tlenowa czy zbiornik urządzenia specjalnego. Innym rodzajem zbiornika jest zbiornik kriogeniczny. Służą one do magazynowania gazów ciekłych (tlen azot argon). 

Nasza oferta 

Do wykonywania wielu zawodów należy mieć uprawnienia UDT, aby mogły być wykonywane. Na przykład związane z obsługiwaniem urządzeń technicznych (żurawie, suwnice, dźwigi), obsługą światłowodów czy też napełnianiem i obsługą urządzeń ciśnieniowych. ERGON, nasz ośrodek szkoleniowy ma dla Państwa przeróżne kursy zawodowe, po których uzyskają Państwo należytą wiedzę oraz kompetencje w zawodzie, w którym chcecie pracować. Po skończonych kursach trzeba podejść do egzaminu UDT – Urzędu Dozoru Technicznego. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku będą Państwo w posiadaniu niezbędnego uprawnienia upoważniającego do pracy.

Oferujemy m.in. szkolenia: 

 • BHP – szkolenia wstępne i okresowe, 
 • PPOŻ, 
 • na suwnice, 
 • na podesty ruchome (w tym na podnośniki koszowe i nożycowe), 
 • spawanie światłowodów, 
 • konserwacja i naprawa urządzeń UDT.

Przykładowe kursy oferowane przez ERGON 

Rodzaj: Dla kogo: Opis szkolenia: 
Podesty ruchome Np.: dla pracowników wykonujących prace montażowe, dokonujących inspekcji na statkach. konstrukcja oraz odmiana podestów wiszących, bezpieczeństwo przy obsłudze urządzeń, próby wytrzymałościowe, 
Szkolenia wysokościowe Dla osób, które chcą pracować na wysokościach np. jako alpinista przemysłowy. techniki ratownicze, potrzebne umiejętności, sprzęt: jego wybór, kontrola i obsługa, BHP, wymogi prawne, asekuracja indywidualna i zbiorowa, zagrożenia. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do kontaktu.

szkolenia ERGON