W sterowaniu wózkiem widłowym, czego uczy nasz kurs, wykorzystuje się trzy główne ruchy – jest o ruch podnoszenia i opuszczania wideł, następnie ruch przechylania masztu wózka do siebie oraz od siebie, a także ruch przesuwania karetki z widłami w boki. W przypadku niektórych modeli można także sterować przesunięciami wideł oraz ostępem pomiędzy nimi, czyli tak zwanym pozycjonowaniem.

Kurs operatora wózka widłowego uczy prawidłowego sterowania urządzeniem oraz operowania ładunkiem. Na tej podstawie uczestnik może uzyskać potem uprawnienia na wózki widłowe. Jednym z kluczowych elementów szkolenia jest nauka załadunku oraz rozładunku palet, na czym polega praca operatora.

Prawidłowy załadunek na wózek widłowy polega na umieszczeniu ładunku na palecie na wyprostowanych widłach – muszą być one ułożone równolegle do nawierzchni. Następnie po umieszczeniu ładunku w prawidłowej pozycji jest on podnoszony na wysokość około 30 centymetrów, przy czym przechylany masztem w kierunku operatora urządzenia. Kolejny krok do dojechanie do miejsca, gdzie ładunek ma być umieszczony, podniesienie palety na daną wysokość, wyprostowanie masztu oraz opuszczenie wideł o odjechanie spod palety, a na końcu kolejne opuszczenie wideł do danego poziomu. Prawidłowy rozładunek polega na wykonaniu operacji w odwrotnej kolejności.

Przy załadunku i rozładunku trzeba pamiętać jednocześnie o zasadach prawidłowego manewrowania urządzeniem. Zakazane jest poruszanie się zbyt szybko, zwłaszcza z ciężkimi ładunkami, co może spowodować wywrócenie się wózka i zagrożenie dla operatora oraz otoczenia. W związku z tym kurs wózka widłowego przekazuje także kluczowe informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku operatora.

Każdy kurs na wózek widłowy uczy prawidłowego załadunku oraz rozładunku ładunków, zarówno w ramach teorii, jak i praktyki, która wchodzi później w skład egzaminu, na podstawie którego nadawane są uprawnienia UDT niezbędne do pracy w omawianymi urządzeniami każdego typu.

Więcej informacji:

Sterowanie
Prawidłowe techniki sterowania

 

Operowanie ładunkiem
Operowanie załadowanym widlakiem

 

Bezpieczeństwo
Zasady bezpiecznej obsługi

 

Budowa
Baza wiedzy dot. budowy

 

Kursy
na wózki widłowe