Uzyskasz kwalifikacje:
Uprawnienia UDT do obsługi podestów ruchomych przejezdnych

Podest samojezdnyOśrodek Doskonalenia Kadr ERGON zachęca do skorzystania ze szkoleń w ramach konserwacji podestów ruchomych przejezdnych!

Podesty ruchome przejezdne to urządzenia transportu bliskiego (UTB) posiadające szerokie zastosowanie w pracach budowlanych, remontowych, montażowych. Zaliczane są do kategorii urządzeń dźwignicowych.

Do eksploatacji – obsługi podestów ruchomych przejezdnych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień, które nadawane są po pozytywnym zaliczeniu egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego – UDT.

Nasz Ośrodek ERGON zaprasza na kursy na podesty ruchome przejezdne, w tym także na te skupione na konserwacji tego typu urządzeń. Uczymy kompleksowo, łącząc teorię i praktykę!

Podczas szkoleń poruszane są m.in. następujące tematy:

  • Podest wolnobierznypodstawowe informacje dotyczące podestów ruchomych przejezdnych
  • badanie stanu technicznego układów i elementów podestów ruchomych przejezdnych
  • zasady eksploatacji – obsługi podestów ruchomych przejezdnych
  • obowiązki konserwatora podestów ruchomych przejezdnych
  • uprawnienia potrzebne do pracy z podestami ruchomymi przejezdnymi
  • dozór techniczny podestów ruchomych przejezdnych

Czas trwania nauki w powyższym temacie to 48-88 godzin dydaktycznych.

W razie potrzeby nasz Ośrodek może dopasować zakres tematyczny zajęć do indywidualnych potrzeb klienta.

Zapraszamy do skorzystania z oferty!