Żurawie wieżowe i szybkomontujące – szkolenie zawodowe

Jako doświadczeni szkoleniowcy działamy na rynku już ponad 15 lat. Nasi pracownicy to doświadczeni operatorzy i konserwatorzy żurawi wieżowych, szybkomontujących i wielu innych. Od lat współpracujemy z Urzędem Dozoru Technicznego. Programy naszych kursów są regularnie aktualizowane i zgodne z regulacjami prawnymi.  

Żuraw szybkomontujacy Liebherr 35k

Program szkolenia

Program szkoleniowy obejmuje zagadnienia z zakresu: 

 • zasad bezpieczeństwa w pracy i dozoru technicznego, 
 • typów żurawi, 
 • budowy żurawi, 
 • zasad prawidłowej eksploatacji żurawi, 
 • zabezpieczeń urządzeń, 
 • obowiązków operatora dźwigów wieżowych i szybkomontujących. 
   

Po szkoleniu teoretycznym odbywają się zajęcia praktyczne na specjalnie przygotowanym placu manewrowym.  

Znani producenci

Nasze szkolenia umożliwiają pracę na urządzeniach marek: Liebherr, Krupiński Cranes, Potain, Saez, Comedil, Raimondi i wielu innych. 

Do obowiązków konserwatorów żurawi wieżowych i szybkomontujących należy: 

 • umiejętność wymiany elementów,  
 • sposoby zapobiegania awariom, 
 • wypełnienie dokumentacji, 
 • przeprowadzanie przeglądów wstępnych i okresowych żurawi. 

Co oferujemy?

 • Szkolenia otwarte – w naszej siedzibie w Warszawie oraz w innych ośrodkach m.in. w Krakowie lub w każdym dowolnym miejscu, wybranym przez klienta. 
 • Szkolenia zamknięte – zachęcamy firmy i grupy zorganizowane do skorzystania z naszej oferty kursów zamkniętych. Wystarczy ustalić z nami termin i miejsce szkolenia.  
   
Operator dźwigu wieżowego w stroju roboczym

Wymagania przystąpienia do kursu

Od przyszłych kursantów oczekujemy: 

 • pełnoletności, 
 • minimum podstawowego wykształcenia, 
 • braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora/ konserwatora żurawi wieżowych, 
 • badań psychologicznych, 
 • dobrego nastawienia i chęci! 

Specyfika żurawi wieżowych i szybkomontujących 

Dźwigi wieżowe to jedne z najczęściej spotykanych urządzeń. Jest to także jedna z największych maszyn budowlanych. Zbudowane są z: 

 • wieży masztowej, 
 • podłoża: stacjonarnego lub przejezdnego, 
 • wysięgnika: poziomego lub nachylonego, 
 • liny i haka do podnoszenia ładunków. 

Żurawie wieżowe przejezdne posiadają podwozie najczęściej szynowe bądź gąsienicowe.  

Dźwigi wieżowe stosowane są w budownictwie przemysłowym lub mieszkaniowym, ale też przy transporcie konstrukcji stalowych na wysokościach. 
 

Żuraw wieżowy na budowie bloków mieszkalnych

Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT 

Nasze szkolenie jest idealnym przygotowaniem do egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego. Programy kursów dostosowane są do obowiązujących wymogów i regulacji prawnych. Wszelka dokumentacja związana z zapisem uczestnika na egzamin państwowy jest po naszej stronie, dlatego zadaniem kursanta jest tylko odpowiednie przygotowanie się do egzaminu, podczas naszych zajęć. 

Materiały dydaktyczne

Po zapisaniu się na kurs każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe dostępne w formie online. Materiały szkoleniowe to:  

 • wiedza teoretyczna, 
 • filmy instruktażowe, 
 • rady ekspertów, 
 • specyfika pracy operatora/ konserwatora, 
 • dziennik konserwacji, 
 • próbne testy. 

Egzamin UDT odbywa się w formie testu i zadania praktycznego wykonywanego pod okiem komisji egzaminacyjnej.  

Po uzyskaniu kwalifikacji uprawnienia ważne są przez 5 lat. Po ich upływie można je przedłużyć. 

Żuraw  – opis

Żuraw szybkomontujący wg. definicji UDT to “dźwignica składająca się z pionowego masztu montowanego na przejezdnym lub stacjonarnym podwoziu i wysięgnika poziomego lub nachylonego pod kątem do poziomu; podnosi ładunki na haku opuszczanym na linie z wysięgnika żurawia”. 

Tak jak wszystkie żurawie, dźwigi budowlane i szybkomontujące podlegają dozorowi technicznemu. 

Pytania i odpowiedzi

Jaki napęd posiada żuraw wieżowy?

Żuraw budowlany posiada kilka napędów. Najczęściej wykorzystują one napędy elektryczne. Każdy z nich odpowiada za pracę innego elementu, np. jazdę, obrót wysięgnika, wychylenie wysięgnika czy pracę haka.

Jak długo ważne są uprawnienia na operatora żurawia szybkomontującego?

Uprawnienia UDT na obsługę żurawi wieżowych uprawniają także na obsługę żurawi szybkomontujących i szynowych. Okres ważności tych uprawnień to 5 lat, po upływie których należy przedłużyć ich ważność.

Gdzie stosuje się żurawie wieżowe?

Żurawie wieżowe to najczęściej widziane dźwigi na placach budowy w szczególności bloków mieszkalnych. Służą do transportu ładunków na wysokość nawet do kilkudziesięciu metrów.

Co to żuraw szybkomontujący?

Żuraw szybkomontujący to dźwignica podlegająca dozorowi technicznemu. Składa się z masztu zamontowanego na podłożu stacjonarnym lub podwoziu przejezdnym, wysięgnika nachylonego lub poziomego oraz liny i haka podnoszącego ładunki.