Uzyskasz kwalifikacje:
Uprawnienia UDT do konserwacji podestów załadowczych, w tym do transportu osób

Konserwacja podestów załadowczychOśrodek Doskonalenia Kadr ERGON zaprasza do skorzystania z oferty szkoleniowej na podesty załadowcze, w tym do transportu osób!

Platformy załadowcze (podesty załadowcze, w tym także te przeznaczone do transportu osób) to powszechnie stosowane urządzenia do transportu bliskiego, które podlegają przepisom dozoru technicznego. Są one użytkowane przy transporcie różnego rodzaju ładunków, w tym ładunków paletowych. Eksploatacją platform tego typu zajmują się między innymi kierowcy samochodów dostawczych, a także konserwatorzy platform załadowczych.

Prowadzone przez nas szkolenia dotyczące konserwacji podestów załadowczych, w tym do transportu osób, prezentują kompleksowe informacje w teorii oraz praktyce. Zajęcia te dotyczą podestów załadowczych stosowanych do montażu na samochodach, naczepach lub przyczepach. Szczegółowo omawiają przepisy związane z tymi urządzeniami, a także związane z ich codzienną eksploatacją, dozorem technicznym, pracami konserwacyjnymi.

Podczas szkoleń poruszane są m.in. następujące tematy:

  • podstawy prawne związane z dozorem technicznym
  • typy uprawnień wymaganych do pracy z podestami załadowczymi, w tym do transportu osób
  • elementy budowy podestów załadowczych, w tym między innymi części elektryczne i mechaniczne
  • prawidłowe zasady obsługi podestów załadowczych
  • obowiązki konserwatora podestów załadowczych
  • usterki pojawiające się podczas eksploatacji platform załadowczych wraz z metodami ich usuwania
  • BHP i przepisy pierwszej pomocy w nagłych wypadkach związanych z konserwacją podestów załadowczych

Czas trwania kursu wynosi od 48 do 88 godzin dydaktycznych.

Nasz Ośrodek ERGON może także dostosować tematykę zajęć w zależności od indywidualnych oczekiwań klienta – zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w ODK ERGON!