Urząd Dozoru Technicznego nadaje różnego typu certyfikaty i prowadzi szkolenia. Zajmuje się dozorem urządzeń, a także wydaje uprawnienia na ich użytkowanie. Takimi urządzeniami są np. dźwigi, wózki widłowe czy żurawie. Brak uprawnień na nie grozi karą, dlatego jeśli chcemy korzystać z nich w pracy, należy zrobić odpowiednie szkolenia jak najszybciej.

Urządzenie dozoru technicznegoKilka słów o dozorze technicznym

Trzeba zacząć od tego, czym jest sam dozór techniczny, ponieważ taka wiedza jest potrzebna, aby nie być zaskoczonym, gdy chcemy nabyć uprawnienia. Są to zatem działania określone przez ustawę, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w funkcjonowaniu różnych urządzeń technicznych. Tego dokonują jednostki dozoru technicznego. Warto pamiętać, że pomimo przeprowadzania takiego procesu, osoby obchodzące się z tego typu urządzeniami nie są zwolnione z obowiązku dbania o ich jakość i stan. Do objętych dozorem UDT należy wiele urządzeń transportu bliskiego, takie jak: żurawie, wyciągniki, suwnice, dźwigi osobowe, dźwigi towarowe, wciągarki, wózki widłowe, podesty ruchowe czy kolejki linowe. Wszystkie są wymienione w ustawie o dozorze technicznym.

Zakres działań UDT

Zanim dowiemy się, jak uzyskać uprawnienia, trzeba wiedzieć, co tak naprawdę robi Urząd Dozoru Technicznego. Zakres wykonywanych zadań został określony w art. 37 ustawy o dozorze technicznym. Oprócz oczywiście samego dozoru znajdziemy także zapis o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych producentów urządzeń technicznych oraz ich użytkowników. UDT także ma za zadanie konsultować program szkoleń dla osób wykonujących konserwacje urządzeń. Sam urząd wykonuje takie szkolenia. Również opiniuje i wydaje decyzje dotyczące aspektów dozoru technicznego. Musi weryfikować kwalifikacje podmiotów zajmujących się wykonywaniem urządzeń technicznych. Oprócz tego zadaniem Urzędu Dozoru Technicznego jest nadawanie certyfikatów jakości takim urządzeniom.

Uprawnienia – jak uzyskać?

szkolenie UTD

Szkolenie jest konieczne do tego, aby zdobyć uprawnienia UDT. Dzięki temu określone są kwalifikacje osoby w użytkowaniu urządzeń bliskiego transportu. Pozwala to także na potwierdzenie ważnych aspektów potrzebnych do obsługi sprzętu, czyli znajomości przepisów prawnych, wiedzy na temat bezpiecznego użytkowania w praktyce i poznania warunków technicznych. Ośrodki doskonalenia zawodowego w całej Polsce prowadzą takie kursy, dzięki którym nabędziemy uprawnienia. Należy pamiętać, że niemal na każde urządzenie takie zaświadczenie jest wystawiane osobno. Całe szkolenie powinno być przeprowadzone przez placówkę, która posiada odpowiednie certyfikaty i współpracuje z Urzędem Dozoru Technicznego. Bez tego nie ma pewności, czy nasze uprawnienia są ważne w momencie kontroli.

Jak przebiega szkolenie?

Kurs wykonywany w celu nabycia uprawnień musi składać się z części teoretycznej, gdzie poznaje się przepisy prawne i odpowiednie normy. Najważniejsza jest jednak praktyka, ponieważ dzięki niej użytkownik może korzystać z urządzenia i na własnej skórze przekonać się o ewentualnych trudnościach. Może nim sprostać w przyszłości, jeśli odpowiednio będzie przygotowany. Szkolenie kończy się egzaminem, który może przebiegać w formie pisemnej lub ustnej. W zależności od tego, na jakie urządzenia chcemy mieć uprawnienia, warunki zaliczenia są inne.

Szkolenie UDT jest konieczne do posiadania uprawnień na urządzenia bliskiego transportu. Jeśli chcemy bez przeszkód korzystać z wózka widłowego czy dźwigu, należy je wykonać. Można to zrobić w Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON, który współpracuje z Urzędem Dozoru Technicznego. Zajęcia prowadzone są w oddziałach w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Bielsku-Białej. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub przez formularz kontaktowy, który jest dostępny na naszej stronie internetowej.