Kurs G3

Szkolenie gazowe G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe adresowane jest do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do pracy przy dozorze i eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających gaz zaliczanych do kategorii G3.

W ośrodku ERGON zapewniamy kompleksową i profesjonalną obsługę szkoleniową. Prowadzimy szkolenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod, kładąc nacisk na praktykę. Współpracujemy z wykwalifikowanymi i doświadczonymi instruktorami.

Kurs przygotowuje uczestników do zdania egzaminu przed komisjami SEP, PSE, SIMP, SITPS skierowany jest do osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci:

  • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
  • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie
  • urządzenia do magazynowania paliw gazowych
  • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
  • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
  • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
  • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa
  • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
  • turbiny gazowe
  • aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej

Po zakończeniu szkolenia G3 uczestnicy mogą podejść do egzaminów przed następującymi komisjami certyfikującymi: SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich), Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż), Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP).

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaliczenie egzaminu i uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego, które uprawnia kursanta do obsługi, konserwacji, remontu, montażu na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 poz.828; Dz.U. Nr 192 poz. 1184).

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty!

Więcej informacji:

G1 (elektryczne)

G2 (cieplne)

G3 (gazowe)

Egzamin G1, G2, G3, PSE, SIMP, SITPS

Uprawnienia G1, G2, G3