Uzyskasz kwalifikacje:
Wykonanie i odbiór instalacji sprężonego powietrza

wykonania i odbioru instalacji sprężonego powietrzaOśrodek Doskonalenia Kadr ERGON zaprasza do skorzystania ze szkolenia z wykonania i odbioru instalacji sprężonego powietrza!

Instalacje sprężonego powietrza posiadają szerokie zastosowanie i używane są w wielu obiektach przemysłowych. Wykonanie, a następnie odbiór tego typu instalacji powinien być prowadzony przez pracowników posiadających odpowiednie przygotowanie.

Ośrodek ERGON organizuje odpowiednie kursy dla osób wykonujących i odbierających instalacje wykorzystujące sprężone powietrze. Kładziemy nacisk na kompleksowe przygotowanie do pracy na tych stanowiskach – nasze zajęcia łączą ze sobą teorię wraz z praktyką.

Podczas szkoleń poruszane są m.in. następujące tematy:

  • warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji sprężonego powietrza
  • dokumentacja techniczna prowadzonych robót oraz wykorzystywanych technologii
  • przepisy i normy związane z instalacjami sprężonymi powietrza
  • parametry sprężonego powietrza
  • wymogi związane z urządzeniami i wyrobami używanymi w instalacjach sprężonego powietrza
  • wykonanie instalacji – rurociągi, połączenia, armatura, zbiorniki, uzdatnianie powietrza, zabezpieczenia, urządzenia pomiarowe, izolacje i inne elementy
  • obmiary prac dotyczących instalacji sprężonego powietrza
  • odbiór robót międzyoperacyjny i powykonawczy – badania odbiorcze, protokoły
  • BHP przy wykonawstwie, uruchamianiu oraz rozruchu instalacji sprężonego powietrza

Zajęcia trwają x godzin dydaktycznych.

Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania programu nauczania do potrzeb klienta.

Zachęcamy do wybrania usług Ośrodka Doskonalenia Kadr ERGON!