Uzyskasz kwalifikacje:
Uprawnienia UDT do konserwacji dźwigów elektrycznych

konserwacja dźwigów elektrycznychZachęcamy do skorzystania z oferty szkoleniowej w ramach konserwacji dźwigów elektrycznych w ODK ERGON!

Dźwigi elektryczne to urządzenia używane powszechnie w transporcie bliskim osób oraz towarów. Dźwigi te dzielone są na osobowe, towarowe oraz towarowo-osobowe i szpitalne i posiadają one szerokie zastosowanie w różnych obiektach. Osoby zajmujące się konserwacją i eksploatacją tego rodzaju urządzeń muszą posiadać określone uprawnienia.

Szkolenie w ramach konserwacji dźwigów elektrycznych w Ośrodku ERGON składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, które poświęcone są kompleksowemu przygotowaniu kandydatów na konserwatorów dźwigów elektrycznych. Również z kursów tych mogą skorzystać osoby zajmujące się obsługą i nadzorem technicznym tych urządzeń.

Zajęcia dotyczą zarówno kwestii prawnych dotyczących obsługi sprzętu i uprawnień, jak również ich budowy oraz konserwacji. Uczestnicy dowiadują się także więcej o praktycznych aspektach pracy na stanowisku konserwatora.

Podczas szkoleń poruszane są m.in. następujące tematy:

  • uprawnienia potrzebne do pracy z dźwigami elektrycznymi
  • podstawowe akty prawne związane z dozorem technicznym dźwigów elektrycznych
  • rodzaje dźwigów elektrycznych – podział pod względem przeznaczenia, sterowania, typu napędu
  • podstawowe informacje o budowie dźwigów elektrycznych
  • szczegółowe informacje o elementach i zespołach dźwigów elektrycznych – elektrycznych, elektronicznych, elektromechanicznych
  • prace konserwacyjne dla dźwigów elektrycznych osobowych, towarowych, towarowo-osobowych i szpitalnych, a także dźwigów budowlanych
  • najczęstsze awarie i wypadki związane z eksploatacją dźwigów elektrycznych
  • BHP i pierwsza pomoc przy pracy z dźwigami elektrycznymi

Czas kursu wynosi od 48 do 88 godzin dydaktycznych.

W razie potrzeby istnieje możliwość dopasowania tematyki zajęć do indywidualnych potrzeb klienta.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej w Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON!