Czy warto zostać spawaczem światłowodowym?Od wielu lat na świecie, a także od kilku lat w Polsce obserwujemy wzrost zainteresowania technologią światłowodową i wzmożone wdrażanie jej przez firmy telekomunikacyjne. W związku z czym bardzo szybko rośnie zapotrzebowanie tych, że firm na wykształconych kierunkowo specjalistów – instalatorów sieci światłowodowych. Jedną z ważniejszych cech – zalet instalatora, bardzo pożądaną w tym zawodzie jest umiejętność wykonywania spawów światłowodowych.  

Dlatego też Firma ERGON rozumiejąc aktualną sytuację na rynku pracy organizuje kursy spawania światłowodów i z dużym powodzeniem dzięki profesjonalnemu podejściu szkoli wyspecjalizowane kadry w tym zawodzie. Prowadzone szkolenia przeznaczone są nie tylko dla już doświadczonych instalatorów, ale także dla wszystkich chętnych chcących nabyć wiedzę i umiejętności przyszłego spawacza światłowodów. 

Spawanie włókien światłowodowych samo w sobie nie jest zajęciem skomplikowanym ani trudnym do przeprowadzenia to jednak wymaga od nas dokładności i precyzji w wykonywaniu krok po kroku procedury ich łączenia. Co prawda jest to proces technologicznie zaawansowany z uwagi na budowę samych włókien światłowodowych i wymaga użycia specjalistycznego sprzętu w postaci spawarek, mierników mocy optycznej, obcinarek światłowodowych itp. to nie jest to wiedza tajemna i jest osiągalna dla każdego chcącego. Taką wiedzę można nabyć na szkoleniach prowadzonych między innymi w firmie ERGON na których zapoznamy się nie tylko z zagadnieniami dotyczącymi samego spawania, ale także zostanie nam szerzej przybliżona ogólna wiedza na temat technologii światłowodowej. 

Szkolenie

Na kursie dzięki merytorycznie wysoko wykfalifikowanej kadrze instruktorów nabędziemy wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do prawidłowego przeprowadzania operacji w procesie spawania włókien światłowodowych. Zapoznamy się z rodzajami kabli światłowodowych i ich strukturą budowy. Poznamy instrumenty, narzędzia oraz techniki posługiwania się nimi w przygotowaniu instalacji bezpośrednio przed wykonaniem spawu. Dowiemy się o wielości istniejących rodzajów modeli spawarek światłowodowych i różnicach między nimi wynikających głównie z ich limitacji względem precyzji i jakości wykonywanych spawów. Zostaniemy zapoznani z przykładowymi urządzeniami, instrukcją ich obsługi, możliwościami danej spawarki, jej funkcjami, a także z zaprogramowanymi opcjami łączenia włókien światłowodowych. A także nauczymy się końcowej oceny jakości wykonanego przez nas spawu na podstawie oględzin wzrokowych jak również właściwej interpretacji wyniku szacunkowej diagnozy przeprowadzonej przez urządzenie – spawarkę.

 • Czy warto zostać spawaczem światłowodowym?
 • Czy warto zainwestować w siebie tak naprawdę, nie wiele czasu potrzebnego do wzięcia udziału w szkoleniu?
 • Czy warto przy zaangażowaniu nieznacznych środków finansowych nauczyć się nowego zawodu?
Odpowiedź wydaje się być jednoznaczna i oczywista. I taka rzeczywiście powinna być. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku pracy i wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tej profesji bezpośrednio związany z rosnącym zaangażowaniem firm telekomunikacyjnych i skalę z jaką mamy do czynienia w przejściu na technologię światłowodową możemy założyć, iż taki stan rzeczy utrzyma się przez wiele lat. Mając na uwadze powyższe, odpowiedź powinna brzmieć: tak! jak najbardziej, tak! Warto stać się spawaczem światłowodowym!

Firma ERGON od wielu lat zajmuje się różnego rodzaju szkoleniami zawodowymi. Dzięki temu posiada ogromne doświadczenie nabyte w okresie swojego funkcjonowania. ERGON dysponuje odpowiednim zapleczem kadrowym socjalnym i technicznym do prowadzenia zajęć dydaktycznych dzięki czemu jest w stanie organizować i dostosowywać swoje szkolenia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klientów pojedynczych jak i grupowych.

Uczestnicy szkolenia mogą liczyć na:  

 • Określoną przy zakupie liczbę godzin zajęć praktycznych i teoretycznych (zajęcia stacjonarne lub online)
 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej przy niektórych kursach w formie papierowej
 • Dostęp do platformy szkoleniowej z testami wiedzy i dodatkowymi materiałami
 • Dostęp do różnych typów urządzeń, zapewniony sprzęt BHP, szelki, kamizelki itp. podczas zajęć praktycznych
 • Przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego (nie dotyczy tych szkoleń, dla których egzamin nie jest planowany)
 • Wg potrzeb pracodawcy potwierdzenie ukończenia szkolenia/egzaminu w formie uproszczonego suplementu
 • Poczęstunek w czasie przerw: kawę, herbatę, ciasteczka
 • Pomoc w zakwaterowaniu, organizacji wyżywienia – na podstawie odrębnych ustaleń

Cena kursu

Ośrodek oferuje bardzo korzystną cenę kuru. Dla większych grup przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Szczegółowa oferta cenowa znajduje się tutaj <link> W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem: +48 22 290 29 09 lub email: biuro@kursy-udt.pl nasi pracownicy odpowiedzą na nie szczegółowo.