GrupaKategorieZakres uprawnieniaSzczegółowy zakres

Cięgniki

II WWciągniki i wciągarki sterowane
z poziomu roboczego oraz żurawie
stacjonarne warsztatowe.
– hakowe ogólnego przeznaczenia,
– specjalne:

 • kuzienne,
 • hartownicze,
 • lejnicze,
 • chwytnikowe,
 • chwytakowe,
 • inne.
 I WWciągniki i wciągarki sterowane
z poziomu roboczego lub z kabiny
oraz żurawie stacjonarne warsztatowe
– hakowe ogólnego przeznaczenia,
– specjalne:

 • kuzienne,
 • hartownicze,
 • lejnicze,
 • chwytnikowe,
 • chwytakowe,
 • inne.

Suwnice

 II SSuwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe– hakowe ogólnego przeznaczenia,
– specjalne:

 • kafarowe,
 • kolumnowe,
 • kuzienne,
 • łapowe,
 • kleszczowe,
 • stryperowe,
 • wsadowe,
 • hartownicze,
 • lejnicze,
 • chwytnikowe,
 • chwytakowe,
 • trawersowe,
 • inne.
 I SSuwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe– hakowe ogólnego przeznaczenia,
– specjalne:

 • kafarowe,
 • kolumnowe,
 • kuzienne,
 • łapowe,
 • kleszczowe,
 • stryperowe,
 • wsadowe,
 • hartownicze,
 • lejnicze,
 • chwytnikowe,
 • chwytakowe,
 • trawersowe,
 • inne.

Żurawie

 II ŻŻurawie :

 • stacjonarne,
 • przewoźne,
 • przenośne
 • samojezdne,
 • Rodzaje urządzeń, typy urządzeń,
  ograniczenie udźwigu.
 I Ż Żurawie:

 • wieżowe oraz szybkomontujące.
Rodzaje urządzeń:

 • budowlane
 • inne, typy urządzeń,
  ograniczenie udźwigu.
 • szynowe.
Rodzaje urządzeń:

 • stoczniowe
 • inne, ograniczenie udźwigu. .

Podesty ruchome

 II PPodesty ruchome:

 • stacjonarne.
 • masztowe,
 • wiszące,
I PPodesty ruchome przejezdne:

 • przewoźne.
 • wolnobieżne,
 • samojezdne montowane na pojeździe,

Dźwigi

II DDźwigi budowlane:

I DDźwigi (windy) towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne.

Wózki jezdniowe

III WJOWózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane
II WJOWózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.
(wózki widłowe)
I WJOWózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane
 • ze zmiennym wysięgiem (ładowarki teleskopowe)
 • z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem,

Wyciągi towarowe

 I WTWyciągi towarowe:

 • przewoźne i przenośne,
 • stacjonarne,
 • wyciągi statków.

Dźwignice linotorowe

I L

Układnice

I U

Przemieszczanie kontenerów

I KObsługa i konserwacja urządzeń do przemieszczania kontenerów: masztowych, wysięgnikowych, bramownicowych

 

Więcej informacji o kategoriach uprawnień UDT można przeczytać na oficjalnej stronie Urzędu Dozoru technicznego http://www.udt.gov.pl