Grupa Kategorie Zakres uprawnienia Szczegółowy zakres

Cięgniki

II W Wciągniki i wciągarki sterowane
z poziomu roboczego oraz żurawie
stacjonarne warsztatowe.
– hakowe ogólnego przeznaczenia,
– specjalne:

 • kuzienne,
 • hartownicze,
 • lejnicze,
 • chwytnikowe,
 • chwytakowe,
 • inne.
 I W Wciągniki i wciągarki sterowane
z poziomu roboczego lub z kabiny
oraz żurawie stacjonarne warsztatowe
– hakowe ogólnego przeznaczenia,
– specjalne:

 • kuzienne,
 • hartownicze,
 • lejnicze,
 • chwytnikowe,
 • chwytakowe,
 • inne.

Suwnice

 II S Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe – hakowe ogólnego przeznaczenia,
– specjalne:

 • kafarowe,
 • kolumnowe,
 • kuzienne,
 • łapowe,
 • kleszczowe,
 • stryperowe,
 • wsadowe,
 • hartownicze,
 • lejnicze,
 • chwytnikowe,
 • chwytakowe,
 • trawersowe,
 • inne.
 I S Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe – hakowe ogólnego przeznaczenia,
– specjalne:

 • kafarowe,
 • kolumnowe,
 • kuzienne,
 • łapowe,
 • kleszczowe,
 • stryperowe,
 • wsadowe,
 • hartownicze,
 • lejnicze,
 • chwytnikowe,
 • chwytakowe,
 • trawersowe,
 • inne.

Żurawie

 II Ż Żurawie :

 • stacjonarne,
 • przewoźne,
 • przenośne
 • samojezdne,
 • Rodzaje urządzeń, typy urządzeń,
  ograniczenie udźwigu.
 I Ż  Żurawie:

 • wieżowe oraz szybkomontujące.
Rodzaje urządzeń:

 • budowlane
 • inne, typy urządzeń,
  ograniczenie udźwigu.
 • szynowe.
Rodzaje urządzeń:

 • stoczniowe
 • inne, ograniczenie udźwigu. .

Podesty ruchome

 II P Podesty ruchome:

 • stacjonarne.
 • masztowe,
 • wiszące,
I P Podesty ruchome przejezdne:

 • przewoźne.
 • wolnobieżne,
 • samojezdne montowane na pojeździe,

Dźwigi

II D Dźwigi budowlane:

I D Dźwigi (windy) towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne.

Wózki jezdniowe

III WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane
II WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.
(wózki widłowe)
I WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane
 • ze zmiennym wysięgiem (ładowarki teleskopowe)
 • z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem,

Wyciągi towarowe

 I WT Wyciągi towarowe:

 • przewoźne i przenośne,
 • stacjonarne,
 • wyciągi statków.

Dźwignice linotorowe

I L

Układnice

I U

Przemieszczanie kontenerów

I K Obsługa i konserwacja urządzeń do przemieszczania kontenerów: masztowych, wysięgnikowych, bramownicowych

 

Więcej informacji o kategoriach uprawnień UDT można przeczytać na oficjalnej stronie Urzędu Dozoru technicznego http://www.udt.gov.pl