kurs g2

Kurs G2

Szkolenie cieplne G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne skierowane jest do osób chcących zdobyć kwalifikacje do pracy przy dozorze i eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło zaliczanych do kategorii G2.

W Ośrodku ERGON naszym kursantom gwarantujemy pełne i profesjonalne przygotowanie. Stosujemy sprawdzone metody szkoleniowe, posiadamy nowoczesne zaplecze, zatrudniamy wykwalifikowanych instruktorów i zapewniamy obsługę na najwyższym poziomie.

Kurs G2 przygotowują uczestników do zdania egzaminu przed komisjami SEP, PSE, SIMP, SITPS skierowany jest do osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię cieplną obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci:

  • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
  • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
  • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
  • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
  • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
  • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
  • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
  • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
  • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
  • aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej

Szkolenie G2 przygotowuje uczestników do podejścia do egzaminów przed następującymi komisjami certyfikującymi: SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich), Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż), Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP).

Cel szkolenia

Po zakończeniu kursu G2 i zaliczeniu egzaminu uczestnik dostaje świadectwo kwalifikacyjne, które uprawnia go do obsługi, konserwacji, remontu, montażu na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 poz.828; Dz.U. Nr 192 poz. 1184).

Zachęcamy do zapisania się na szkolenie razem z nami!

Więcej informacji:

G1 (elektryczne)

 

G2 (cieplne)

 

G3 (gazowe)

 

Egzamin SEP, PSE, SIMP, SITPS