Podest ruchomyDo obsługi podestów ruchomych musowe jest przeszkolenie, po którym otrzymujemy uprawnienia do podejścia na egzamin w Urzędzie Dozoru Technicznego, a po jego zdaniu kursant otrzymuje upoważnienie UDT. Na kursach poruszamy definicje związane z budową i zastosowaniem urządzeń jak również zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zasady dotyczące obsługi urządzeń takich jak podesty ruchome przejezdne i wolnobieżne j:

 • Aby móc korzystać z podestów ruchomych tak jak wspominaliśmy potrzebne są odpowiednie uprawnienia. Każdy Użytkownik obsługujący urządzenie musi poznać warunki jego eksploatacji. Niedopuszczalne jest korzystanie z podestów ruchomych W przypadku Niedouczenia procedur ratowniczych pan w sytuacjach w których w pobliżu Nie prosperuje osoba posiadająca wiedzę na temat danych zasad.
 • Operator obsługujący maszynę cały czas powinien kontrolować nawierzchnię podestu ruchomego jak również to co znajduje się nad nim. Zachowując szczególną ostrożność musi tak operować urządzeniem, aby unikać wszelkich przeszkód na drodze. Pracownicy muszą przestrzegać pewnych zasad między innymi nie wychylać się za barierki opierać się o panel kontrolny oraz nie umieszczać na nim żadnych przedmiotów, poza tym zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych.

Co trzeba wiedzieć no temat wypadków podczas pracy z podestami ruchomymi?

Szczególnie trzeba zwrócić uwagę na powód występowania zdarzeń, a należą do nich:

 • ignorowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • naganny stan instalacji elektrycznych podestów,
 • nieznajomość instrukcji obsługi danego urządzenia,
 • barykadowanie przejść do stanowisk pracy,
 • brak sprzętu zabezpieczającego i osłon lub ich niewłaściwe stosowanie,
 • uszkodzone urządzenia, a co za tym idzie brak przeglądów i konserwacji,
 • należy również pamiętać o stosowaniu odpowiednich środków ochrony indywidualnej, które zabezpieczają przed upadkami z wysokości.

Zasady BHP podczas użytkowania podestów.Rodzaje wypadków przy pracy z podestami ruchomymi:

 • pochwycenie przez będące w ruchu nieosłonięte odpowiednio mechanizmy,
 • uderzenia o konstrukcję oraz wywołane nieodpowiednim sterowaniem mechanizmów,
 • porażenia prądem elektrycznym,
 • upadek z wysokości,

Jednym z najczęstszych wypadków śmiertelnych na podestach ruchomych, jest porażenie prądem elektrycznym, gdyż podczas pracy na wysokości bardzo często mamy styczność z liniami energetycznymi. Również częstymi zagrożeniami jest nieodpowiednie korzystanie i konserwowanie instalacyjne podestów ruchomych. Większości przypadków można zapobiec. Dzięki naszym kursom nauczysz się jak poradzić sobie z zagrożeniami występującymi w tej dziedzinie, przepisów BHP, a także postępowania w przypadku prac w pobliżu sieci i urządzeń elektrycznych.

Jakie są najważniejsze warunki bezpieczeństwa przy pracy:

 • Najistotniejsze jest wyznaczenie granic bezpiecznej strefy dla pracowników, powinna być ona odgrodzona i odpowiednio zasygnalizowana, tak, aby nie miały na nią wstępu osoby nieupoważnione.
 • Wszystkie osoby muszą znać procedury.
 • Należy stale nadzorować oznaczony teren.
 • Kiedy jest to możliwe odłączyć urządzenia i sieci, jeżeli jednak nie mamy takiej możliwości trzeba je odpowiednio osłonić.

W trakcie obsługi podestów ruchomych nie można zapomnieć również o odpowiednim przystosowaniu do użytkowania nawierzchni, poniekąd jest to istotniejsza z zasad podczas styczności z tymi maszynami. Możliwość dobrania nawierzchni pod urządzenie, wpływa na wygodę oraz szybkość jego przemieszczania. Powierzchnia musi być zwarta i stabilna, aby nie stwarzać zagrożenia w miejscu pracy. Każdy podnośnik typu samojezdnego, nożycowego, koszykowego bądź kolumnowego musi być odpowiednio sprawdzony przed użyciem. Wizualizując jesteśmy w stanie w miarę określić rodzaj nawierzchni, tymczasem w poszczególnych przypadkach wykorzystuje się badania geochemiczne, ponieważ na rodzaj nawierzchni wpływ ma pogoda, a w szczególności opady deszczu i śniegu które powodują namoknięcie terenu.

Możliwości jakie daje nam odbycie szkoleń?Dlaczego rodzaj nawierzchni ma tak duży wpływ a bezpieczeństwo?

 • Najbezpieczniejsze z możliwych powierzchni to oczywiście asfalt, beton czy też bruk. W ich przypadku również należy zachować odpowiednią ostrożność, szczególnym zagrożeniem są zabrudzenia lub podmycia terenu.
 • Gleby trawiaste są w miarę bezpieczne, pamiętajmy jednak by były one odpowiednio wyprofilowane i płaskie.
 • Pracując w odłogach sprawdzamy doły i nieoznaczone konstrukcje.
 • Pracując na terenach miejskich należy wziąć pod uwagę studzienki kanalizacyjne, tunele, doły, piwnice, kanały.
 • Plaża jest jednym z trudniejszych terenów pod względem sypkości piasku i ryzyka podmywania.
Biorąc pod uwagę powyższe informacje możemy zaobserwować, że nie każdy teren nadaje się jako nawierzchnia pod podesty ruchome. Jednak jest możliwość ich wypoziomowania i ustabilizowania poprzez użycie najczęściej drewnianych płyt. na naszym kursie dowiesz się tego jak i pozostałych rzeczy, po których będziesz w stanie odpowiednio przygotować nawierzchnie pod podnośniki koszykowe, nożycowe i inne.

Serdecznie zapraszamy na kursy na podesty ruchome do ERGON. W naszym ośrodku nauczysz się prawidłowej obsługi podestów ruchomych i zdobędziesz odpowiednie uprawnienia w kategoriach UDT:

 • podesty nożycowe wolnobieżne, podesty koszykowe samojezdne, podesty przewoźne montowane do pojazdów.
 • Ipodesty wiszące, stacjonarne i masztowe.

Nasi specjaliści z wieloletnim doświadczeniem stawiają na poziom nauczania, Dlatego też zależy nam, aby kursanci nie tylko otrzymali wiedzę niezbędną do uzyskania certyfikatu w wybranej przez siebie kategorii, lecz również, aby ta wiedza ułatwiała życie w codziennej pracy na stanowisku operatora. Mając to na uwadze wszystkie nasze programy pisane są w sposób obejmujący korzystne informacje, a także zajęcia praktyczne, by zilustrować, jak wygląda to w rzeczywistości.

Kurs obejmuje poniższe informacje:

 • rodzaje i budowa podestów ruchomych,
 • obowiązki operatora podczas pełnienia dyżuru na stanowisku pracy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ćwiczenia praktyczne,
 • informacje na temat dozoru technicznego maszyny.

Kończąc szkolenie uczestnicy podchodzą do testu przed komisją urzędu dozoru technicznego, a jego pozytywne zdanie nadaje bezterminowe i zachowawcze na terenie całej Polski oraz międzynarodowo uprawnień UDT. Dla potrzeby zdającego, dokument może być wydany również w innym języku.

Wymagania jakie należy spełniać, aby móc zapisać się do konkursu na podesty ruchome:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • minimalne wykształcenie podstawowe,
 • oraz nie posiadać przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Gdzie nas znajdziecie?

Nasza główna siedziba znajduje się w Warszawie, a dodatkowo posiadamy placówki na terenie całej Polski.

Jaka jest cena kursu?

W porównaniu do innych firm cena u nas jest bardzo atrakcyjna, gdyż zawsze dbamy o to, by nasz cennik był przejrzysty. Jesteśmy otwarci na negocjacje, a w przypadku grup przyznajemy opłacalne rabaty. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.