Szkolenie poświęcone jest wszystkim aspektom pracy montera rusztowań metalowych. By podjąć pracę na tym stanowisku, należy zdobyć oficjalne uprawnienia montera rusztowań, które wydawane są jedynie po zdaniu egzaminu przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Osoba z odpowiednimi uprawnieniami może zostać pracownikiem budowlanym odpowiedzialnym za przygotowanie terenu pod budowę konstrukcji, wybór elementów pomocniczych oraz samą instalację rusztowań – monterem rusztowań. Zaufaj nam, a zdanie egzaminu państwowego nie będzie trudne! 

Wymagania wstępne potrzebne do rozpoczęcia kursu 

Uprawnienia do montażu rusztowań budowlanych może uzyskać osoba, która: 

 • ukończyła 18 lat, 
 • posiada minimum podstawowe wykształcenie, 
 • posiada ważne zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania prac na wysokości powyżej 3 metrów. 

Dodatkowe kryteria 

Osoba chcąca rozpocząć pracę na tym stanowisku nie może mieć lęku wysokości – jest to pierwszy i chyba najważniejszy warunek, ponieważ praca odbywa się na znacznych wysokościach głównie na zewnątrz, choć zdarzają się zlecenia wewnątrz wysokich budynków. Kolejną wymaganą umiejętnością jest czytanie planów technicznych. Dobry monter charakteryzuje się sumiennością, dokładnością oraz umiejętnością pracy w zespole – taka osoba musi być świadoma, że jej działanie rzutuje na bezpieczeństwo wielu osób w otoczeniu rusztowań. 

Zakres tematyczny kursu 

Oferowany przez ERGON kurs zapewnia zdobycie wiedzy o: 

 • przepisach BHP związanych z montażem i użytkowaniem rusztowań; 
 • tworzeniu dokumentacji technicznej; 
 • sposobach przygotowywania terenu pod instalację; 
 • zasadach konstruowania rusztowań budowlano–montażowych z rur systemowych oraz stalowych; 
 • technologiach używanych przy montażu; 
 • metodach kontroli stanu technicznego; 
 • sposobach bezpiecznego demontażu rusztowań. 

Uprawnienia montera rusztowań 

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON posiada akredytację Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego na prowadzenie wszechstronnego kursu zawodowego dla montażystów metalowych rusztowań budowlano–montażowych. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu państwowego, otrzymuje się świadectwo oraz wpis do Książeczki Operatora Maszyn Roboczych. 

Warto wiedzieć 

prace budowlane

Rusztowania mają zastosowanie nie tylko w pracach budowlanych czy renowacyjnych, ale wykorzystuje się je również na koncertach i imprezach – scena to także odpowiednie oświetlenie i efekty wizualne, które instaluje się na wysokościach. Możemy więc stwierdzić, że montażysta rusztowań znajdzie pracę w niemal każdej części Polski, dlatego nie czekaj i zapisz się na szkolenie już dziś. 

Dlaczego warto zostać montażystą rusztowań? 

Praca montera rusztowań zapewnia łatwe i szybkie znalezienie pracy, także za granicą. Osoby ze specjalistycznymi kwalifikacjami nie mogą narzekać na brak ofert pracy. Polskie budownictwo stale się rozwija, w związku z czym nie brakuje możliwości zatrudnienia na stanowisku montera. 

Ile zarabia monter rusztowań budowlanych? 

Zarobki montera rusztowań budowlanych w Polsce można zaliczyć do dobrych. Za granicą, na przykład w Niemczech czy Francji, monter rusztowań może oczekiwać zarobków dwukrotnie wyższych. Należy jednak pamiętać, że im bardziej doświadczony i przeszkolony pracownik, tym wyższa jest jego stawka godzinowa.   

Obowiązki montera rusztowań budowlano–montażowych 

Do głównych zadań należą: 

 • wybór elementów planowanej konstrukcji oraz sprawdzenie ich jakości, 
 • przygotowanie terenu pod instalację, 
 • montaż oraz demontaż rusztowań budowlanych z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa, 
 • czytanie planów technicznych, 
 • prace pomocnicze. 

Warunki profesjonalnego montażu 

Zanim rozpoczną się jakiekolwiek prace na rusztowaniach, konstrukcja musi zostać odebrana przez kierownika budowy lub inną wyznaczoną do tego i uprawnioną osobę, a czynność ta powinna być zatwierdzona wpisem w dzienniku budowy. By mieć pewność, że wzniesiona instalacja spełnia normy bezpieczeństwa, należy pamiętać o: 

 • montażu rusztowania zgodnie z wymogami umieszczonymi w instrukcji producenta lub indywidulanego projektu; 
 • kontroli stanu technicznego nawet najmniejszego elementu – zniekształcony czy wygięty pręt lub element pokryty rdzą nie nadaje się do wykorzystania; 
 • zabezpieczeniu instalacji poprzez zakotwienie jej do budynku oraz uziemienie. 

Miejsce szkolenia 

Szkolenia monterów rusztowań odbywają się w różnych lokalizacjach na terenie całego kraju – organizujemy szkolenia m.in. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie, Lublinie, Łodzi oraz Bielsku–Białej. Oferujemy również szkolenia w formie zamkniętej, które odbywają się w dogodnym dla klienta miejscu po uprzednim uzgodnieniu. 

Cena 

W ERGON gwarantujemy profesjonalne podejście oraz rozsądną cenę. Dla większych grup przewidzieliśmy obiecujące rabaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji o cenach prosimy o skontaktowanie się z nami telefonicznie. 

monter rusztowań

Dlaczego warto szkolić się z ERGON? 

Ukończenie organizowanego przez nas szkolenia pozwala zdobyć niezbędną wiedzę do samodzielnego i bezpiecznego stawiania rusztowań. Oferowany przez nas kurs zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. W trakcie szkolenia stawiamy na kompleksowe podnoszenie kwalifikacji naszych kursantów. Zauważa się zaostrzenie przepisów związanych z bezpieczeństwem w branży budowlanej – skutkiem tego jest rosnące zapotrzebowanie na specjalistów legitymujących się odpowiednimi pozwoleniami oraz uprawnieniami. Aby legalnie wykonywać ten zawód, trzeba posiadać kwalifikacje zatwierdzone przez powołane do tego celu instytucje. Osoba, która ukończyła kurs montera rusztowań, uzyskuje świadectwo jego ukończenia, uprawnienia państwowe po zdanym egzaminie oraz stosowny wpis w książce operatora, który potwierdza nabycie kwalifikacji do wykonywania pracy jako montażysta rusztowań. 

Oprócz tego oferujemy kursy na operatora i konserwatora maszyn UDT oraz szkolenia z zakresu BHP oraz PPOŻ.