Zapraszamy na szkolenie z dostępu linowego, organizowany przez ERGON. Już od ponad 25 lat z sukcesem kształcimy ekspertów! Kurs z dostępu linowego realizowany jest według normy BS7985. W profesjonalny i skuteczny sposób przygotowujemy do zdobycia uprawnień alpinistycznych.

Czym jest dostęp linowy?

Szkolenie z dostępu linowego (zwanego również pracami alpinistycznymi) – pozwala na używanie lin (oraz innego sprzętu) do ustalania pozycji pracownika, asekuracji, a także do wchodzenia i zjazdu z miejsca pracy oraz użycie lin na trawersach. Zdobycie takich umiejętności wymaga posiadania sprawności fizycznej, przyswojenia fachowej wiedzy i specjalistycznego wyszkolenia.

Kursy wysokościowe w zakresie dostępu linowego dotyczą sytuacji, w których pracownik wykonuje swoje zadania w podwieszeniu a przy pracy muszą być użyte dwie liny: robocza i asekuracyjna. Użycie sprzętu alpinistycznego w dostępie linowym ma na celu: stabilizację pozycji roboczej przez podparcie czy podwieszenie oraz ochronę przed upadkiem z wysokości w trakcie wykonywania zadań. Metod dostępu alpinistycznego używa się wszędzie tam, gdzie użycie innych technik (np. dostępu budowlanego) nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego, jest obarczone zbyt dużym ryzykiem lub jest technicznie niewykonalne.

Kurs z dostępu linowego kierujemy do osób pracujących przy:

 • myciu okien i fasad wieżowców
 • malowaniu elewacji budynków
 • montażu reklam wielkoformatowych
 • obsłudze masztów telekomunikacyjnych
 • czyszczeniu i malowaniu zbiorników
 • montażu i remoncie konstrukcji stalowych czy żelbetowych
 • oraz do firm, które chcą zlecić szkolenia swoich pracowników

Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących pracę technikami alpinistycznymi.

Szkolenie

Część praktyczna kursu realizowana jest na specjalnie przygotowanych konstrukcjach będących stałym wyposażeniem ośrodka szkoleń. Warsztaty na szkoleniu odbywają się z użyciem wyposażenia takiego jak: systemy powstrzymywania spadania, szelki bezpieczeństwa, łączniki, amortyzatory, urządzenia samohamowne, liny rdzeniowe w oplocie o małej rozciągliwości, linki bezpieczeństwa, łączniki, amortyzatory, przemysłowe hełmy ochronne, korzystamy również z tymczasowych i trwałych systemów do asekuracji takich jak np. lina życia. Szkolenie omawia system dostępu linowego na podstawie normy PN-EN 12841.

Program kursu zapewnia kompletne, teoretyczne i praktycznie przygotowanie do pracy w zakresie dostępu linowego.

Szkolenie zawiera tematy takie jak:

 • charakterystyka pracy na wysokości i związane z nią zagrożenia
 • przygotowanie stanowiska pracy i zaplanowanie czynności
 • środki ochrony indywidualnej (SOI) ich dobór, użytkowanie i kontrola
 • nauka wiązania węzłów stosowanych w dostępie linowym
 • codzienne sprawdzanie sprzętu przed użyciem i jego konserwacja
 • system obsługi podwójnych lin: roboczej i asekuracyjnej
 • sposoby poruszania się po linach: podchodzenie i zjazd
 • poruszanie się po eksponowanych odcinkach poziomych i skośnych
 • szok wiszenia i współczynnik odpadnięcia
 • praca na wąskim lub małym stanowisku
 • przejście przez ochronę liny, transfer z liny na linę
 • wykorzystanie ławeczki w pracy
 • przyczyny i profilaktyka typowych wypadków
 • ocena ryzyka oraz plan B, iOZ
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych (ewakuacja z przyrządu zjazdowego)
 • szacowanie odległości swobodnego spadania (opóźnienie i całkowity spadek)
 • czynniki szkodliwe występujące w pracach na wysokości
 • zasady ewakuacji, auto-ratownictwo wysokościowe
 • aktualne normy i przepisy dotyczące bezpieczeństwa prac na wysokości
 • przepisy BHP obowiązujące w trakcie pracy.

Czas trwania szkolenia: 2 dni, w małych grupach, większość czasu to zajęcia praktyczne.

Po ukończeniu szkolenia kursant otrzymuje

Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia ERGON w języku polskim i angielskim, honorowany w kraju i zagranicą, w oparciu standard BS7985. Ośrodek wydaje certyfikaty w formie: plastikowej karty z hologramem i wizerunkiem w języku angielskim lub papierowy w formacie A4 z hologramem i wizerunkiem (polsko-angielski). Certyfikaty zawierają dokładny opis zdobytych uprawnień do pracy na wysokości.

Wymagania

Do zapisania się na kurs wysokościowy z zakresu dostępu linowego trzeba spełnić następujące wymagania:

 • Ukończone 18 lat
 • wykształcenie, co najmniej podstawowe
 • sprawność fizyczna w stopniu umożliwiającym prace na wysokości
 • badania wysokościowe wydane przez lekarza medycyny pracy

Cena kursu

Ośrodek oferuje bardzo korzystną cenę kuru. Dla większych grup przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Szczegółowa oferta cenowa znajduje się tutaj <link> W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem: +48 22 290 29 09 lub email: biuro@platformaedukacji.pl nasi pracownicy odpowiedzą na nie szczegółowo.

Gdzie mają miejsce szkolenia?

Zajęcia w ośrodku ERGON prowadzą certyfikowani instruktorzy oraz egzaminatorzy posiadający najwyższe kwalifikacje.  Szkolenia wysokościowe z zakresu dostępu linowego prowadzimy w Hali Szkoleniowej naszego Ośrodka Szkolenia Operatorów ERGON w Warszawskim Ursusie na ul. Gierdziejewskiego 5/272A. Ośrodek realizuje kształcenie praktyczne w hali z wykorzystaniem sprzętu m.in. marki PETZL na specjalistycznej konstrukcji H=12m x W 7m X L10m, która spełnia wymagania OTDL, IRATA. na wyposażeniu są drabiny przemysłowe, podesty i kratownice oraz atestowane punkty do kotwienia, (stałe punkty do asekuracji). Organizator zapewnia posiłek i napoje.

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu. Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym szkoleniu!

Dlaczego warto odbyć szkolenie?

Szkolenie do pracy na wysokości przy użyciu technik alpinistycznych zakończone zdobyciem uprawnień wysokościowych z dostępu linowego pomaga zdobyć wysokopłatne zatrudnienie zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Kurs daje możliwość podjęcia zatrudnienia min. w sektorach przemysłu takich jak: budownictwo, telefonia komórkowa, energetyka, górnictwo; w magazynach wysokiego składowania.

Zachęcamy także do zapoznania się z ofertą pozostałych szkoleń alpinistycznych organizowanych przez nasz ośrodek: szkolenie z dostępu budowlanego i szkolenie wysokościowe typu IRATA.