Dźwigi z napędem hydraulicznym lub elektrycznym, które spotykamy w okolicach schodów na przykład na stacjach kolejowych, uniwersytetach, w urzędach, bankach, bibliotekach i innych miejscach pożytku publicznego, to specjalistyczne urządzenia przeznaczone do pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, każdy projektant budynków przeznaczenia publicznego musi starać się usuwać wszelkie bariery architektoniczne. Projektowanie budynków odbywa się w taki sposób, by uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych i zapewniać urządzenia, które pozwalają w pełny i bezpieczny sposób poruszać się po takich miejscach.

 

Co zaliczamy do urządzeń dla osób niepełnosprawnych?

 Dźwigi schodowe – urządzenia instalowane w okolicy klatki schodowej, wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Przeznaczone są do transportu niepełnosprawnych, także tych na wózkach inwalidzkich. Montowane są wszędzie tam, gdzie nie ma  windy. W zależności od potrzeb, stosuje się:

  • platformy pochyłe – przemieszczają się wzdłuż schodów, umożliwiają transport osoby na wózku;
  • podnośniki krzesełkowe – mają konstrukcję składanego fotela, pozwalają na transport osoby w pozycji siedzącej.

Platforma pionowa dla niepełnosprawnych – posiada zdecydowanie większy udźwig niż dźwigi schodowe. Charakteryzuje się napędem śrubowym, łańcuchowym lub hydraulicznym. Jest na tyle duża, że umożliwia transport osoby na wózku inwalidzkim wraz z jej opiekunem.

 

Konserwacja urządzeń do transportu niepełnosprawnych

Urządzenia przeznaczone do znoszenia barier architektonicznych wchodzą w skład urządzeń transportu bliskiego UTB. Konserwacji może podejmować się tylko osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Niezbędne uprawnienia wydaje Urząd Dozoru Technicznego po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego.

 

Jak zostać konserwatorem platform i podnośników

Aby przygotować się do wspomnianego już egzaminu UDT, warto zapisać się na odpowiednie szkolenie, które zakłada zdobycie wiedzy teoretycznej jak i praktycznej. Podczas zajęć poznasz nie tylko rodzaje platform, ale szczegółową budowę urządzeń zasilanych elektrycznie i hydraulicznie. Na kursie szczególną uwagę zwraca się na występujące najczęściej usterki i metody radzenia sobie z nimi. Przyswoisz wiedzę o obowiązkach na stanowisku konserwatora oraz przepisach związanych z tym stanowiskiem.

Zdobywając uprawnienia, będziesz mógł naprawiać, konserwować oraz dokonywać przeglądów technicznych wszystkich rodzajów urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych.