urządzenia oddymiające

Bezpieczna konserwacja sprzętu gaśniczego 

Organizujemy szkolenie z konserwacji sprzętu gaśniczego. Wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie naszych wykładowców i instruktorów, aby mogli Państwo zapoznać się z materiałem/programem zajęć na kursie konserwatora sprzętu gaśniczego. Na naszych zajęciach wykładowcy przeprowadzają ocenę prawidłowego stanu technicznego gaśnic, a także pokazują w jaki sposób można przywrócić ich funkcje użytkowe. Konserwacja tego rodzaju urządzeń wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności, dlatego warto być skupionym w stu procentach na naszych zajęciach. 

Obowiązek konserwacji sprzętu gaśniczego 

Każda osoba posiadająca urządzenia przeciwpożarowe czy gaśnice, ma obowiązek poddawać je czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. Nie powinniśmy przeprowadzać przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych rzadziej niż raz do roku, lub lepiej: zgodnie z instrukcją ustaloną przez producenta. W pierwszej fazie powstania pożaru wykorzystuje się podręczny sprzęt gaśniczy. Stosujemy wtedy gaśnice, małe agregaty gaśnicze, czy kule lub koce gaśnicze. Kule gaśnicze rozpraszają zawarty w niej materiał gaśniczy w promieniu 5m. 

Tematyka szkolenia na konserwatora sprzętu gaśniczego: 

 • etyka zawodowa, 
 • normy i akty prawne, 
 • BHP w trakcie wykonywania czynności serwisowych, 
 • budowa i działania gaśnic przenośnych i przewoźnych, 
 • czynności serwisowe. 

Wymagania techniczne przeciwpożarowe 

sprzęt gaśniczy

Każda gaśnica powinna być regularnie konserwowana zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli chodzi o normy, konserwacja gaśnicy w Polsce powinna odbywać się co 12 miesięcy, jeżeli jest to konserwator z uprawnieniami podręcznego sprzętu gaśniczego. W zależności od rodzaju pracy, okres międzykonserwacyjny może być krótszy. Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, dlatego warto przypomnieć jeszcze raz. Konserwacja gaśnic może być wykonywana tylko przez uprawnione osoby! Producent wydaje instrukcję konserwacji i należy ją traktować jako nadrzędną! 

Cel szkolenia z zakresu konserwacji gaśnic 

Przekazanie wiedzy dotyczącej konserwacji i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego wszystkim naszym słuchaczom. 

Co od nas otrzymasz podczas szkolenia? 

 • Szczegółowe instrukcje dotyczące przeglądów, konserwacji i napraw gaśnic przenośnych i przewoźnych. 
 • Kompetencje: wiedzę i umiejętności, stanowiące przygotowanie do egzaminu. 

Uprawnienia 

Po zdaniu egzaminu uczestnik szkolenia uzyskuje certyfikat kompetencji w zakresie konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego. 

Cena 

Cena jest zależna od ilości zgłoszeń uczestników na nasze zajęcia. Zapraszamy klientów indywidualnych oraz grupy zorganizowane. W przypadku grup zorganizowanych oferujemy dojazd do Klienta, jeżeli zbierze się odpowiednia ilość osób. 

konserwacja gaśnic

Gdzie można nas znaleźć 

Posiadamy ośrodki w różnych regionach Polski. W celu uzyskania dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu.

Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne umiejętności: 

 • przeprowadzania przeglądów okresowych i kontrolnych podręcznego sprzętu gaśniczego, w tym gaśnic różnego rodzaju, 
 • wykonywania czynności konserwacyjnych i naprawczych, w tym demontażu i montażu sprzętu, wymiany środka gaśniczego oraz znakowania sprzętu. 

Działanie gaśnicy 

Gaśnica składa się z 3 elementów: zaworu, środka gaśniczego i zbiornika ciśnieniowego. Gaśnice dzielimy na typy ze względu na to, jaki mają skład. Podręczne gaśnice działają na zasadzie zgromadzenia wewnątrz nich środka gaśniczego, który jest uwalniany na zewnątrz w kierunku źródła ognia. 

Obowiązkowe przeglądy 

Należy regularnie wykonywać przeglądy takich urządzeń jak: 

 • stałe i półstałe instalacje gaśnicze, 
 • hydranty wewnętrzne i związane z nimi elementy instalacji, 
 • gaśnice przenośne i przewoźne, 
 • drzwi i bramy przeciwpożarowe, 
 • urządzenia oddymiające, 
 • instalacje i elementy oświetlenia ewakuacyjnego, 
 • systemy ostrzegawcze i komunikatory głosowe dla potrzeb bezpieczeństwa. 

W celu przeglądu czy naprawy gaśnic, należy zlecać to zadanie specjalistycznym firmom lub konserwatorom sprzętu PPOŻ, którzy są wykwalifikowani i przeprowadzą kontrolę zgodnie ze wszystkimi normami bezpieczeństwa. Często sprzęt gaśniczy wykorzystywany jest przez osoby, które nie posiadają doświadczenia w gaszeniu pożarów czy obsługi tego sprzętu. Wychodzimy naprzeciw takim zdarzeniom i chcemy zaprosić Państwa do Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON na kurs konserwatora sprzętu gaśniczego, w którym przeprowadzamy specjalistyczne szkolenie. Szczegóły oferty poznają Państwo, kontaktując się z nami telefonicznie lub mailowo.  

O pracy konserwatora sprzętu gaśniczego 

Bezpieczeństwo jest dla każdego z nas najważniejsze, dlatego zlecenia przeprowadzenia przeglądów sprzętu gaśniczego, można powierzyć tylko osobie, która posiada właściwe ku temu uprawnienia. Potwierdzeniem przeprowadzenia konserwacji, naprawy czy remontu sprzętu jest podpisanie przez konserwatora protokołu. Natomiast gaśnice czy hydranty powinny otrzymać cechę aktualizacji – tzw. kontrolkę. Zazwyczaj jest to nalepka z nazwą firmy, nazwiskiem i podpisem konserwatora oraz datą wykonania i ważności przeglądu. 

Nasze szkolenia 

Zapraszamy do naszego ośrodka ERGON także na szkolenia m.in. z obsługi wózków widłowych, podestów ruchomych, suwnic, żurawi wieżowych i HDS czy spawania światłowodów.

kurs ERGON