Metody i techniki łączenia materiałów

Spawanie to nic innego jak łączenie materiałów przez ich nagrzanie i stopienie w miejscu łączenia z dodaniem bądź bez dodania spoiwa. Każdy spawacz specjalizuje się w jednej bądź kilku metodach łączenia metali – co wzbogaca jego kwalifikacje i podnosi status w branży.

Wśród głównych technik używanych w spawalnictwie wyróżnia się:

  • gazową, elektryczną (spawanie elektrodami otulonymi, spawanie łukiem krytym, spawanie w osłonie gazów wraz z metodami: MIG, MAG, TIG),
  • elektronową.

Metoda gazowa – na czym polega?

Istotą metody spawania gazowego jest nadtopienie brzegów spawanego materiału stosując palnik. Spawanie gazowe stosowane jest przy pracach naprawczych oraz remontowych.

Metoda elektryczna – na czym polega?

Wśród technik typowych dla tej metody w pierwszej kolejności wymienia się spawanie elektrodami otulonymi, tzw. MMA. Jest uważana za najbardziej uniwersalną technikę w całej branży spawalniczej. Polega na łączeniu metali w miejscu ich łączenia za pośrednictwem łuku elektrycznego powstającego pomiędzy spawanym elementem a elektrodą otuloną. Technika MMA ma zastosowanie w konstrukcjach stalowych w przemyśle stoczniowym i w branżach produkcyjnych, np. w pracach instalacyjnych na budowach.

Kolejną techniką jest spawanie łukiem krytym. Cały proces polega na tym, że łuk spawalniczy jarzy się między drutem elektrodowym a elementem spawanym i jest ukryty pod warstwą ziarnistego topnika – stąd nazwa techniki. Spawacze stosują ją do łączenia stali konstrukcyjnych niskowęglowych, niskostopowych i wysokostopowych.

Trzecia technika – spawanie w osłonie gazów- wyróżnia się metodami MIG, MAG i TIG.

  • Technika MIG (Metal Inert Gas) – spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego.
  • Technika MAG (Metal Active Gas) – spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego chemicznie.
  • Technika TIG (Tungsten Inert Gas) – spawanie łukowe w osłonie gazów obojętnych.

Techniki są wykorzystywane w branży przemysłowej, mechanicznej oraz architektonicznej. Szczególne znaczenie dla robotyki i automatyki mają techniki MAG/MIG – ze względu na dużą wydajność dobrze sprawdzają się, gdy produkcja jest seryjna. Te techniki są polecane przy łączeniu elementów metalowych o dużych wymiarach. Technika TIG jest wykorzystywana przy spawaniu niewielkich oraz pojedynczych elementów.

Metoda elektronowa – na czym polega?

To metoda, która jest stosowana w wielu gałęziach przemysłu. W skrócie, polega na nagrzewaniu miejsca łączenia przy pomocy wiązki elektronowej. Jej wyjątkowość polega wiąże się z tym, że pozwala łączyć metale, których nie daje się łączyć za pomocą innych technik.