Zapraszamy na kurs dostępu budowlanego, organizowany przez ERGON. Już od ponad 25 lat skutecznie kształcimy zawodowców. Szkolenie realizowane jest zgodnie z normą BS 8454. Profesjonalnie i przystępnie pomagamy zdobyć uprawnienia wysokościowe w zakresie dostępu budowlanego.

Czym jest dostęp budowlany?

Szkolenie wysokościowe zwane dostępem budowlanym adresowane jest do wszystkich którzy w czasie wykonywania swojej pracy narażeni są na upadek z wysokości. Pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z póżn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.) jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. O pracy na wysokości mówimy od 1m a od 2m zachodzi obowiązek stosowania SOI (środków ochrony indywidualnej). Dotyczy to wszystkich którzy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych znajdują się na podwyższeniach oraz tych którzy pracując przy zagłębieniach, zbiornikach, włazach czy studzienkach mogą doznać urazu na skutek upadku z wysokości.

Szkolenia wysokościowe z zakresu dostępu budowlanego polecane są pracownikom, którzy wykonując powierzone im zadania używają przede wszystkim własnych rąk a Środki Ochrony Indywidualnej – SOI stosują głównie do ochrony przed upadkiem z wysokości w trakcie wykonywania pracy.

Prace na wysokości w dostępie budowlanym wykonywane są na:

słupach energetycznych, kratownicach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, dachach płaskich i stromych o różnym nachyleniu, konstrukcjach budowlanych bez stropów, rusztowaniach, drabinach, podnośnikach, pomostach, podestach, galeriach, klamrach i innych podwyższeniach oraz elementach konstrukcji.

 

Kurs z dostępu budowlanego kierujemy szczególnie do:

 • pracowników ogólnobudowlanych
 • pracowników telefonii komórkowej
 • montażystów
 • konserwatorów
 • dekarzy
 • ekip odśnieżającym dachy
 • pracowników gospodarki wodno-kanalizacyjnej
 • instalatorów paneli fotowoltaicznych
 • pracowników sektora energetyki
 • do firm, które chcą zlecić szkolenia swoich pracowników
 • do osób chcących zmienić pracę i uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe

Program kursu jest obszerny i zapewnia całościowe, teoretyczne i praktycznie przygotowanie do pracy w zakresie dostępu budowlanego co daje gwarancję większego bezpieczeństwa w pracy.

Część praktyczna kursu realizowana jest na specjalnie przygotowanych konstrukcjach będących stałym wyposażeniem ośrodka szkoleń. Warsztaty na szkoleniu odbywają się z użyciem wyposażenia takiego jak: systemy powstrzymywania spadania, szelki bezpieczeństwa, łączniki, amortyzatory, urządzenia samohamowne, liny rdzeniowe w oplocie o małej rozciągliwości, linki bezpieczeństwa, łączniki, amortyzatory, przemysłowe hełmy ochronne.

Wiedza zdobyta na szkoleniu:

 • charakterystyka pracy na wysokości i zagrożenia z nią związane
 • ogólne zasady podczas wykonywania pracy na wysokości
 • organizacja stanowiska pracy
 • sposoby bezpiecznego transportu narzędzi i materiałów potrzebnych w pracy
 • dobór i właściwe użycie sprzętu adekwatnego do wykonywanej pracy
 • zasady wiązania węzłów, nauka wiązania podstawowych węzłów, umiejętność oceny jakości ich wykonania, nauka kotwiczenia
 • bezpieczna eksploatacja i obsługa szelek zabezpieczających przed upadkiem
 • umiejętność kontroli bieżącej używanego sprzętu (przeglądy)
 • znajomość oznaczenia CE
 • środki ochrony indywidualnej przed upadkiem (SOI)
 • umiejętność działania zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta sprzętu
 • użycie, kontrola i przechowywanie systemów, planowanie systemu przed uruchomieniem
 • znajomość wpływu warunków pogodowych na użytkowanie systemu
 • najczęstsze przyczyny wypadków i sposoby na ograniczenie ich występowania
 • znajomość systemu ochrony przed upadkiem EN PN 363:2008
 • umiejętność oceny bezpieczeństwa i ryzyka w pracy na wysokości
 • aktualne normy i przepisy dotyczące bezpieczeństwa prac na wysokości

Czas trwania szkolenia to 8h w tym 5h praktyki.

Po ukończeniu szkolenia kursant otrzymuje

Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia ERGON w języku polskim i angielskim, honorowany w Polsce i zagranicą, w oparciu standard BS 8454. Ośrodek wydaje certyfikaty w formie: plastikowej karty z hologramem i wizerunkiem w języku angielskim lub papierowy w formacie A4 z hologramem i wizerunkiem (polsko-angielski). Certyfikaty zawierają dokładny opis zdobytych uprawnień do pracy na wysokości.

Wymagania

Do zapisania się na kurs wysokościowy z zakresu dostępu budowlanego trzeba spełnić następujące wymagania:

 • Ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • sprawność fizyczna w stopniu umożliwiającym prace na wysokości
 • badania wysokościowe wydane przez lekarza medycyny pracy

Cena kursu

Ośrodek oferuje bardzo korzystną cenę kuru. Dla większych grup przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Szczegółowa oferta cenowa znajduje się tutaj <link> W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem: +48 22 290 29 09 lub email: biuro@platformaedukacji.pl nasi pracownicy odpowiedzą na nie szczegółowo.

Gdzie mają miejsce szkolenia?

Zajęcia w ośrodku OSO prowadzą certyfikowani instruktorzy oraz egzaminatorzy posiadający wysokie kwalifikacje.  Szkolenia wysokościowe z dostępu budowlanego prowadzimy w Hali Szkoleniowej naszego Ośrodka Szkolenia Operatorów OSO w Warszawskim Ursusie na ul. Gierdziejewskiego 5/272A. Organizator zapewnia posiłek i napoje.

Ośrodek może zorganizować również szkolenie wysokościowe np. dla elektryków przy słupach, w lokalizacji zaproponowanej przez klienta. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu. Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym szkoleniu!

Dlaczego warto odbyć szkolenie?

W naszym ośrodku skutecznie kształcimy zawodowców już od ponad 25 lat. Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dla osób dorosłych realizujemy w najwyższym standardzie zgodnie z normą, jakości edukacji ISO 29990. Uprawnienia wysokościowe z zakresu dostępu budowlanego są poszukiwane przez pracodawców do wykonywania prac min. takich jak: prace ogólnobudowlane, malowanie elewacji i dachów, naprawa lub odśnieżanie dachów. Zdobycie uprawnień wysokościowych z zakresu dostępu budowlanego daje, więc różnorodne możliwości podjęcia zatrudnienia zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Zachęcamy także do zapoznania się z ofertą pozostałych szkoleń alpinistycznych organizowanych przez nasz ośrodek: szkolenie z dostępu linowego i szkolenie wysokościowe typu IRATA