Konserwator podestów ruchomych jest osobą wykonującą bieżące naprawy i obowiązkowe przeglądy urządzeńPodesty ruchome, takie jak zwyżki, podnośniki nożycowe i inne, są urządzeniami objętymi dozorem technicznym. Oznacza to nie tylko konieczność posiadania odpowiednich uprawnień do ich obsługi. Wiąże się to także z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji technicznej urządzeń, regularnego przeprowadzania przeglądów i innymi. Naprawami i przeglądami podestów ruchomych może zajmować się tylko konserwator z uprawnieniami przyznanymi przez UDT.

Takie uprawnienia można uzyskać, biorąc udział w organizowanym przez nasz Ośrodek kursie i podchodząc do egzaminu przed komisją UDT. Zakres zagadnień poruszanych na szkoleniu odpowiada wymogom egzaminacyjnym Urzędu, a dzięki doświadczeniu i odpowiedniemu podejściu instruktorów konserwacji podestów mogą nauczyć się nawet osoby bez doświadczenia.

Informacje na temat kursu z zakresu konserwacji podestów ruchomych

Szkolenie obejmuje naukę konserwacji urządzeń z kategorii podestów ruchomych. Należą do nich popularne podnośniki koszowe, czyli tzw. zwyżki, a także podesty nożycowe. Osoby, które chciałyby uzyskać uprawnienia na inne urządzenia transportu bliskiego, zapraszamy do zapoznania się z ofertą pozostałych kursów – informacje tutaj.

W ramach zajęć uczestnicy dowiedzą się między innymi:

  • Jak zbudowane są podnośniki koszowe i inne podesty ruchome, w jaki sposób działają
  • Jakie są obowiązujące przepisy dozoru technicznego
  • Jakie obowiązki ma konserwator w zakresie przeglądów i napraw urządzeń
  • Jakie są typowe usterki występujące w podestach ruchomych i jak się je usuwa
  • Jakie zasady BHP obowiązują przy eksploatacji
  • Jak korzystać z instrukcji i dokumentacji technicznej
  • W jaki sposób należy dbać o stan techniczny podestow ruchomych
  • Cześć mechaniczna, w tym hydrauliczna
  • Cześć elektryczna

Uczestnicy kursu, oprócz wykładów, biorą udział także w zajęciach praktycznych.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pełnoletnich, posiadających wykształcenie co najmniej podstawowe, o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na podejście do egzaminu i wykonywanie pracy. Nie wymagamy doświadczenia, ale poświadczona praktyka w obsłudze podestów ruchomych może skrócić czas potrzebny na ukończenie szkolenia.

Egzamin na uprawnienia

Kurs UDT konserwatora podnośników koszowych – zwyżek jest zakończony egzaminem, który przeprowadza komisja UDT. Egzamin odbywa się w siedzibie Ośrodka lub w miejscu prowadzenia zajęć. Kursanci nie muszą samodzielnie zapisywać się na egzamin – wszelkimi kwestiami organizacyjnymi zajmują się przedstawiciele Ośrodka.

Sprawdzenie kwalifikacji polega na podejściu do testu pisemnego oraz egzaminu ustnego. Po zaliczeniu obu części Urząd Dozoru Technicznego wystawia konserwatorowi zaświadczenie kwalifikacyjne ważne 5 lat.Praca na stanowisku konserwatora podestów ruchomych wymaga uzyskania uprawnień UDT

Praca z uprawnieniami konserwatora podestów ruchomych

Posiadając zaświadczenie kwalifikacyjne, konserwator może wykonywać naprawy podestów ruchomych oraz obowiązkowe przeglądy techniczne. Takie przeglądy wykonuje się regularnie, a także przed dopuszczeniem urządzenia do użytkowania. Konserwatorów urządzeń UDT zatrudniają duże firmy budowlane, transportowe, remontowe, wypożyczalnie podestów ruchomych. Wiele osób z uprawnieniami zakłada też własną działalność, wykonując naprawy i konserwacje na zlecenie innych firm.

Kurs konserwatora zwyżek – szczegóły

Zajęcia dla osób bez doświadczenia trwają od 38 do 96 godzin. W przypadku osób, które pracowały już z podestami ruchomymi, na przykład jako operatorzy, czas ten może być krótszy.

Szkolenia są prowadzone regularnie w kilku lokalizacjach – w Warszawie, Krakowie, na Śląsku i innych dużych miastach. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na naszej stronie www.platformaedukacji.pl. Jest to system rezerwacji miejsc na kursach, za pośrednictwem tej strony mogą też Państwo dokonać płatności.

W przypadku indywidualnych pytań lub chęci zorganizowania szkolenia zamkniętego dla firmy prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.