Głównym celem, jakie mają kursy na wózki widłowe, jest nauka prawidłowego obsługiwania urządzenia na stanowisku pracy operatora. Każdy oprócz wiadomości dotyczących budowy pojazdu, jego sterowania czy operowania ładunkiem zawiera informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli praca na stanowisku ma obejmować także wózki widłowe kurs jest niezbędny.

Wózki widłowe, aby mogły być dopuszczone do pracy, muszą spełniać określone wymagania techniczne. Parametry techniczne urządzenia można znaleźć na tabliczce znamionowej, która powinna znajdować się na każdym pojeździe. Dodatkowo niezbędne informacje obejmują diagram udźwigu, który informuje o wysokości podnoszenia ładunku oraz sposobie rozmieszczania ładunku na widłach.

Do tego, aby obsługiwać urządzenie, niezębne są uprawnienia na wózki widłowe. Certyfikaty wydaje UDT Warszawa. Ponadto oprócz nich konieczne jest przejście badań psychotechnicznych i dostarczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania prac na stanowisku.

Czynności zabronione przy obsłudze wózka widłowego:

 • kierowanie pod wpływem środków odurzających oraz alkoholu, a także przy innych niedyspozycjach
 • używanie pojazdu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem
 • przeładowanie urządzenia
 • gwałtowne przyspieszanie i hamowanie oraz jazda z przekroczeniem prędkości
 • przewożenie osób na widłach
 • zjeżdżanie z powierzchni pochyłych na jałowym biegu lub z wyłączonym napędem
 • pozostawianie pojazdu z włączonym silnikiem
 • prowadzenie pojazdu niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa
 • pokonywanie wzniesień i pochyłości innych niż zostało to dopuszczone w danych technicznych
 • przechodzenie lub stanie pod uniesionymi widłami
 • pozostawianie ładunków na uniesionych widłach
 • poruszanie masztem przy pokonywaniu zakrętów
 • samodzielne przeróbki urządzenia
 • usuwanie pokryw bezpieczeństwa
 • uderzanie pojazdem o inne obiekty
 • jazda pojazdem na nieprzystosowanych do tego powierzchniach
 • palenie tytoniu i stosowanie otwartego ognia
 • operowanie śliskimi butami lub rękami
 • operowanie bez posiadania uprawnienia na wózki widłowe

Więcej informacji:

Sterowanie
Prawidłowe techniki sterowania

 

Operowanie ładunkiem
Operowanie załadowanym widlakiem

 

Bezpieczeństwo
Zasady bezpiecznej obsługi

 

Budowa
Baza wiedzy dot. budowy

 

Kursy
na wózki widłowe