Do najniebezpieczniejszych prac na wysokości zaliczają się prace na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a ponadto na galeriach, pomostach, podestach i innych podwyższeniach, gdy rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innego rodzaju wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości.

Praca na wysokości wymaga odpowiedniego przygotowania. Pracownik powinien odbyć kurs wysokościowy, który nada mu odpowiednie uprawnienia do pracy na wysokości. Istnieją dwa rodzaje kursów wysokościowych – dostęp linowy oraz dostęp budowlany. Należy też pamiętać o tym, że uprawnienia wysokościowe powinny być odnawiane.

Niezbędne środki ochrony indywidualnej

Podczas pracy na wyżej wymienionych konstrukcjach należy stosować środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. Najczęściej są to szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa mocowaną do stałych elementów konstrukcji, a także szelki z pasem biodrowym, które używane są do pracy w podparciu, na przykład na masztach czy słupach.

Pracownicy zobowiązani są też do noszenia hełmów ochronnych przystosowanych do używania na wysokości.

Zasady przed rozpoczęciem pracy

Osoby wykonujące pracę na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów oraz tam, gdzie pracownik musi wychylać się czy przyjmować pozycję grożącą upadkiem z wysokości powinny pamiętać o określonych obowiązkach przed rozpoczęciem pracy.

Przed rozpoczęciem pracy należy:

  • dokładnie sprawdzić stan techniczny konstrukcji oraz urządzeń, które mają służyć do wykonywania pracy – należy zwrócić szczególną uwagę na ich wytrzymałość, stabilność i przewidywane obciążenie
  • zwrócić uwagę na to, aby zabezpieczyć konstrukcje lub urządzenia przed nieprzewidzianą zmianą położenia
  • zobaczyć, czy stan techniczny elementów stałych konstrukcji lub urządzeń do mocowania linek bezpieczeństwa jest właściwy

Wszystkie prace na wysokości powinny być również odpowiednio zaplanowane. W trakcie wykonywania swoich obowiązków pracownik powinien pamiętać o tym, aby przestrzegać zasad BHP, aby praca na wysokości była całkowicie bezpieczna.

Więcej informacji:

Prace na wysokości – podstawowe informacje

 

Najczęstsze przyczyny upadków z wysokości

 

prace wysokościowe w Warszawie

Środki ochrony indywidualnej podczas prac na wysokości

 

kurs alpinistyczny przygotowujący do pracy na wysokości

Praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów

 

kurs alpinistyczny przygotowujący do pracy na wysokości

Kurs wysokościowy