Konserwator urządzeń UDT to osoba zajmująca się naprawą i przeglądami podestów, żurawi, wózków, dźwigów, suwnic, wciągników i wciągarek lub innych To zajęcia, które pozwalają na zdobycie od podstaw wiedzy w zakresie wykonywania napraw i przeglądów urządzeń transportu bliskiego. Są przeznaczone zarówno dla osób, które nie pracowały dotychczas z tego rodzaju urządzeniami, jak i tych, które wykonują zawód operatora. Praktyczne szkolenia zakończone egzaminem państwowym to sposób na szybkie uzupełnienie wiedzy i uzyskanie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji.

Praca konserwatora urządzeń UDT

Konserwator urządzeń transportu bliskiego to osoba, która jest uprawniona do przeprowadzania napraw, regularnych przeglądów technicznych, a także do przygotowywania urządzeń do odbioru przez UDT. Tacy specjaliści są zatrudniani w dużych firmach budowlanych czy transportowych, ale mogą także świadczyć usługi na własny rachunek, w ramach prowadzonej działalności.

Urządzenia transportu bliskiego

Są to urządzenia przeznaczone do transportu osób, narzędzi, ładunków, pracujące w ograniczonym zasięgu. Do tej kategorii należą podesty ruchome, suwnice, wciągarki, żurawie, układnice, wózki, dźwigi. Zgodnie z przepisami, wszystkie są objęte dozorem technicznym, a do ich obsługi potrzebne jest zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez UDT. Na każde z tych urządzeń uprawnienia zdobywa się osobno, w ramach odpowiedniego kursu.

Rodzaje szkoleń z zakresu konserwacji

W naszym Ośrodku przeprowadzamy następujące kursy z egzaminem państwowym UDT:

 • Podesty ruchome (zwyżki, podnośniki koszowe)
 • Podesty załadowcze, w tym do transportu osób
 • Podesty ruchome wiszące, masztowe i stacjonarne
 • Podesty na pojazdach kolejowych
 • Urządzenia dla osób niepełnosprawnych
 • Suwnice ogólnego i/lub specjalnego przeznaczenia
 • Wciągniki i wciągarki ogólnego i/lub specjalnego przeznaczenia
 • Żurawie: wieżowe, samojezdne (dźwigi), przenośne HDS, stacjonarne, kolejowe i na pojazdach kolejowych, stoczniowe i portowe, pływające, pokładowe

Kurs dla konserwatorów urządzeń transportu bliskiego – szczegóły organizacyjne

Program zajęć

Zakres zagadnień poruszanych na poszczególnych szkoleniach jest różny, mają one jednak wspólny plan ramowy. Ogólny program zajęć dla wszystkich typów urządzeń wygląda następująco:

 1. Przepisy i regulacje prawne związane z dozorem technicznym urządzeń
 2. Budowa i eksploatacja urządzeń transportu bliskiego – wiadomości ogólne
 3. Obowiązki konserwatora w zakresie przeglądów i napraw
 4. Typowe usterki dla danego rodzaju urządzeń i sposoby ich usuwania
 5. Zasady BHP obowiązujące przy eksploatacji i konserwacji
 6. Korzystanie z instrukcji i dokumentacji technicznej urządzeń
 7. Zagadnienia związane z częścią mechaniczna, elektryczną oraz hydrauliczną
 8. Zasady związane z zapewnieniem sprawności technicznej urządzeń.

Czas trwania kursu wynosi od około 32 do 96 godzin, w zależności od wybranej tematyki oraz od doświadczenia uczestnika.

Wymagania dla uczestników

W kursie może wziąć udział każda osoba, która ma ukończone 18 lat, posiada wykształcenie podstawowe (lub powyżej) oraz stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu konserwatora. W przypadku szkoleń na niektóre urządzenia konieczne jest posiadanie wiedzy (i/lub uprawnień) z zakresu elektrotechniki i innych – szczegóły na ten temat znajdują się w opisach poszczególnych szkoleń.

 W ramach swoich obowiązków konserwator urządzeń UDT wykonuje regularne przeglądy i naprawy

Egzamin na uprawnienia UDT

Egzamin państwowy jest przeprowadzany na zakończenie kursu, dla tych uczestników, którzy zaliczyli część teoretyczną i praktyczną. Kwestiami organizacyjnymi i zapisami na egzamin zajmuje się w imieniu kursantów nasz Ośrodek. Sprawdzenie kwalifikacji odbywa się w siedzibie Ośrodka lub UDT (Warszawa lub inny oddział). Sprawdzanie kwalifikacji ma formę testu wiedzy oraz egzaminu ustnego.

Osoby, które zdały egzamin, otrzymują wydane przez UDT zaświadczenie kwalifikacyjne w formie karty plastikowej. Uprawnia ono do wykonywania zawodu konserwatora urządzeń objętych dozorem technicznym na terenie Polski.

Zapisy na szkolenie

Aby zapisać się na wybrany kurs, należy wejść na naszą stronę www.platformaedukacji.pl. Znajdują się tam szkolenia w wybranych terminach i lokalizacjach. Należy dodać wybraną opcję do koszyka i dokonać płatności. W przypadku kursu na konserwatora urządzeń UDT cena może się różnić w zależności od terminu, miejsca zajęć i innych czynników.

Zajmujemy się również organizacją szkoleń z tego zakresu dla firm. Szkolenia zamknięte mogą być przeprowadzone w siedzibie u Klienta lub w innym wybranym przez niego miejscu. Jesteśmy elastyczni w kwestii terminów. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu w tej sprawie.