zdjęcie ewakuacji ludzi z przestrzeni zamkniętej.Ewakuacje ludzi z przestrzeni zamkniętych mogą przeprowadzać tylko osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i umiejętności, gdyż wiążą się one z dużym ryzykiem. Dlatego serdecznie zapraszamy na szkolenia z ewakuacji ludzi z przestrzeni zamkniętych. Kurs jest przeznaczony dla osób, które biorą odpowiedzialność za zagwarantowanie bezpieczeństwa podczas pracy w przestrzeniach zamkniętych uwzględniając działania ratownicze, które obejmują poszukiwanie poszkodowanego, pomoc z użycie noszy oraz montowanie systemów wyciągowych. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które pracują w przestrzeniach zamkniętych i chcą podwyższyć swoje kwalifikacje. Aby wziąć udział w szkoleniach należy spełniać następujące wymagania: nie posiadać żadnych medycznych przeciwskazań do pracy w ograniczonej przestrzeni oraz na wysokości powyżej 3 metrów, a także przejść szkolenie CS3. Należy pamiętać, że szkolenie wymaga dobrej formy fizycznej, kursanci przechodzą ćwiczenia praktyczne w aparatach oddechowych. Chętne osoby, które mają brodę lub noszą okulary prosimy o kontakt przed rozpoczęciem kursu. Szkolenia obejmują dwie części teoretyczną, gdzie uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu techniki ratowania i ewakuacji z przestrzeni zamkniętych, a także część praktyczną, gdzie kursanci uczą się jak prawidłowo wejść do przestrzeni zamkniętej używając aparatu oddechowego. Podczas kursu uczestnicy w praktyce zdobywają wiedze w jaki sposób przeprowadzać operacje z wciągarkami i innymi systemami ratowniczymi, jakie działania podejmować w zerowej widoczności i jak radzić sobie w awaryjnej sytuacji. W trakcie szkoleń uczestnicy zaznajamiają się również z różnego rodzaju procedurami poszukiwawczo – ratowniczymi, regulacjami prawnymi, pionową i boczną techniką dostępu do przestrzeni zamkniętych. Dowiadują się w jaki sposób montować i używać ratowniczych systemów do wciągania i noszy ratowniczych oraz w jaki sposób dobrać właściwy detektor gazu. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat oraz identyfikator, który ważny jest 3 lata.

Przestrzeń zamknięta

Przestrzeń zamknięta jest to termin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy odnoszący się do przestrzeni ograniczonej ze wszystkich stron, której wejścia i wyjścia są zablokowane lub ograniczone i uniemożliwiają szybkie przemieszczanie się pracowników oraz wymianę powietrza. Są to na przykład: studzienki, kanały ściekowe, zbiorniki, różne przejścia i tunele przemysłowe, wnętrza zakładów przemysłowych itp.

Przestrzenie zamknięte nie są przeznaczone do długotrwałego przebywania ludzi. Schodząc pracownik może być narażony na takie zagrożenia jak:

 • Zanieczyszczenia, pył, brak tlenu – spowodowane rdzą, rozkładem i nagromadzeniem ciężkich gazów;
 • Ryzyko wybuchu przy pracach z użyciem łatwopalnego gazu lub pary;
 • Trudności z wydostaniem się – pożar, obrażenia lub zły stan zdrowia mogą uniemożliwić pracownikowi samodzielne wydostanie się;
 • Ryzyko upadku z wysokości;
 • Niebezpieczeństwo zasypania lub zalania;
 • Niewygodna postawa, ciasne warunku, ryzyko kontuzji;
 • Niekomfortowe temperatury – wahania temperatury, zwiększona wilgotność powietrz;
 • Trudności z porozumiewaniem się – ściany nadmiernie odbijają i wzmacniają hałas;
 • Ciemność.

Akcje ratunkowe

W przypadku zdarzenia w przestrzeni zamkniętej priorytetem jest zapewnienie dostępu powietrza do poszkodowanego. Drugim zadaniem jest udzielenie pierwszej pomocy, w sposób by nie spowodować większego uszczerbku dla zdrowia i życia. Działania ratownicze muszą przebiegać zgodnie z wcześniej opracowanym planem. Należy zdecydować, jakie działania trzeba podjąć, biorąc pod uwagę następujące warunki: dostępne zasoby ludzkie, wielkość pomieszczenia, łatwość lub trudność dostępu. W trakcie ratowania osoby z przestrzeni zamkniętej sugeruje się przeprowadzić działania ratownicze, które mogą się różnić w zależności od konkretnej sytuacji. Dowódca oddziału ratunkowego pozostaje na zewnątrz i kieruje akcjami na miejscu zdarzenia. Do jego obowiązków należy organizowanie osób wchodzących w celu przeprowadzenia akcji ratowniczej oraz kontrola czasu wejścia i wyjścia z zamkniętej przestrzeni osób wyposażonych w aparaty oddechowe. Gdy zespół jest gotowy, do zamkniętej przestrzeni wchodzi jeden ratownik z aparatem oddechowym i sprzętem do resuscytacji. Musi być wyposażony w sprzęt radiowy do przekazywania informacji. Drugi ratownik z aparatem oddechowym wchodzi i pozostaje na dole, aby pobrać dodatkowy sprzęt, który będzie potrzebny do przeprowadzenia operacji. Trzeci ratownik, również wyposażony w aparat oddechowy, wchodzi do przestrzeni zamkniętej i pozostaje w miejscu, skąd w razie potrzeby może szybko ruszyć na pomoc dwóm pierwszym ratownikom lub za pomocą lin ewakuować poszkodowanego. Czwarty i piąty ratownik znajdują się na zewnątrz gotowi do udzielenia pomocy w razie potrzeby. Pozostali członkowie zespołu są odpowiedzialni za dostarczenie dodatkowego sprzętu, takiego jak lina ratownicza oraz pomoc w wyciągnięciu poszkodowanego za pomocą podnośnika.  Należy pamiętać o dwóch dodatkowych warunkach:

WarunekOpis
Po pierwszeDo takiej akcji ratunkowej potrzeba około 10 osób, z których trzy lub cztery będą przebywać w pomieszczeniach zamknięty podczas akcji.
Po drugieNiedobór tlenu pojawia się nagle, dlatego ratownicy muszą przez cały czas nosić aparaty oddechowe.

Aby bezpiecznie wykonywać rutynowe jak i awaryjne prace ratownicze w przestrzeniach zamkniętych, należy stosować następujący sprzęt:

 • Osobisty sprzęt ochronnych układu oddechowego, w tym do ewakuacji poszkodowanego w sytuacjach awaryjnych – aparaty oddechowe, przenośne systemy dostarczania sprężonego powietrza, aparaty samo ratujące ze sprężonym powietrzem do ewakuacji w sytuacjach awaryjnych;
 • Sprzęt i wyposażenie zabezpieczające do pracy w przestrzeni bez podparcia – liny, karabinki, uprzęże, kaski, sprzęt asekurujący i zabezpieczający, rolki bloczków;
 • Sprzęt ewakuacyjny – wyciągarki, trójnogi, nosze i systemy podwieszania;
 • Sprzęt do monitorowania powietrza.

Serdecznie zapraszamy do zapisów na nasze szkolenia!!