Uzyskasz kwalifikacje:
Uprawnienia UDT do obsługi zawiesi dźwignic

zawiesi dzwigniOśrodek Doskonalenia Kadr ERGON zaprasza do skorzystania z kursów w zakresie bezpiecznej eksploatacji zawiesi dźwignic (suwnic, wciągników i wciągarek oraz żurawi)!

Dźwignice to urządzenia używane powszechnie jako urządzenia transportu bliskiego (UTB). Mogą zostać one wyposażone w różne rodzaje zawiesi pozwalających na przenoszenie wielu typów ładunków. Dobór właściwych zawiesi odpowiada za bezpieczeństwo transportu – urządzeń, ładunków i uczestniczących w nim osób.

Szkolenie organizowane przez nasz Ośrodek ERGON skoncentrowane jest na doborze najlepszych typów zawiesi dźwignic. Jest ono przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za eksploatację dźwignic, w tym także do pracowników chcących uzyskać uprawnienia hakowego lub/i sygnalisty. Zajęcia organizowane są wg zasad międzynarodowej normy ISO 23853/2018 – szkolenie hakowych i sygnalistów.

Podczas zajęć poruszamy kluczowe tematy dotyczące pracy hakowego. Kładziemy nacisk na przekazanie wiedzy teoretycznej, a także prowadzimy ćwiczenia praktyczne związane z zawiesiami do dźwignic.

Podczas szkoleń poruszane są m.in. następujące tematy:

  • informacje o uprawnieniach potrzebnych do obsługi dźwignic i zawiesi
  • ogólne informacje na temat dźwignic – budowa, eksploatacja
  • dobór odpowiednich zawiesi do dźwignic w zależności typu ładunku, warunków pracy dźwignicy i innych czynników
  • rodzaje zawiesi do dźwignic – zawiesia z lin stalowych, zawiesia łańcuchowe, zawiesia pasowe z włókien syntetycznych, zawiesia specjalnego przeznaczenia
  • prawidłowa eksploatacja i budowa zawiesi dźwignic – obowiązki hakowego, sygnalizacja, kontrola – przeglądy zawiesi
  • wymogi BHP przy obsłudze zawiesi

Czas trwania nauki to od 7 do 15 godzin dydaktycznych.

Ośrodek ERGON może także dopasować zakres tematów do indywidualnych wymagań klientów.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej obejmującej tematykę zawiesi dźwignic!