Uzyskasz kwalifikacje:
Uprawnienia UDT do konserwacji urządzeń dla osób niepełnosprawnych

Konserwacja urządzeń dla niepełnosprawnychZapraszamy do skorzystania ze szkolenia w ramach konserwacji urządzeń dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON!

Urządzenia dla osób niepełnosprawnych pozwalają im na łatwe poruszanie się na wózkach inwalidzkich. Urządzenia te składają się z podestu oraz mechanizmu podnoszącego, które może być wyposażone w napęd hydrauliczny lub elektryczny. Dzięki zastosowaniu tego typu urządzeń można znieść bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

W naszym Ośrodku ERGON zajmujemy się prowadzeniem profesjonalnych kursów przeznaczonych dla osób zajmujących się konserwacją urządzeń przeznaczonych do przemieszczania osób niepełnosprawnych. Zajęcia składają się z części teoretycznej i praktycznej i przygotowują uczestników do podejścia do egzaminu.

Uczestnicy kursów poznają podstawy prawne dozoru technicznego urządzeń dla osób niepełnosprawnych, rodzaje uprawnień do obsługi tych urządzeń, a także uczą się praktycznych informacji związanych z ich konserwacją i obsługą.

Podczas szkoleń poruszane są m.in. następujące tematy:

  • podział urządzeń dla osób niepełnosprawnych
  • elementy budowy urządzeń dla osób niepełnosprawnych – elementy mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne
  • konserwacja różnych rodzajów urządzeń dla osób niepełnosprawnych
  • lista typowych usterek pojawiających się podczas eksploatacji urządzeń
  • przepisy BHP i zasady pierwszej pomocy mające zastosowanie podczas pracy z urządzeniami do przemieszczania osób niepełnosprawnych

Czas zajęć wynosi od 48 do 88 godzin dydaktycznych.

Nasz Ośrodek pozwala na dopasowanie zakresu szkolenia do potrzeb klienta – zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu omówienia szczegółów usługi.

Zapraszamy do wybrania szkoleń UTB dostępnych w Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON!