Uzyskasz kwalifikacje:
Uprawnienia UDT do konserwacji koleji linowych i wyciągów narciarskich

Konserwacja wyciągów narciarskichOśrodek Doskonalenia Kadr ERGON zaprasza do skorzystania z oferty szkoleniowej w ramach eksploatacji – konserwacji kolei linowych i wyciągów narciarskich!

Koleje linowe i wyciągi narciarskie to urządzenia transportowe pozwalające na przemieszczanie się osób z użyciem gondoli, wagoników lub krzesełek po wyznaczonym torze linowym przebiegającym nad danym terenem. Koleje tego typu posiadają także zastosowanie w przypadku transportu towarów.

Do prowadzenia czynności z kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi należy posiadać odpowiednie przygotowanie, które zdobyć można podczas odpowiedniego szkolenia prowadzonego przez nasz Ośrodek.

Kurs dla konserwatorów oraz osób zajmujących się eksploatacją kolei linowych i wyciągów narciarskich w naszym Ośrodku ERGON to kompleksowe zajęcia łączące ze sobą teorię i praktykę.

Podczas szkoleń poruszane są m.in. następujące tematy:

  • rodzaje urządzeń transportu bliskiego – kolei linowych i wyciągów narciarskich
  • podstawowe informacje o dozorze technicznym dotyczących kolei linowych i wyciągów narciarskich
  • rodzaje uprawnień potrzebnych do obsługi i konserwacji kolei linowych i wyciągów narciarskich
  • budowa napowietrznych kolei linowych o ruchu okrężnym
  • budowa wyciągów narciarskich
  • obowiązki personelu obsługującego koleje linowe i wyciągi narciarskie – kierownika ruchu, mechanika maszynisty, operatora stacyjnego, konserwatora kolei
  • informacje o bezpieczeństwie użytkowania kolei linowych i wyciągów narciarskich, w tym także prawidłowa ewakuacja pasażerów
  • przygotowanie regulaminu dla pasażerów

Czas trwania zajęć to od 30 do 60 godzin dydaktycznych.

Nasz Ośrodek może również dopasować zakres nauczania do indywidualnych potrzeb klienta. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Zapraszamy do skorzystania z oferty ODK ERGON!