charakterystyka urządzenia

Cel szkolenia 

Dzięki kursowi w naszym ośrodku szkoleniowym otrzymasz uprawnienia HDS, które upoważniają do czynności takich jak obsługa hydraulicznych dźwigów samochodowych. W naszej firmie zapewniamy kompleksową jakość kształcenia, a wybierając u nas kurs, możesz z łatwością uzyskać potrzebną wiedzę, aby zdobyć uprawnienia UDT do pracy na stanowisku operatora. 

żuraw HDS

Wymagania 

Aby zostać operatorem HDS, należy mieć przynajmniej wykształcenie podstawowe, być osobą pełnoletnią i nie posiadać przeciwwskazań, poświadczonych dokumentem od lekarza, do wykonywania pracy na danym stanowisku. 

Miejsce prowadzonych zajęć 

Zajęcia odbywają się w naszych oddziałach na terenie całego kraju, jednak organizujemy również szkolenia dla grup zamkniętych z dojazdem do klienta. Kursy odbywają się zgodnie z aktualnymi informacjami na naszej stronie. 

Obowiązki operatora dźwigu HDS 

Operator dźwigu przeładunkowego koniecznie musi posiadać specjalistyczne uprawnienia HDS. Przyznawane są one osobom, które ukończyły szkolenie i zdały pozytywnie egzamin przed komisją UDT. Operator musi posiadać wiedzę na temat obowiązków jakie należy wykonać przed, w trakcie oraz po zakończeniu pracy, których również nauczamy na kursie w naszej firmie. 

Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy Maszynista koniecznie musi zapoznać są z dokumentacją techniczno–ruchową żurawia i instrukcją obsługi oraz świadectwem dopuszczania żurawia do eksploatacji. Jeżeli brakuje któregoś z wymienionych dokumentów, nie może on podjąć swojej pracy. 
Również musi dokonać odpowiedniej konserwacji zgodnie z instrukcją producenta. Mianowicie sprawdzić dokładnie sprzęt, szczelność elementów, działanie zamków hydraulicznych, zabezpieczenia i blokady oraz przesuwanie podpór. 
Jeżeli zauważy jakieś nieprawidłowości, jego powinnością jest zgłoszenie to przełożonemu.   
Obowiązki operatora w trakcie pracy Sprawdzenie położenia terenu i zasięgu żurawia. 
Przygotowanie dźwigu do prac ładunkowych. 
Odpowiednie zaczepienie ładunku i jego zabezpieczenia. 
Cały czas baczne obserwuje żurawia w trakcie pracy i jego udźwig. 
Stosowanie się do znaków i sygnalizacji. 
Reagowanie w przypadku zagrożenia wypadkiem lub awarią. 
Obowiązki operatora po zakończonej pracy Złożenie żurawia oraz podpór i ich zabezpieczenie w położeniu transportowym. 
Dokładne sprawdzenie czy ładunek nie stanowi żadnego zagrożenia. 
Odprowadzenie żurawia do garażu i oczyszczenie elementów roboczych z zabrudzeń. 
Kompleksowe zabezpieczenie maszyny przed użytkowaniem przez nieodpowiednie osoby. 
Przekazanie dokumentów osobie upoważnionej. 

Przestrzegając powyższych zasad, praca zazwyczaj przebiega bezproblemowo. Operator jest w stanie bezpiecznie pracować i nie stwarzać zagrożenia dla siebie lub innych pracowników oraz otoczenia. Jednak, aby mieć na uwadze to, że zdarzają się wypadki podczas pracy operatora żurawia, powinien on pamiętać o wymogach bezpieczeństwa oraz czynnościach zabronionych podczas pracy z dźwigiem HDS i przepisach BHP. Odbywając szkolenie HDS, kursant otrzymuje zawsze wiedzę na ten temat, a jest to podstawa do uzyskania uprawnień przed komisją UDT z wiedzy o hydraulicznych dźwigach samochodowych. 

informacje dotyczące kursu

Opis urządzenia 

HDS to hydrauliczne dźwigi zamontowane na samochodach, wykorzystywane najczęściej przy przeładunkach. Żurawie przeładunkowe charakteryzują się tym, iż posiadają napęd mechaniczny skonstruowany na bazie kolumny, która obraca się na podstawie, a innym istotnym elementem tego napędu jest mechanizm wysięgnikowy.Podział żurawi HDS ze względu na ich konstrukcję: 

 • dźwigi przeładunkowe zamontowane na środkowej części pojazdu, 
 • dźwigi przeładunkowe zamontowane z tyłu pojazdu za skrzynią ładunkową na aucie, 
 • dźwigi przeładunkowe montowane za kabiną kierowcy na pojeździe, 
 • dźwigi HDS do załadunku drewna zwane leśnymi, zwłaszcza, że są one wyposażone w specjalny chwytak zamiast haków, dzięki któremu możliwe jest przenoszenie i podnoszenie desek czy drewna, 
 • dźwigi ogólnego przeznaczenia zamontowane sztywno na podwoziu pojazdu, wysięgnik pracuje w płaszczyźnie poziomej obracając się jak również pionowo opuszczając ładunki i je podnosząc. 

Podział żurawi HDS pod względem ich elementów konstrukcyjnych: 

 • wysięgnik – regulowany element, do którego montuje się ładunek, wysuwany jest ręcznie lub hydraulicznie, 
 • kolumny – element pionowy żurawia znajdujący się na podstawie, zamocowany na niej wysięgnik wykonuje ruchy w zakresie poziomym, 
 • podstawy – zamontowane są na podstawie dźwigu, 
 • podpory – służą jako stabilizacja urządzenia i zabezpieczają przed zachwianiem, 
 • osprzęt – sprzęt pomocniczy. 

Sprzęt pomocniczy wykorzystywany podczas pracy z żurawiem HDS 

Na każdym kursie żurawi HDS poruszamy bardzo ważny temat, jaki obejmuje stosowanie haków, lin oraz zawiesi, na których mocuje się odpowiednio balast. Jest to wiedza niezbędna, gdyż bardzo często instruktorzy UDT podczas egzaminu sprawdzają wiedzę z ich znajomości. Stosowane są w celu swobodnego operowania ładunkami i dzięki nim z łatwością jesteśmy w stanie umieścić je w dowolnym miejscu. Należy jednak pamiętać, aby często je konserwować. W przeciwnym razie mogą stać się przyczyną wypadku. Jakie rodzaje sprzętu pomocniczego wyróżniamy? 

 • Liny wykorzystuje się w przypadku, gdy HDS–y wyposażone są we wciągarki. Muszą spełniać one poszczególne wymogi. Stosuje się liny wyłącznie z atestem, dopuszczone do produkcji przez producenta. 
 • Zawiesia są głównym wyposażeniem pomocniczym stosowanym w przypadku mocowania ładunku. Rozróżnia się zawiesia o obwodzie zamkniętym, jednocięgnowe, dwucięgnowe, trzycięgnowe oraz czterocięgnowe. 
 • Ładunek montuje się zależnie od jego masy, położenia, środka ciężkości, a także kształtu i wymiarów. 
 • Haki, jak poprzednie przyrządy pomocnicze, również muszą być sprawdzone przed użyciem. Są elementami składowymi budowy dźwigu przeładunkowego. Operator obsługując żurawia bezpośrednio za ich pomocą, bądź też pośrednio z użyciem zawiesi, z łatwością przetransportowuje ciężar. 

Serdecznie zapraszamy na nasze inne szkolenia na operatora i konserwatora urządzeń UDT m.in. wózka widłowego, podestów ruchomych, ładowarek teleskopowych czy suwnic. Prowadzimy także szkolenia BHP (wstępne i okresowe) oraz PPOŻ. 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

szkolenia ERGON