Pracownicy wykonujący swoje obowiązki na wysokości powinni zachować szczególną ostrożność. Według danych GUS upadek z wysokości to nawet do 30% wszystkich wypadków przy pracy w Polsce. Zadaniem pracodawcy oraz pracownika jest szczególna dbałość o bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac na wysokości.
Aby pracownik mógł wykonywać prace na wysokości, musi przejść odpowiedni kurs wysokościowy uczący podstawowych informacji o wykonywaniu obowiązków na wysokości. Wyróżniamy przy tym dwa rodzaje kursów: dostęp linowy oraz dostęp budowlany.Odpowiednio przeszkolony pracownik posiadający uprawnienia do pracy na wysokości powinien wiedzieć, jak należy zachowywać się podczas wykonywania obowiązków na wysokości. Nieodpowiednio prowadzone prace alpinistyczne, brak czy niepełne przeszkolenie są jednymi z poważnych problemów stojących u podstaw wypadków na wysokości.

Główne przyczyny upadków z wysokości dotyczą:

  • niskiej świadomości zagrożenia
  • rozpoczynanie pracy na wysokości bez jej odpowiedniego zaplanowania
  • niedostateczne informowanie pracowników o zagrożeniach, do czego zalicza się niedostarczanie im właściwych instrukcji i brak szkoleń
  • niedostateczny nadzór nad prowadzeniem prac na wysokości
  • prace na wysokości wykonywane bez sprzętu chroniącego przed upadkiem
  • nieużywanie lub nieprawidłowe stosowanie przez pracowników sprzętu ochronnego

Najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy związanych z upadkiem z wysokości są:

  • niewłaściwe zachowanie się pracowników podczas pracy wywołane nieodpowiedzialnością lub brakiem szkoleń z zakresu BHP
  • brak urządzeń ochronnych lub ich zły stan techniczny
  • niewłaściwa organizacja i koordynacja robót
  • tolerowanie odstępstw od podstawowych zasad przez bezpośredni nadzór BHP

Wobec tego podstawą braku wypadków jest odpowiednio zaplanowana, bezpieczna praca na wysokości – uprawnienia wysokościowe są tutaj bardzo ważne, ale równie istotna jest właściwa kultura pracy pracowników.

Należy też pamiętać, że osoby pracującej jako alpinista przemysłowy lub pracownik budowlany pracujący na wysokości powinny brać udział w szkoleniach przypominających, które aktualizują informacje o przepisach oraz technikach używanych w pracy na wysokości.

Więcej informacji:

Prace na wysokości – podstawowe informacje

 

Najczęstsze przyczyny upadków z wysokości

 

prace wysokościowe w Warszawie

Środki ochrony indywidualnej podczas prac na wysokości

 

kurs alpinistyczny przygotowujący do pracy na wysokości

Praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów

 

kurs alpinistyczny przygotowujący do pracy na wysokości

Kurs wysokościowy