Terminy, cena, przebieg szkolenia

Jakie są dostępne terminy szkoleń?

Szkolenia w formie otwartej organizowane są regularnie, zazwyczaj w odstępach 1- lub 2-tygodniowych. Aktualna lista terminów znajduje się na stronie platformaedukacji.pl.

Jaki jest czas trwania kursu?

Czas trwania kursu może być zróżnicowany, w zależności od kilku czynników:

 • Uzgodnionego Programu szkolenia
 • Poziomu wiedzy i doświadczenia uczestników
 • Rodzaju i typu urządzenia
 • Lokalizacji

W ofercie Ośrodka znajdują się zarówno kursy dla osób początkujących, jak i posiadających pewne doświadczenie. Uczestnicy grup są dobierani tak, aby poziom ich wiedzy był zbliżony. Pozwala to zaplanować program szkolenia w takiej formie, by przekazywać informacje od podstaw lub tylko je uzupełniać. Również w przypadku szkoleń zamkniętych, organizowanych dla firm, czas trwania kursu może być skrócony, jeśli uczestnicy mieli już do czynienia z urządzeniami danego typu.

Ile trwają zajęcia praktyczne?

W przypadku osób dorosłych czas potrzebny na przyswojenie wiedzy praktycznej może być bardzo różny – jest to kwestia indywidualna. Niektórzy potrafią obsługiwać sprzęt już po godzinie nauki, innym potrzeba na to 10 godzin.

Liczba godzin zajęć praktycznych jest dostosowywana w oparciu o diagnostykę potrzeb uczestników. Możliwe jest utworzenie różnych grup z większą lub mniejszą liczbą godzin. Czas potrzebny do nauki obsługi urządzenia będzie krótszy u osób, które pracowały już np. jako pomocnik operatora lub które zdobyły w przeszłości uprawnienia na starych zasadach. Instruktor może również na bieżąco skracać czas zajęć praktycznych, gdy widzi, że kursant opanował już w stopniu dostatecznym obsługę urządzenia. Każdy z kursantów zostaje oceniony i podlega sprawdzeniu umiejętności.

Czy szkolenia odbywają się również w weekendy?

Tak – szkolenia odbywają się również w soboty, niedziele, a także w tygodniu, w godzinach popołudniowych. To dobre rozwiązanie dla osób, które aktualnie pracują i chcą zdobywać wiedzę po godzinach pracy.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Szkolenia odbywają się w siedzibie Ośrodka, w Warszawie, lub w jego oddziałach (w większości dużych miast). Jeśli zbierze się grupa zainteresowanych, instruktorzy Ośrodka są dostępni również w innych miastach na terenie Polski.

Czy instruktorzy mogą przeprowadzić szkolenie w siedzibie klienta?

Tak, oferujemy taką możliwość. Pozwala na to statut Ośrodka, a także zasoby naszej kadry dydaktycznej. Od klienta oczekujemy spełnienia minimalnych wymagań, jeśli chodzi o dostęp do zaplecza dydaktycznego i technicznego. Klient jest także odpowiedzialny za zapewnienie warunków bezpieczeństwa, w szczególności za sprawne działanie urządzeń technicznych, które powinny mieć ważny przegląd wykonany przez konserwatora oraz okresowe badanie techniczne.

Jaka jest cena szkolenia?

Ceny szkoleń są różne dla poszczególnych typów urządzeń. Informacje na ten temat można znaleźć bezpośrednio na stronach opisujących dane szkolenia.

Ceny kursów w formie otwartej są zazwyczaj wyższe niż w przypadku szkoleń dla firm. Wynika to z tego, że zebranie grupy klientów indywidualnych może wiązać się z pewnymi trudnościami – nie zawsze udaje się skompletować pełen skład grupy w danym terminie. Cena mogą też wahać się w czasie, w zależności od tego, czy na szkolenie jest jeszcze duża liczba miejsc, czy wolne miejsca już się kończą.

W przypadku kursów zamkniętych, organizowanych wyłącznie dla pracowników, pracodawcy mogą liczyć na niższe ceny, zwłaszcza gdy decydują się na dłuższą współpracę. Cena może być niższa również ze względu na większą liczbę uczestników.

Co jest zapewnione w cenie kursu?

Ośrodek w cenie kursu zapewnia:

 • Określoną liczbę godzin zajęć teoretycznych, stacjonarnie lub online (w formie webinarów)
 • Zajęcia praktyczne na placu manewrowym z dostępem do urządzeń
 • Dostęp do platformy edukacyjnej dla uczestników, na której znajdują się materiały do nauki, filmy instruktażowe, przykładowe testy do wykonania przed egzaminem
 • Uproszczony suplement ukończenia szkolenia
 • Niezbędny sprzęt BHP, kamizelki, szelki – w zależności od tematyki szkolenia
 • Pomoc w zakwaterowaniu dla uczestników
 • W przerwach podczas szkolenia: kawa, herbata, poczęstunek
 • Dla klientów biznesowych: pomoc w organizacji posiłków dla uczestników (według odrębnych ustaleń)
 • Możliwość wydania karty plastikowej ze zdjęciem i/lub certyfikatów według normy ISO 18878 (według odrębnych ustaleń)

Czy w cenie szkolenia jest zawarty koszt egzaminu UDT?

Tak, standardowo cena zawiera koszt egzaminu organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Przed zapisem prosimy jednak o upewnienie się, czy tak jest w przypadku danego szkolenia – przy niektórych z nich nie wymaga się lub nie planuje podejścia do egzaminu zewnętrznego.

Jak zapłacić za szkolenie?

Klienci indywidualni zapisujący się na szkolenia otwarte dokonują płatności za pośrednictwem platformy Przelewy24 lub BLIK-iem. Link do płatności jest przesyłany mailowo i SMS-em.

Klienci biznesowi dokonują płatności zgodnie z polityką płatności Ośrodka. Możliwe jest otrzymanie odroczonego terminu płatności, według ustaleń z przedstawicielem Ośrodka. W takim przypadku może być konieczne podpisanie stosownej umowy.

Czy rejestrując się na szkolenie, mogę zapisać dodatkowe osoby?

Nasz system przewiduje taką możliwość. Osoba rejestrująca się na kurs może zapisać na przykład kolegów albo swoich pracowników. Dokonujący zapisu jest traktowany w systemie jako podmiot, pod którego podlegają inne zapisane osoby. Opcjonalnie mogą zostać one zapisane także jako osobne podmioty.

Jak wyglądają zajęcia praktyczne?

Część praktyczna zajęć może odbywać się w oparciu o bazę techniczną Ośrodka: urządzenia oraz własny lokal. Możliwa jest również organizacja zajęć u klienta.

Ośrodek posiada własny system planowania praktyk, dzięki któremu można zoptymalizować naukę: uczestnicy otrzymują mailowo lub SMS-owo informacje o terminach zajęć praktycznych. Dostępne są godziny poranne, popołudniowe i wieczorne – tak aby zajęcia nie kolidowały z innymi obowiązkami uczestników. W systemie znajdują się także specjalistyczne arkusze ocen, według których instruktor sprawdza umiejętności praktyczne – w podobny sposób, jak ma to miejsce na egzaminie zewnętrznym. Aby móc podejść do egzaminu praktycznego UDT, konieczne jest uzyskanie podczas zajęć co najmniej 70 punktów.

W bazie Ośrodka znajdują się różne urządzenia, reprezentatywne dla poszczególnych typów. W przypadku szkoleń na podesty będą to podesty typu A i B, nożycowe i wysięgnikowe, samojezdne i wolnobieżne. Kandydaci na operatorów ładowarek teleskopowych i wózków widłowych uczą się obsługi na wózkach ze zmiennym wysięgiem i unoszących operatora, a także na zwykłych wózkach czołowych. Kursy z obsługi suwnic odbywają się z wykorzystaniem suwnic bramowych. Używamy sprzętu marki: JCB, Jungheinrich, Toyota, Linde. Urządzenia z bazy technicznej Ośrodka są dostępne w następujących halach szkoleniowych: w Warszawie (Ursus), Krakowie, Katowicach.

Czy na zajęcia mogą zapisać się osoby bez doświadczenia?

Tak, w kursach mogą brać udział również osoby początkujące, zarówno klienci indywidualni, jak i pracownicy firm. Podczas zapisów diagnozowane są potrzeby szkoleniowe i sprawdzana wiedza uczestników i na tej podstawie dobierany jest zakres materiału.

W kursie mogą wziąć udział osoby spełniające minimalne wymagania, czyli:

 • Mające ukończone 18 lat
 • Posiadające co najmniej wykształcenie podstawowe
 • Posiadające odpowiedni stan zdrowia i/lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu i/lub podpisane osobiście oświadczenie

Osoby, które chcą ubiegać się o uzyskanie uprawnień konserwatora urządzeń transportu bliskiego powinny posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw elektrotechniki (umieć odczytywać schematy elektryczne), mechaniki (materiałoznawstwa, np. w kwestii tolerancji pasowania rodzajami połączeń rozłącznych i nierozłącznych), hydrauliki siłowej, czytania schematów kinematycznych. W Ośrodku istnieje możliwość doszkolenia z tych tematów, na przykład na kursie z grupy pierwszej z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych.

Jaki jest poziom trudności szkoleń technicznych organizowanych przez Ośrodek oraz egzaminów zewnętrznych? Czy ilość wiedzy koniecznej do przyswojenia jest duża?

Na naszych kursach przekazujemy dość dużą ilość wiedzy, przed egzaminem sugerujemy również samodzielną naukę z wykorzystaniem materiałów udostępnianych przez nas na platformie edukacyjnej. Taki zakres wiedzy wynika z wymagań egzaminacyjnych jednostek przyznających kwalifikacje. Proces sprawdzania kwalifikacji jest okresowo modyfikowany i aktualizowany, a program szkoleniowy dostosowujemy do tych zmian. Program szkolenia jest uzgadniany z jednostkami przeprowadzającymi egzamin. Dokładamy wszelkich starań, by uczyć zgodnie z aktualnymi przepisami i normami.

Jakie materiały szkoleniowe otrzymują uczestnicy?

Każdemu uczestnikowi kursu udostępniane są materiały na specjalnej platformie edukacyjnej. Została na niej zebrana wiedza przekazywana na zajęciach, pomocna w przygotowaniach do egzaminów. Na platformie kursanci mogą zapoznawać się w materiałami w wersji tekstowej, a także z filmami instruktażowymi. Dostępna jest także obszerna baza pytań testowych, przygotowana w oparciu o przykładowe pytania egzaminacyjne UDT.

Czy możliwy jest udział zdalny?

Tak, możliwe jest zorganizowanie zajęć online. Wówczas uczestnicy biorą udział w webinarach prowadzonych przez instruktorów Ośrodka. Webinary mają formę aktywizującą uczestników, tak aby jak najbardziej przypominały zajęcia stacjonarne.

Po zakończeniu zajęć w wersji online kursanci otrzymują dostęp do platformy edukacyjnej z materiałami, które pomagają im utrwalić zdobytą wiedzę i przygotować się do egzaminu UDT.

Jakie są wymagania sprzętowe w przypadku udziału zdalnego?

Aby móc uczestniczyć w webinarach na żywo, nie trzeba instalować żadnego dodatkowego oprogramowania. Wymagane jest jedynie posiadanie przeglądarki internetowej, takiej jak Firefox czy Chrome.

Używany sprzęt (komputer, laptop) powinien mieć nie więcej niż 6/7 lat i być wyposażony w system operacyjny Windows lub Macintosh. Webinary można oglądać także na telefonie lub tablecie.

Uczestnicy szkoleń zdalnych otrzymują dostęp mailowo i SMS-owo w formie loginu i zakodowanego hasła.Egzamin i uprawnienia.

Czy ukończenie kursu jest równoznaczne z otrzymaniem uprawnień?

Kurs jest jedynie przygotowaniem do egzaminu, który przeprowadzają inspektorzy dozoru technicznego. Po ukończeniu zajęć organizowany jest egzamin zewnętrzny dla uczestników. Dopiero zaliczenie teoretycznej i praktycznej części egzaminu oznacza zdobycie uprawnień do wykonywania prac na danym typie urządzeń.

Czy uczestnicy kursu muszą zaliczyć egzamin wewnętrzny?

Przed egzaminem UDT kursanci zaliczają testy wewnętrzne w zakresie teorii i praktyki. Wiedza uczestników jest sprawdzana przed, w trakcie szkolenia i po jego zakończeniu. Proces ten może być realizowany w formie ustnej, pisemnej lub on-line na platformie edukacyjnej.. Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego kursanci mogą przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez komisję z odpowiedniej jednostki przyznającej kwalifikacje.

Jaki jest czas oczekiwania na egzamin?

Terminy kursów, zarówno w formie otwartej, jak i zamkniętej, są dobierane tak, by czas oczekiwania na podejście do egzaminu był możliwie jak najkrótszy. Data egzaminu jest wyznaczana przez inspektorów dozoru technicznego, jednak dzięki sprawnej organizacji i doświadczeniu Ośrodka czas pomiędzy zakończeniem zajęć a egzaminem wynosi zazwyczaj nie więcej niż 30 dni. W pilnych przypadkach sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Jeśli szkolenie jest zaplanowane z dużym wyprzedzeniem, często możliwe jest zorganizowanie egzaminu zewnętrznego bezpośrednio po zakończeniu.

Ile trwa wydanie uprawnień?

Standardowo Urząd Dozoru Technicznego wydaje uprawnienia w ciągu 7 dni roboczych. Należy mieć jednak na uwadze, że w przypadku dużej liczby spraw czas oczekiwania może wydłużyć się nawet do 30 dni roboczych.

Czy uprawnienia są ważne za granicą?

Każdy uczestnik może otrzymać na życzenie uproszczone zaświadczenie o odbyciu kursu i zaliczeniu egzaminu. Takie zaświadczenie jest wydawane w cenie szkolenia.

Dodatkowo możliwe jest otrzymanie zaświadczenia-certyfikatu w formie papierowej lub karty ze zdjęciem, w języku angielskim. Ważność karty to od 1 do 3 lat, w zależności od wyniku egzaminu. Taki suplement może być honorowany/uznawanyw krajach, w których nie istnieje system regulacji zawodu. Nie jest on jednoznaczny z uprawnieniami UDT na terenie Polski, ale może być honorowany na arenie międzynarodowej. Dodatkowy koszt to 150zł dla wersji papierowej i 250 zł dla karty ze zdjęciem.

To, czy polskie uprawnienia zostaną uznane przez pracodawcę, zależy od przepisów kraju. W ramach Unii Europejskiej została podpisana dyrektywa, według której kraje członkowskie powinny wzajemnie uznawać swoje uprawnienia. W innych krajach (Szwajcaria, Norwegia) polskie uprawnienia nie są powszechnie rozpoznawalne i nawet po przetłumaczeniu nie są honorowane.

Jaki jest czas oczekiwania na wydanie zaświadczeń kwalifikacyjnych?

Zaświadczenia kwalifikacyjne wydaje Urząd na podstawie zdanego egzaminu. Czas oczekiwania powinien wynosić siedem dni roboczych (w praktyce nawet 30 dni roboczych).

Przez jaki czas obowiązują uprawnienia?

Czas obowiązywania uprawnień zależy od urządzenia i wynosi 5 lub 10 lat. Osoby, które ukończyły kurs w Ośrodku, otrzymują powiadomienia mailowe, gdy zbliża się koniec ważności uprawnień z informacją o konieczności ich przedłużenia.

Czy jednostka wydająca uprawnienia może je wycofać lub wstrzymać?

Tak, ma do tego prawo w przypadku, gdy dojdzie do rażącego naruszenia przepisów lub zasad bezpieczeństwa pracy przez osobę posiadającą uprawnienia.