Egzamin SEP, PSE, SIMP, SITPS

Aby uzyskać uprawnienia do pracy z sieciami, instalacjami oraz urządzeniami elektroenergetycznymi, zużywającymi ciepło oraz paliwa gazowe należy wziąć udział w szkoleniu oraz podejść do egzaminu przed jedną z komisji certyfikujących.

Komisje certyfikujące:

 • SEP – Stowarzyszenie Elektryków Polskich
 • PSE – Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne
 • SIMP – Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich
 • SITPS lub SITSpoż – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Zakres tematyczny egzaminu do uzyskania uprawnień określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w zależności od instalacji, urządzeń i sieci elektroenergetycznych, energetycznych lub gazowych.

Egzamin jest ustny i w jego trakcie uczestnik powinien wykazać się wiedzą w odpowiednim zakresie. Komisja, przed którą odbywa się egzamin, składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, członków i sekretarza. Przepisy wskazują, że szczegółową tematykę egzaminu ustala komisja i powiadamia pisemnie osoby ubiegające się o potwierdzenie kwalifikacji co najmniej 14 dni przed datą egzaminu.

Przykładowa tematyka egzaminu:

 • zapisy aktów prawnych
 • normy
 • budowa urządzeń
 • eksploatacja urządzeń
 • instrukcje stanowiskowe i zakładowe
 • kodeks pracy
 • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

Gdy chcesz uzyskać uprawnienia SEP, w naszym Ośrodku ERGON prowadzimy kompleksowe i profesjonalne szkolenia przygotowujące do egzaminów. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszą pełną ofertą!

Więcej informacji:

G1 (elektryczne)

 

G2 (cieplne)

 

G3 (gazowe)

 

Egzamin SEP, PSE, SIMP, SITPS

 

Uprawnienia SEP

 

Kurs SEP