Obsługa podestów przewoźnych (tzw. pająków) nie jest trudna, ale wymaga posiadania uprawnieńPodest ruchomy typu “pająk” to urządzenie często wykorzystywane tam, gdzie podnośniki koszowe nie mają dostępu. Chętnie używa się ich do prac w pomieszczeniach i na zewnątrz. Cenione są przede wszystkim ze względu na niewielkie rozmiary i wagę. Podobnie jak w przypadku innych podestów ruchomych, do ich obsługi wymaga się posiadania stosownych uprawnień, wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Nasz Ośrodek organizuje kursy skutecznie przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Uprawnienia na podesty przewoźne (pająki) – dlaczego warto je mieć?

Wystawione przez UDT uprawnienia do wykonywania prac z użyciem podestów przewoźnych są dokumentem, którego wymaga każdy pracodawca. Bez tych uprawnień można wykonywać jedynie prace pomocnicze, jednak płace na takich stanowiskach są znacznie niższe.

Osoby potrafiące obsługiwać podesty ruchome przewoźne są chętnie zatrudniane między innymi w firmach zajmujących się:

  • Pracami konserwacyjnymi i remontami na zewnątrz i wewnątrz budynków
  • Odśnieżaniem i naprawami dachów
  • Przycinaniem gałęzi, pielęgnacją zieleni
  • Malowaniem ścian i fasad budynków
  • Obsługą magazynów wielkopowierzchniowych
  • Myciem okien na wysokościachPodesty przewoźne a inne podesty ruchome

Tzw. pająki różnią się od innych podestów ruchomych sposobem przemieszczania. Inaczej niż podnośniki koszowe czy nożycowe, nie poruszają się samodzielnie, ale posiadają podwozia przystosowane do przewożenia na przyczepach samochodowych. Takie samochody z zamontowanymi na przyczepie podnośnikami traktuje się w ruchu drogowym jako przyczepy specjalne.

Podesty ruchome – pająki mają mniejsze rozmiary niż inne rodzaje podnośników, są również lżejsze, dlatego dobrze sprawdzają się na podłożu o niewielkiej nośności, na przykład wewnątrz budynków. Jednocześnie ich zasięg pracy (kilkanaście metrów) i wysokość (do kilkudziesięciu metrów) są stosunkowo duże, co pozwala na wykonywanie szerokiego zakresu prac. Dzięki temu, że są transportowane na samochodach, mogą być szybko przemieszczane z miejsca na miejsce.

Podesty ruchome “pająki” – kurs na operatora

Czego można nauczyć się na kursie?

Szkolenie z obsługi podestów “pająków” to teoretyczna i praktyczna nauka dla osób, które chcą zostać operatorami takich urządzeń. W czasie zajęć uczestnicy zapoznają się z budową podestów, z warunkami ich bezpiecznej eksploatacji, z przepisami dozoru technicznego, uczą się czytania instrukcji obsługi itp. Mają także okazję przećwiczyć obsługę urządzeń w praktyce i nauczyć się przygotowywania podestów przewoźnych do pracy, sterowania, radzenia sobie w razie awarii czy wypadku.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Kurs na podest przewoźny typu “pająk” jest dostępny na różnych poziomach zaawansowania. Zapraszamy zarówno osoby, które chcą się nauczyć obsługi tego typu urządzeń, ale nie miały z nimi jeszcze do czynienia, jak i te, które już wykorzystują je w swojej pracy, ale nie posiadają jeszcze uprawnień do samodzielnej obsługi.Podesty przewoźne, tzw. pająki to urządzenia transportowane na przyczepach samochodowych

Jak wygląda egzamin dający uprawnienia na podesty ruchome “pająki”?

Egzamin jest przeprowadzany przez jednostkę zewnętrzną, czyli UDT. Szkolenia mają formę przygotowującą do tego egzaminu: prowadzący przeprowadza wśród uczestników testy sprawdzające poziom ich wiedzy, a zakres materiału pokrywa się z wymaganiami egzaminacyjnymi. Również część praktyczna przygotowuje do rozmowy przeprowadzanej przy urządzeniu przez egzaminatora.

Egzamin na operatora podestów przewoźnych ma formę testu, a następnie egzaminu praktycznego. Pozytywny wynik z obu części oznacza przyznanie uprawnień UDT, które obowiązują na terenie Polski przez 10 lat.

Zapisy na kurs na podesty ruchome

Kursy są organizowane zarówno w formie otwartej, dla wszystkich uczestników, jak i zamkniętej – dla firm. Więcej szczegółów organizacyjnych można znaleźć na tej stronie: https://kursy-udt.pl/szkolenia/podesty-ruchome/