Obsługa żurawi samojezdnych  – zdobądź kwalifikacje zawodowe

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON organizuje kurs z obsługi i konserwacji żurawi samojezdnych. Nasza wykwalifikowana kadra szkoleniowa przygotuje Cię do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, po zdaniu, którego będziesz mógł podjąć pracę jako operator tego urządzenia. 

Żuraw samojezdny na budowie

Cel szkolenia 

 • rzetelne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu państwowego UDT, 
 • przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności sterowania żurawiem samojezdnym, 
 • zwiększenie swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

Szkolenie umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie: 

 • kierowania żurawiem samojezdnym, 
 • przeprowadzania kontroli jakości wykonywanych prac, 
 • dobrej komunikacji ze współpracownikami i kierownictwem przy organizacji robót, 
 • umiejętności pracy w różnych warunkach atmosferycznych. 

Żuraw samojezdny  – opis

Żuraw samojezdny to urządzenie podlegające dozorowi technicznemu, w których dźwignica zamontowana jest na podwoziu samochodu ciężarowego. Składa się z wciągarek i wychylnego wysięgnika. Nazywany jest potocznie dźwigiem, a do jego obsługi potrzebne są odpowiednie uprawnienia. Znajduje swoje zastosowanie przy pracach przeładunkowych i montażowych. 

Ze względu na rodzaj podwozia, na którym zamontowany jest żuraw wyróżnia się żurawie: 

 • terenowo  – kołowe, 
 • samochodowe, 
 • gąsienicowe, 
 • jezdniowo  – terenowe. 

Ze względu na rodzaj napędu wyodrębnia się żurawie samojezdne z napędem: 

 • spalinowo – elektrycznym, 
 • spalinowo – mechanicznym, 
 • spalinowo – hydraulicznym.  
Mężczyzna w kasku ochronnym na budowie

Zakres tematyczny kursu

 • wiadomości o dozorze technicznym, 
 • rodzaje żurawi samojezdnych, 
 • stateczność urządzenia, 
 • wyposażenie elektryczne i hydrauliczne dźwigu, 
 • eksploatacja żurawi samojezdnych, 
 • parametry i budowa, 
 • awarie i wypadki, 
 • przepisy BHP i przeciwpożarowe, 
 • regulacje dotyczące urządzeń podlegających UDT, 
 • obowiązki operatora, które musi wykonać przed pracą, w trakcie pracy i po zakończeniu pracy na urządzeniu, 
 • działanie urządzeń zabezpieczających i hamulców, 
 • sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia, 
 • zasady bezpiecznej pracy jako operator żurawi samojezdnych, 
 • zagrożenia związane z obsługą urządzenia, 
 • urządzenia do podwieszania ładunku, 
 • praca w specyficznych warunkach, 
 • współpraca z hakowym. 

Warunki uczestnictwa

 • ukończone 18 lat, 
 • wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne, 
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy jako operator dźwigu, 
 • obowiązkowe jest posiadanie prawa jazdy kategorii B. 

Nieobowiązkowe jest posiadanie prawa jazdy kategorii C (umożliwia ono jednak poruszanie się po drogach publicznych). 

Elementy składowe kursu

Żuraw samojezdny podnosi ładunek

Program szkolenia pozwala opanować wiedzę i umiejętność sterowania dźwigiem. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych realizowanych na żurawiu samojezdnym. Po ukończeniu kursu organizowany jest egzamin UDT. Po jego pozytywnym zaliczeniu kursant otrzymuje uprawnienia (ważne przez 5 lat) do obsługi żurawi samojezdnych.  

Lokalizacja szkolenia

Kurs odbywa się w naszych ośrodkach szkoleniowych znajdujących się w Warszawie i wielu innych miastach na terenie Polski. Organizujemy również szkolenia w siedzibie klienta. 

Nasza oferta

Zapraszamy też do zapoznania się z kursami przygotowującymi do pracy jako operator lub konserwator takich urządzeń jak: 

 • suwnice, 
 • żurawie HDS
 • żurawie wieżowe, 
 • wózki widłowe, 
 • podesty ruchome (między innymi podnośniki koszowe i nożycowe), 
 • układnice magazynowe, 
 • wciągarki i wciągniki. 

Warto nam zaufać

 • jesteśmy firmą szkoleniową z wieloletnim doświadczeniem, 
 • mamy pełnych zaangażowania instruktorów, 
 • zapewniamy pełną organizację państwowego egzaminu, 
 • oferujemy konkurencyjne ceny kursów. 

Pytania i odpowiedzi

Czy muszę posiadać prawo jazdy kat. C, by zapisać się na kurs?

Nie. Obowiązkowe jest tylko posiadanie prawa jazdy kat. B. 

Jak długo są ważne uprawnienia na dźwigi samojezdne?

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do pracy jako operator dźwigu ważne jest przez 5 lat.

Jak wygląda kurs operatora żurawi?

Kurs zbudowany jest z dwóch etapów: zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych. Po ukończeniu szkolenia kursant podchodzi do egzaminu przed komisją UDT.

Czy w swojej ofercie posiadacie kurs na wózki widłowe?

Oczywiście. W naszej ofercie mamy szkolenia z obsługi i konserwacji m.in. takich urządzeń: wózki widłowe, suwnice, żurawie HDS, żurawie wieżowe, podnośniki nożycowe i koszowe, wciągarki i wciągniki, układnice magazynowe.