pracownik rigger hakowyRiggers to profesjonalni robotnicy, którzy wykonują prace riggingowe, czyli transport i przemieszczenie towarów wielkogabarytowych przy użyciu środków technicznych i sprzętu naziemnego. Zajmują się również montażem jak i demontażem sprzętu. Mechanizmy i maszyny, którymi posługują się riggers to między innymi: kable, liny, wciągniki, wyciągarki, dźwigi i inne. Do głównych obowiązków i zadań riggera należą: zbadanie przedmiotów, które można przenosić, ocena ich wielkości, kształtu i ciężaru, a także określenie rodzaju sprzętu potrzebnego do ich przenoszenia; w razie potrzeby wybudowanie tymczasowego wysięgnika lub wieży (urządzenia dźwigowego) oraz zainstalowanie kabli, urządzeń i innych rozwiązań; dobranie lub wykonanie zawiesi i mocowanie do ładunku; splatanie lin i kabli; wznoszenie konstrukcji stalowych dla budynków i fabryk na potrzeby budownictwa; budowanie prefabrykowanych paneli betonowych stosowanych na fasadach budynków; sprawdzanie, konserwacja i naprawa sprzętu.

Hakowy

zdjęcie haku żurawia Hakowy jest to wykwalifikowany pracownik, który wykonuje czynności polegające na zawieszaniu i odczepianiu ładunków przenoszonych przez dźwig. Hakowy używa różnych urządzeń do przenoszenia ładunków – zawiesi, trawersów, uchwyty – podczas operacji załadunku i rozładunku, mocuje ładunek na haku dźwigu i odczepia go po przeniesieniu w inne miejsce. Od kwalifikacji tej osoby zależne jest, w jaki sposób ładunek jest zabezpieczony podczas podnoszenia i przenoszenia, zapewniając jego integralność oraz bezpieczeństwo osób znajdujących się w pobliżu. Z tego powodu do pracy z dźwigami mogą być dopuszczeni wyłącznie przeszkoleni, certyfikowani pracownicy z licencją wydaną przez licencjonowaną instytucje szkoleniową, którzy zdali egzamin kwalifikujący w firmie wykonującej prace załadunkowe i rozładunkowe oraz otrzymali pozytywne orzeczenie lekarskie. Główne branże, w których istnieje zapotrzebowanie na prace hakowych to budownictwo, magazynowanie, porty i kolejowe terminale towarowe oraz przemysł ciężki. Hakowy zawsze pracuje w parze z operatorem dźwigu: sygnalizuje, że ładunek jest gotowy do podniesienia, wydaje polecenia przesunięcia ładunku w poziomie w celu prawidłowego ustawienia i zezwala na opuszczenie.

Obowiązki hakowego

Obowiązki hakowego obejmują następujące działania:

  • Przed podniesieniem – zapoznanie się z wymaganą dokumentacją, dobór zawiesi zgodnie z charakterystyką techniczną i specyfiką podnoszonych ciężarów, umieszczenie ciężarków w odpowiednim miejscu – jest to ważne w przypadku ładunków o dużej powierzchni, nieprawidłowe ustawienie może spowodować przewrócenie żurawia;
  • Przy mocowaniu ładunku – zapewnienie bezpiecznego mocowania elementów stałych;
  • Przy podnoszeniu ładunku – kontrola i korekta działań operatora dźwigu bezpośrednio lub przez radio, pozwala to wybrać optymalną wysokość dla podnoszonego ciężaru, zmienić jego kąt, skracając czas pracy i zmniejszając ryzyko;
  • Podczas opuszczania – przygotowanie terenów do przeniesienia ładunku, hakowy musi wybrać najlepszą opcję umieszczenia ładunku i upewnić się, że miejsce do opuszczenia jest gotowe, w razie potrzeby podłożyć podkładki oraz sprawdzić czy ładunek można bezpiecznie odczepić;
  • Sytuacja awaryjna – hakowy sygnalizuje pilną potrzebę zatrzymania dźwigu;
  • Studiowanie procedur bezpieczeństwa specyficznych dla danego miejsca, monitorowanie przestrzegania tych zaleceń oraz informowanie pracowników zespołu;
  • Nauka obsługi nowego sprzętu do podnoszenia ciężkich ładunków;
  • Umiejętność posługiwania się sprzętem gaśniczym.