Czynności po zakończeniu pracy z suwnicą

Przy pracy z suwnicami niezbędne jest nie tylko prawidłowe przygotowanie się do zadania oraz właściwe operowanie urządzeniem podczas transportu, ale dodatkowo także każdy pracownik, który posiada uprawnienia na suwnice, musi wiedzieć, jakie czynności trzeba wykonać po zakończeniu prac.

Wszystkie z poniżej przedstawionych czynności musi wykonać każdy operator urządzenia po każdej zmianie roboczej. Ich pominięcie może być przyczyną poważnych wypadków przy pracy. Przestrzeganie przepisów BHP na stanowisku suwnicowego jest kluczowe, ponieważ sprzęt ten często ze względu na swoje wymiary oraz na ciężar przenoszonych ładunków stanowi poważne zagrożenie na stanowisku pracy w zakładzie.

Najważniejsze czynności po zakończonej pracy:

 • sprawdzenie, czy na urządzeniu do transportu ładunków nie pozostały żadne ładunki – gdy tak, należy zgodnie z przepisami zdjąć je i umieścić w odpowiednim miejscu
 • należy unieść urządzenie ładunkowe na wskazaną wysokość, aby nie przeszkadzało ono w poruszaniu się poniżej pracowników, pojazdów – najczęściej jest to wysokość około 2,5 metra, ale jest ona zwykle indywidualnie wyznaczana zależnie od rodzaju urządzenia oraz zakładu pracy
 • należy umieścić urządzenie w miejscu jego postoju, aby nie przeszkadzało w wykonywaniu innych prac w zakładzie
 • należy nacisnąć przycisk zatrzymania awaryjnego urządzenia
 • należy odłączyć wszystkie układy sterowania, które znajdują się na panelu sterującym
 • należy wyłączyć zasilanie urządzenia z użyciem głównego wyłącznika zasilania urządzenia
 • należy zabezpieczyć hamulce przeciwwiatrowe, jeżeli urządzenie jest w nie wyposażone
 • jeżeli urządzenie wyposażone jest w elektromagnes, należy opuścić go na ziemię
 • przed opuszczeniem stanowiska pracy należy dokładnie wzrokowo skontrolować urządzenie i zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia mechaniczne, wycieki płynów eksploatacyjnych
 • należy dokonać zabezpieczenia urządzenia przed osobami postronnymi, które mogłyby je wykorzystać
 • w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek związanych z działaniem urządzenia, należy bezzwłocznie poinformować o nich przełożonego, a także innych operatorów, jeżeli jest to możliwe
 • pod koniec zmiany należy wpisać się w książce eksploatacji, co powoduje zdanie urządzenia

Należy pamiętać tym, że przy przejmowaniu suwnicy przez zmianę następną obecny suwnicowy musi przekazać suwnicę kolejnemu suwnicowemu. Jeżeli nie jest to możliwe, wówczas suwnicowy może opuścić swoją pracę dopiero za zgodą swojego bezpośredniego przełożonego.

Wybierając kurs na suwnice w naszym Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON, otrzymują Państwo wszystkie kluczowe informacje związane z obsługą przedstawionych urządzeń. Nasi instruktorzy nie tylko przekazują Państwu wiadomości w formie teorii, ale również sprawdzają są one podczas zajęć praktycznych, które organizowane są z użyciem urządzenia. To podczas ćwiczeń mogą Państwo zapoznać się dokładnie ze wszystkim procedurami, które muszą następować zarówno przed rozpoczęciem pracy, jak i w jej trakcie oraz po zakończeniu. Zapraszamy!

Więcej informacji:

Budowa suwnic

 

Czynności zabronione

 

Czynności przygotowawcze

 

Po zakończeniu pracy

 

Kurs na Suwnice