suwniceSuwnica jako rodzaj UTB jest używana do przenoszenia ładunków ciężkich. Najprościej mówiąc, służy do opuszczania i podnoszenia towarów pionowo lub poziomo poprzez wciągnik lub wciągarkę. Cechują się prostą budową. Najczęściej są wykorzystywane w branżach takich jak: transport, produkcja czy budownictwo. Jeśli chodzi o konstrukcję suwnicy, ważna jest jej odpowiednia wytrzymałość i żywotność zmęczeniowa. Chodzi o to, aby zapewnić bezpieczną eksploatację urządzenia, która może zostać zaburzona na skutek występowania obciążeń statycznych i dynamicznych.

Z suwnic korzysta się w portach, magazynach, a także w firmach transportowych. Zastosowanie suwnic ułatwia i przyśpiesza wykonanie prac. Dźwigary to część ustroju nośnego stosowana pojedynczo lub w parze, wykonane są najczęściej w postaci konstrukcji skrzynkowej spawanej. Można wyodrębnić pomost, którego końce oparte są na prostopadłych do nich czołownicach, wyposażonych w zestawy kołowe. Czołownice wraz z dźwigarem wykonane są z blachy stalowej odpowiedniej wytrzymałości. Połączenie czołownic i dźwigarów umożliwia ruch wzdłużny mostu suwnicy względem podtorza.

Wciągarka/ wciągnik/ układ wciągarek jest odpowiedzialne za wykonanie pionowego ruchu podnoszącego. Najważniejsze układy cięgnowe to liny stalowe bądź łańcuchy. Również spotyka się suwnice z wciągarkami o sztywnym prowadzeniu. Mechanizmy realizacji ruchu jazdy opierają się o pracę w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach. . Stwarza to warunki pod przestrzeń roboczą. Jeśli chodzi o instalację elektryczną, najczęściej stosowane są szynoprzewody (firanki kablowe) oraz prowadniki przewodów. Firanki kablowe to zamocowane na wózkach kablowych giętkie przewody, tworzące system głównie do zasilania wciągnika czy wciągarki. Natomiast najczęstsze w przypadku suwnic bramowych są kablozwijarki, które doprowadza się do urządzeń podwieszonych na haku suwnicy, np. elektromagnesu.

 

Elementy suwnic

Wyposażenie mechaniczne suwnicy:

 • Czołownice – koła pędne, koła jezdne, mechanizmy jazdy suwnicy, zderzaki, szczotki miedziane, zabezpieczenia przeciwwiatrowe, -tylko wtedy, gdy suwnice są zainstalowane na świeżym powietrzu
 • Wózek jazdy – silnik, przekładnia zębata
 • Most zbudowany z teownika, zawiera odboje
 • Tor jazdy suwnicy – odboje i krzywiki
 • Mechanizm podnoszenia – hak, pręt ze zderzakami i wyłącznikiem krańcowym, pierścień prowadzący linę, korpus

Wyposażenie elektryczne suwnicy

 • Kaseta sterownicza
 • Troleje – odbieraki prądu
 • Wyłączniki krańcowe
 • Szafka sterowniczo-rozdzielcza umieszczona na wózku jazdy
 • Łącznik zasilania – odpowiada za włączenie i wyłączenie suwnicy
 • Szafka rozdzielcza instalacji elektrycznej umieszczona na moście
 • Łącznik suwnicy – służy do włączania i wyłączania suwnicy z wyłączeniem obwodów pomocniczych

Istnieją różne rodzaje suwnic. Różnice dotyczą np. rodzaju napędu  Suwnice mogą posiadać napęd elektryczny, hydrauliczny, ręczny, a także pneumatyczny. Istnieją również modele z napędem mieszanym.

suwnice

Rodzaje suwnic

Wyróżniamy cztery najważniejsze rodzaje suwnic:

Suwnica pomostowa – montowana głównie w halach przemysłowych. Operator ma możliwość operowania z ziemi lub z kabiny operatora co zapewnia mu swobodę i dojście w najbardziej skomplikowane miejsca.

Suwnica bramowa – najczęściej jest montowana na zewnątrz, na przykład przy bocznicach kolejowych. Mogą posiadać dwie lub więcej bram i mieć podwozie kołowe lub szynowe. Po pomoście porusza się cięgnik.

Suwnica podwieszana – składa się najczęściej z jednej szyny. Zabiera mało miejsca na hali i pozwala na optymalne wykorzystanie pomieszczenia. W porównaniu z suwnicami pomostowymi mają niższą zabudowę.

Suwnica półbramowa – praca suwnicy tego rodzaju polega na przerywanym ruchu..

Na początku powinniśmy dopasować rodzaj dźwignicy do typu wykonywanych prac i zaznajomić się z możliwościami jej udźwigu. W suwnicach posługujemy się w tonach natomiast w suwnicach dwudźwigarowych oznacza nie tylko wartość udźwigu głównego oraz wartość udźwigu pomocniczego.

Oznaczenia na suwnicy

W dobrze widocznym miejscu umieszcza się piktogramy kierunkowe, które są dostępne w kilku kolorach i muszą być zrozumiałe dla osób znajdujących się w strefie działania urządzenia. Przykłady oznaczeń i ich właściwa interpretacja:

 • Czarno-białym – dźwignica sterowana jest za pomocą kasety sterowniczej lub z kabiny
 • Czerwono-zielonym, niebiesko-żółtym – dotyczą sposobu sterowania suwnicą z wykorzystaniem radia

 

Kolorystyka nie jest przypadkowa. Oznaczenie strzałek dotyczy kierunku, w jakim porusza się wciągnik. Strzałki pod kątem 45 stopni są związane z kierunkiem jazdy mostu dźwignicowego. Na rynku dostępne są również nowoczesne dźwignice oznaczone wirtualnymi znakami ostrzegawczymi. Zamontowane lampy na suwnicy wyświetlą punkt lub obszar, w którym znajduje się maszyna w trakcie eksploatacji.

 

Do obsługi suwnic konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień, które można nabyć szkoląc się w profesjonalnym ośrodku oraz zdając stosowny egzamin. Kurs przygotowuje do podjęcia pracy na stanowisku operatora. Najważniejsze jest bezpieczeństwo obsługi tych urządzeń. Ponadto, znajomość przepisów BHP przełoży się na zmniejszenie ryzyka wypadków przy pracy, a także może przyczynić się do zwiększenia wydajności pracy. Podczas swojej pracy suwnicowy musi pamiętać o zachowaniu wszelkich procedur i zasad BHP, aby wykonywane przez niego pracę nie powodowały zagrożenia dla niego i innych. Operatorowi zabrania się:

 • Wykonywać pracę pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, a także leków zaburzających sprawność psychofizyczną
 • Korzystać z niedopasowanych lub uszkodzonych zawiesi
 • Podnosić ładunki, na których znajdują się ludzie
 • Podnosić ładunki przekraczające dopuszczalny odpowiedni udźwig urządzenia
 • Wykonywać obowiązki urządzeniem niesprawnym lub bez ważnej decyzji UDT
 • Stosować zabezpieczenia przed przeciążaniem ładunkiem
 • Pozostawić ładunek na urządzeniu chwytnym
 • Przenosić ładunki nad innymi osobami oraz w pobliżu stanowisk pracy
 • Dokonywać samowolnie napraw lub regulacji całego urządzenia lub jego podzespołów
 • Czyścić lub smarować mechanizmy suwnicy w czasie pracy