Uzyskasz kwalifikacje: G1 – eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

SEP G1Ośrodek Doskonalenia Kadr zaprasza serdecznie do zapisania się na kurs G1 w ramach eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych!

Prowadzenie prac dotyczących urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych wymaga posiadania właściwego przygotowania oraz potwierdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności – w tym celu prowadzona jest odpowiednia certyfikacja przez SEP, PSE, SIMP, SITPS.

W naszym Ośrodku zajmujemy się organizowaniem odpowiednich zajęć przygotowujących uczestników do uzyskania odpowiednich uprawnień G1. Łączymy wiadomości teoretyczne oraz praktyczne, aby solidnie przygotować kursantów do podejścia do egzaminu przed komisją wybraną przez kursanta np.: SEP, PSE, SIMP, SITPS i jego zaliczenia.

Podczas szkoleń poruszane są m.in. następujące tematy:

  • podstawowe wiadomości o elektrotechnice – obwody elektryczne, prawa, zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne, prąd przemienny jednofazowy i trójfazowy, prądy niesinusoidalne
  • budowa urządzeń elektroenergetycznych w kategorii G1
  • eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych w kategorii G1
  • zasady organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w kategorii G1
  • BHP przy pracy elektryka – ochrona przed porażeniem prądem o napięciu do 1 kV oraz powyżej 1 kV
  • ochrona przeciwpożarowa
  • zasady postępowania przy porażeniu prądem elektrycznym

Nasz Ośrodek może dostosować także zakres tematyczny zajęć do potrzeb klienta.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z kursów G1, G2, G3 w naszym Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON!