Transportowy Dozór Techniczny (w skrócie TDT) jest to jednostka dozoru technicznego, która została utworzona na mocy ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, jako państwowa osoba prawna podległa właściwemu ministrowi transportu. Jest to połączenie Dozoru Technicznego Żeglugi Morskiej i Kolejowego Dozoru Technicznego. Do głównych zadań TDT należy między innymi: wydawanie świadectwa o dopuszczeniu pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych; sprawdzanie czy wyposażenie i warunki stacji kontroli pojazdów są zgodne z wymaganiami przepisów wykonawczych; prowadzenie działań związanych z homologacją pojazdów. Transportowy Dozór Techniczny przeprowadza również egzaminy uprawniające do wykonywania wyżej wymienionych zadań. TDT realizuje zadania na etapach: projektowania, wytwarzania, naprawy, modernizacji, obrotu i eksploatacji. Transportowy Dozór Techniczny obejmuje urządzenia takie jak: urządzenia ciśnieniowe, specjalistyczne urządzenia transportu ciągłego i bliskiego, do transportu towarów niebezpiecznych, zbiorniki magazynowe, urządzenia transportu linowego, urządzenia no, rurociągi, do odzyskiwania par paliwa oraz transportu bliskiego. Do urządzeń transportu bliskiego podlegające pod TDT należą: suwnice, podesty, wózki jezdniowe podnośnikowe, dźwignice pojazdów kolejowych.

Uprawnienia TDT

Uprawnienia TDT są wydawane przedsiębiorstwom krajowym i zagranicznym. Tylko podmioty posiadające takie uprawnienia mogą wytwarzać, naprawiać i modernizować urządzenia techniczne oraz materiały i elementy stosowane do tych celach. Są one wydawane w formie decyzji administracyjnej, w momencie, gdy wnioskodawca spełniania wymagania zapisane w art. 9 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym takich jak:

  • Wprowadził odpowiednią technologię produkcji, naprawy lub modernizacji;
  • Posiada sprzęt do produkcji, naprawy i modernizacji
  • Daje zatrudnienie pracownikom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określonych w poszczególnych regulaminach
  • Organizowana jest kontrola jakości
  • Jest w stanie przeprowadzać badania niszczące i nieniszczące wytwarzanych, modernizowanych lub naprawianych urządzeń technicznych w swoim laboratorium lub laboratorium zaaprobowanym przez odpowiednią jednostkę dozoru technicznego

Szkolenia TDT

Szkolenia z uprawnień TDT.

Dobrze wykwalifikowani i profesjonalni pracownicy wiąże się z dobrze funkcjonującym zakładem pracy. To właśnie osoby pracujące w firmie tworzą jej wizerunek i rangę, co ma wpływ na zwiększenie zysków. Aby to osiągnąć warto zainwestować i systematycznie podnosić kwalifikacje swoich pracowników. Również wszelkiego rodzaju urządzenia, które objęte są dozorem technicznym wymagają od osób ich używających odpowiednich kwalifikacji. Tylko osoba posiadająca uprawnienia ma prawo naprawiać, wytwarzać i eksploatować urządzeni techniczne. Z tego powodu stworzyliśmy kursy idealne dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje potrzebne do wykonywania określonej pracy.  Prowadzimy profesjonalne szkolenia dla pracowników na terenie całej Polski. Nasza firma oferuje profesjonalne kursy, które pozwolą uzyskać uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego, a w kolejnym kroku rozpocząć prace jako operator urządzeń wymagających tych uprawnień.

Aby móc uczestniczyć w kursie TDT należy przede wszystkim mieć ukończone 18, posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe oraz poprawnie wypełnione wnioski.

Nasze szkolenia wyróżniają się wysoko wykwalifikowanymi instruktorami, którzy prowadzą zajęcia w oparciu o programy opracowane we współpracy z organami wydającymi licencje i w porozumieniu z naszymi instruktorami. Każdy uczestnik ma zapewniony dostęp do materiałów szkoleniowych, a także profesjonalne wsparcie. Zapewniamy kompleksowe szkolenie poprzez zajęcia teoretyczne, które przekazują wiedze a także zajęcia praktyczne, które pozwalają uczestnikom przyswoić informacje. Zagadnienia, które są poruszane na zajęciach to między innymi: bezpieczne konserwacja i eksploatacja urządzeń ciśnieniowych, do transportu i magazynowania towarów niebezpiecznych, transportu ciągłego, do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu; prowadzenie stacji kontroli pojazdów; nadawanie uprawnień zakładom; badania techniczne pojazdów; opisy i oznaczenia na zbiornikach transportowych oraz certyfikacja. Na zajęciach mowa jest również w jaki sposób obsługiwać stacje napełniania sprężonym gazem ziemnym oraz jak napełniać przenośne zbiorniki ciśnieniowe gazem sprężonym i skroplonym. Cena zajęć jest ustalana indywidualnie w zależności od liczby osób, przy czym dla większych grup przewidziane są atrakcyjne zniżki. Jesteśmy również gotowi do negocjacji. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać pytanie prosimy o kontakt.

zdjęcie uczestników ze szkolenia

Forma zajęć

FormaDla kogo?
OtwartePrzeznaczone są dla wszystkich osób zainteresowanych, przeprowadzane według harmonogramu zamieszczonego na naszej stronie internetowej.
ZamkniętePrzeznaczone dla grup utworzonych przez pracodawców lub instytucje, dostępne są one zarówno w naszych oddziałach, ale też w dowolnym miejscu w Polsce – możemy bez problemu dojechać.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i zapisywania się na szkolenia!