urządzenia podlegające pod TDT

 
Prowadzimy profesjonalne szkolenia dla pracowników na terenie całej Polski. Nasza firma oferuje profesjonalne kursy, które pozwolą uzyskać uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego, a w kolejnym kroku rozpocząć prace jako operator urządzeń wymagających tych uprawnień. 

Co to jest TDT? 

Transportowy Dozór Techniczny (w skrócie TDT) jest to jednostka dozoru technicznego, która została utworzona na mocy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Jest to połączenie Dozoru Technicznego Żeglugi Morskiej i Kolejowego Dozoru Technicznego. Do głównych zadań TDT należy między innymi: wydawanie świadectwa o dopuszczeniu pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych; sprawdzanie czy wyposażenie i warunki stacji kontroli pojazdów są zgodne z wymaganiami przepisów wykonawczych; prowadzenie działań związanych z homologacją pojazdów. Transportowy Dozór Techniczny przeprowadza również egzaminy uprawniające do wykonywania wyżej wymienionych zadań.

TDT realizuje zadania na etapach: projektowania, wytwarzania, naprawy, modernizacji, obrotu i eksploatacji. Transportowy Dozór Techniczny obejmuje urządzenia takie jak: urządzenia ciśnieniowe, specjalistyczne urządzenia transportu ciągłego i bliskiego, do transportu towarów niebezpiecznych, zbiorniki magazynowe, urządzenia transportu linowego, urządzenia NO, rurociągi, do odzyskiwania par paliwa oraz transportu bliskiego. Do urządzeń transportu bliskiego podlegających pod TDT należą: suwnice, podesty, wózki jezdniowe podnośnikowe, dźwignice pojazdów kolejowych. 

Szkolenia TDT – oferta  

Tylko dobrze wykwalifikowani i profesjonalni pracownicy są gwarancją dobrze funkcjonującego zakładu pracy. To właśnie osoby pracujące w firmie tworzą jej wizerunek i rangę, co ma wpływ na zwiększenie zysków. Aby to osiągnąć, warto zainwestować i systematycznie podnosić kwalifikacje swoich pracowników. Również wszelkiego rodzaju urządzenia, które objęte są dozorem technicznym wymagają od osób ich używających odpowiednich kwalifikacji. Tylko osoba posiadająca uprawnienia ma prawo naprawiać, wytwarzać i eksploatować urządzenia techniczne. Z tego powodu stworzyliśmy kursy idealne dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje potrzebne do wykonywania określonej pracy. 

szkolenia z uprawnień TDT

Wymagania dla kandydatów 

Aby móc uczestniczyć w kursie TDT, należy przede wszystkim mieć ukończone 18, posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe oraz poprawnie wypełnione wnioski. Nie powinno się mieć również żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu. 

Dlaczego warto nas wybrać? 

Nasze szkolenia wyróżniają się tym, że zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych instruktorów, którzy prowadzą zajęcia w oparciu o programy opracowane we współpracy z organami wydającymi licencje. Każdy uczestnik otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych, a także profesjonalne wsparcie. Zapewniamy kompleksowe szkolenie poprzez zajęcia teoretyczne, które przekazują wiedzę, a także zajęcia praktyczne, które pozwalają uczestnikom przyswoić informacje.

Zagadnienia, które są poruszane na wykładach to między innymi:  

  • bezpieczna konserwacja i eksploatacja urządzeń: ciśnieniowych, do transportu i magazynowania towarów niebezpiecznych, transportu ciągłego, do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu;  
  • prowadzenie stacji kontroli pojazdów;  
  • nadawanie uprawnień zakładom;  
  • badania techniczne pojazdów;  
  • opisy i oznaczenia na zbiornikach transportowych oraz certyfikacja.  

Na zajęciach mowa jest również w jaki sposób obsługiwać stacje napełniania sprężonym gazem ziemnym oraz jak napełniać przenośne zbiorniki ciśnieniowe gazem sprężonym i skroplonym. Cena zajęć jest ustalana indywidualnie w zależności od liczby osób, przy czym dla większych grup przewidziane są atrakcyjne zniżki. Jesteśmy również gotowi do negocjacji. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać pytanie, prosimy o kontakt

uczestnicy na szkoleniu

Forma zajęć 

Forma Dla kogo? 
Otwarte Przeznaczone są dla wszystkich osób zainteresowanych, przeprowadzane według harmonogramu zamieszczonego na naszej stronie internetowej. 
Zamknięte Przeznaczone dla grup utworzonych przez pracodawców lub instytucje, dostępne są one zarówno w naszych oddziałach, ale też w dowolnym miejscu w Polsce – możemy bez problemu dojechać. 

Uprawnienia TDT 

Uprawnienia TDT są wydawane przedsiębiorstwom krajowym i zagranicznym. Tylko podmioty posiadające takie uprawnienia mogą wytwarzać, naprawiać i modernizować urządzenia techniczne oraz materiały i elementy stosowane do tych celów. Są one wydawane w formie decyzji administracyjnej w momencie, gdy wnioskodawca spełnia wymagania zapisane w art. 9 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym takie jak: 

  • wprowadził odpowiednią technologię produkcji, naprawy lub modernizacji; 
  • posiada sprzęt do produkcji, naprawy i modernizacji; 
  • daje zatrudnienie pracownikom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w poszczególnych regulaminach; 
  • organizowana jest kontrola jakości; 
  • jest w stanie przeprowadzać badania niszczące i nieniszczące wytwarzanych, modernizowanych lub naprawianych urządzeń technicznych w swoim laboratorium lub laboratorium zaaprobowanym przez odpowiednią jednostkę dozoru technicznego. 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i zapisywania się na szkolenia! 

szkolenia ERGON