Uzyskasz kwalifikacje:
Uprawnienia UDT do obsługi i konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Konserwacja wózkówOśrodek Doskonalenia Kadr ERGON zaprasza do zapisania się na kurs operatorów i konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia!

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia posiadają szerokie zastosowanie w pracach transportowych na terenie różnych obiektów i poza nimi. Pozwalają na przewożenie także znacznych ładunków o dużych rozmiarach i gabarytach, w tym także ładunków ułożonych na paletach.

Osoby zajmujące się obsługą i konserwacją wózków tego typu powinny posiadać właściwe przygotowanie. W naszym Ośrodku ERGON zapewniamy dostęp do profesjonalnych zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych w tym właśnie zakresie!

Podczas szkoleń poruszane są m.in. następujące tematy:

  • dozór techniczny wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, w tym uprawnienia potrzebne do ich obsługi
  • rodzaje wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
  • budowa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
  • prawidłowa obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
  • konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia – przeglądy konserwacyjne, okresowa obsługa techniczna
  • najczęściej występujące awarie wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
  • BHP i pierwsza pomoc przy pracy z wózkami jezdniowymi podnośnikowymi z mechanicznym napędem podnoszenia

Czas trwania szkolenia wynosi od 10 do 20 godzin dydaktycznych z egzaminem UDT na stanowisko operatora oraz od 38 do 68 godzin dydaktycznych z egzaminem UDT na stanowisko konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

W razie indywidualnych wymagań Ośrodek ERGON może zmienić zakres tematyczny lekcji, dopasowując je do potrzeb klienta.

Zapraszamy do wybrania naszych usług w ODK ERGON!